Home

Plastic soep dieren

Dierenleed Door Plasticvervuiling - Plastic Soup Foundatio

Gevolgen voor dieren en koraal. De plasticsoep kan grote schade aanrichten bij dieren, het is gevaarlijk voor al het leven in de zee. Het plastic zorgt ervoor dat veel zeezoogdieren, vogels en schildpadden sterven. Dieren zien het plastic aan voor plankton en eten het op of raken erin verstrikt De plastic soep: dieren hebben er hun maag vol van en ook wij consumeren wekelijks ongeveer één bankpas aan plastic. En de ingrediënten van de plasticsoep komen van ons: de (open) vuilniszakken naast de container, de menukaarten van het terras, confetti en bekertjes van feestjes bij de gracht, en de plastic tasjes van de markt Onze nieuwe cd 'Gruwelijk eng' is nu overal verkrijgbaar! Downloaden of streamen? http://bit.ly/2fKK6s0Solisten: Dewi, Jayda, Luuk, Shamara.Tekst & muziek: D.. Al met al kunnen we zeggen dat de plastic soup dierenleed veroorzaakt. En ik zal nog een schokkend feitje met jullie delen: Tegen 2050 zal er meer plastic in de oceaan rondzwerven dan dat er vissen zullen zijn, op basis van gewicht - Earth Day Network, 2018. Als we met zijn allen bewuster omgaan met ons plastic verbruik en dit proberen te minimaliseren is dat een mooie eerste stap. Ik begin er in ieder geval direct mee! Wat jij

Plastic afval en het dierenleven op zee. Jaarlijks verdwijnt tussen de 5 en 13 miljoen ton plastic van land in zee en eindigt in wat we kennen als 'de plastic soep'. Zeevogels en andere dieren eten per ongeluk plastic afval of raken erin verstrikt. Wageningen Marine Research onderzoekt de effecten van plastic afval op het milieu en het dierenleven.

Plastic valt uiteen in kleinere deeltjes | Foto: Plastic Soup Foundation. De gevolgen van het rondzwerven van deze plastic deeltjes zijn bij dieren gemakkelijker te signaleren dan bij de mens. De vervuiling van het milieu leidt tot tal van vormen van dierenleed. Tenminste 1400 mariene diersoorten ondervinden hinder van plastic, verdeeld over bijna alle plaatsen in de mariene voedselketen; van plankton tot walvissen. Vrijwel alle mariene diersoorten worden in feite getroffen door plastic. Eigenlijk is de plastic soep een grote ramp, veel kinderen hebben geen idee hoe lang het duurt voor dat plastic vergaat, als dat al het geval is. De gevolgen voor dieren zijn ook verschrikkelijk. Beter is om van de plastic rommel iets moois te maken! Het boek: plastic soep van de klimaatjes reeks van Clavis start op het strand tijdens een warme dag Plastic soep vormt een grote bedreiging voor de de dieren en zoogdieren. In de soep zit zo ongeveer 44 miljoen kilo plastic. Daar zitten grote en kleine stukken tussen (minder dan 0.3 millimeter). Omdat het verschillende groottes zijn is het een groot gevaar voor de dieren in de zee. De grote stukken plastic zijn een bedreiging omdat grotere.. plastic is gevaarlijk voor dieren | plastic soep. gooi nooit plastic op de grond, want er gaan gemiddeld wel 3 miljoen dieren per jaar dood door plastic. als u geen plastic op de grond gooit gaan er 0 dieren aan plastic dood. dus help mee en zorg dat er geen dieren aan plastic meer dood gaan, en gooi het plastic gewoon in de prulgebak, en u zal. Ten tweede is de plastic soep is zeer schadelijk voor andere dieren die leven in de zee. Zo doodt plastic afval naar schatting 100.000 zeedieren per jaar. Dit komt voornamelijk door microplastics

Plasticsoep is de opeenhoping van een grote hoeveelheid plastic en ander afval in oceanen en zeeën. Het afval verzamelt zich op bepaalde plekken doordat de grote ringvormige zeestroom van de oceaan, de gyre, het naar zich toetrekt. Het afval fragmenteert waardoor met metingen geen duidelijk begrensd gebied kan worden vastgesteld De naam is mooi, de uitwerking desastreus. Dieren zien het plastic aan voor voedsel en eten het zelf en voeren het hun jongen. Ze sterven dan met een volle maag van ondervoeding. Plastic soep In het noorden van de Grote Oceaan drijft een enorme hoeveel troep, waaronder veel plastic. Het wordt de plastic soep of kunststofarchipel genoemd Het gevolg van deze vervuiling is dat vele dieren, hieronder zijn vele vogels en schildpadden, sterven. Het plastic heeft op een natuurlijke wijze een eiland gevormd. De benaming van het eiland, ten noorden van de Grote- of Stille Oceaan, is Plastic Soep. Het eiland Plastic Soep bestaat uit zeer grote hoeveelheden plastic afval Dieren. De plastic soep is slecht voor het milieu. Ook kan de plastic soep gevaarlijk zijn voor de dieren die in de zee leven. Zij zien de drijvende stukjes plastic aan voor eten en kunnen daar ziek van worden. Soms komen dieren vast te zitten in een stuk plastic Deze 'plastic soep' is heel slecht voor alle dieren in de oceanen. Zo drijft tussen Hawaï en San Francisco een enorme hoeveelheid afval, net zo groot is als 34 keer Nederland. Deze plastic soep is 'ontdekt' door Charles Moore, toen hij met zijn boot door dit gebied voer

Plasticvervuiling in Nederland: zo staan we ervoor | LushPlastic soep | Kampen

Plastic soep in Nederland; Oorzaak en gevolgen van de plastic soep. Via de volgende linkjes kun je meer leren over de gevolgen van de plastic soep. Hiermee kun je aan je klasgenootjes laten zien dat het een wereldwijd probleem is, dat schadelijk is voor mensen, dieren en het milieu. Informatie over de oorzaak en gevolgen van de plastic soep. Dieren zien plastic afval aan voor voedsel. En met een maag vol onverteerbaar plastic, past er geen eten meer bij. Jaarlijks overlijden al meer dan 100.000 zeedieren aan de gevolgen van hun onbedoelde dieet van plastic soep. Wetenschappers schatten dat 1 op de 3 zeeschildpadden en meer dan de helft van de walvissen plastic heeft ingeslikt

Op de plasticsoepsite kan je allemaal informatie vinden over de plastic soep. Zoals het ontstaan, de gevolgen, de oplossingen en wat je zelf aan de plastic soep kan veranderen. Zo kom je te weten hoe de plastic soep is ontstaan en wat wij eraan kunnen doen om de plastic soep kleiner te maken. Omdat de plastic soep de oceaan en de dieren die in. 3. Plastic soep. Laat de kinderen het Jeugdjournaalfilmpje over plastic soep zien (2 min). Praat er daarna met elkaar over aan de hand van de volgende vragen: Wat is plastic soep? Waar komt het vandaan? Hoe komt het in de zee? Waar drijft de plastic soep? Gooi jij zelf weleens iets van plastic weg? Denk je dat dieren plastic soep lekker vinden Zowel 'soep' als 'eiland' doen de werkelijkheid geen recht. Buiten de concentraties van vervuiling op sommige kusten is de hoeveelheid plastic natuurlijk nergens zo dicht dat je erop kan lopen. En zelfs voor een soep is de concentratie op zijn best een heel slap bouillonnetje te noemen. Maar toch: alles is relatief

Alles over de plastic soep Dierenlee

Plastic is gemaakt om bepaalde dieren te beschermen, zoals de olifant. De biljart ballen werden van ivoor gemaakt, hiervoor moesten olifanten geslacht worden. Nadat deze te maken waren van plastic kwam er steeds meer plastic. Er zijn natuurlijk voordelen: goedkoop, stevig en gemakkelijk te verwerken Biologie / Verzorging Biologie +6 Middelbare school vmbo t, mavo, havo, vwo Leerjaar 1-3. Toon 6 meer. Les van Plastic Soup Foundation. In deze les zitten 19 slides, met tekstslides en 3 videos. Lesduur is: 120 min Kunststofafval in zee vormt op de volgende manieren een risico voor de natuur, mensen en dieren: Kunststof blijft lang in het zeemilieu aanwezig. Dat komt doordat de natuur kunststoffen heel moeilijk afbreekt. Verder blijkt dat verontreinigende stoffen in het water zich relatief goed hechten aan kunststofafval

Plastic is namelijk niet biologisch afbreekbaar. Dat betekent dat er geen dieren en planten bestaan die plastic kunnen eten. Plastic doet niet mee in de kringloop van de natuur. Door wind, golven, kou en warmte valt het plastic langzaam uit elkaar in kleine stukjes, soms zo klein dat je het alleen nog met een microscoop kunt zien. Vooral deze. Het is schadelijk voor dieren en de natuur. Veel mensen storen zich eraan en de bestrijding kost een hoop geld. Plastic zwerfafval vormt een speciaal probleem. Een deel komt in zee terecht. Door zeestromingen verzamelt dit afval zich in de plastic soep. Omdat plastic nauwelijks verteert, blijft het in het milieu aanwezig Onder de plastic soep behoren ook visnetten. Er komt jaarlijks voor 640.000 ton aan visnetten in de oceaan terecht, omdat deze visnetten zijn verlaten, gedumpt of verloren door de vissers. Dieren komen vast te zitten in de netten en overlijden aan hun verwondingen Weetjes. Wist je dat... *Elke dag komt er zo'n 12 miljoen kg plastic in de oceaan. *Elk jaar gaan er zo'n 100.000 zeezoogdieren en 1 miljoen zeevogels dood door afval op zee. *In Nederland is 41% van het zwerfvuil op de stranden afkomstig uit de zee. *Het 450 jaar duurt voor een plastic flesje in de oceaan volledig afgebroken wordt Per jaar komt naar schatting 8 miljoen ton plastic in onze oceanen terecht, waarvan 20.000 ton in de Noordzee. Het overgrote deel van deze verontreiniging is zwerfvuil afkomstig van het land en het strand. We kunnen deze plastic soep niet op één dag opruimen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat er geen zwerfvuil meer in zee bij komt

Qua schoonmaken is een gietvloer ideaal met huisdieren, maar het grootste nadeel zijn de krassen op de vloer. Een gietvloer is niet krasbestendig en dus niet geschikt als je een hond hebt. De Ambiant pvc vloer die we zelf hebben gelegd heeft gelukkig óók de eigenschap dat hij heel makkelijk schoon te krijgen is en daar komen géén krassen op De plasticvanger van The Ocean Cleanup werkt. Dat constateerden de bouwers. De Nederlandse uitvinder Boyan Slat (25) heeft de drijvende zeebezem ontworpen om het plastic afval in de oceanen op te ruimen. The Ocean Cleanup meldt dat, in tegenstelling tot de vorige versie, dit verbeterde prototype het afval wél succesvol weet vast te houden. En niet alleen dat, ontdekten biologen Plastic maakt niet alleen een vuilnisbelt van de kusten, maar schaadt ook de levensomgeving van zeedieren. Dieren raken verstrikt in grotere stukken plastic, en verwarren kleinere stukjes voor voedsel. Het inslikken van plastic deeltjes kan de vertering van voeding verhinderen. Ook mensen krijgen plastic binnen via de voedselketen Instructies. Deze introductieles gaat over de omvang, de bronnen en de gevolgen van plasticsoep. Ook de uitdagingen van recycling komen aan de orde en wat je zelf kunt doen om je plasticgebruik te verminderen. Tijdsduur: 30 minuten. Sluit aan bij de vakken: aardrijkskunde, biologie, biologie/verzorging, maatschappijleer, mens & natuur, mens.

Aan alle Natuur-Tokkies van Nederland

Plastic soep tegengaan - Partij voor de Diere

  1. Hij denkt dat er heel veel dieren in gevaar zijn. Hij is bezig met een oplossing. Stella loopt van huis weg om haar vader te gaan helpen. Dat doet ze samen met Stinky, een stinkdier uit Amerika datper ongeluk in Nederland is beland. Maar het is allemaal nog niet zo gemakkelijk als ze had gedacht. Een verhaal over liefde voor dieren en de natuur
  2. Want plastic is heel slim gemaakt, zodat het goedkoop en licht in gewicht is en erg lang mee gaat. De natuur kan plastic niet zelf afbreken en zo blijft het liggen of komt het in de zee terecht. Dat noemen we de 'plasticsoep'. In deze webquest gaan jullie leren over welke invloed het plasticafval heeft op mensen, dieren en de natuur
  3. Plastic Soup Foundation organiseert acties tegen zwerfvuil, bijvoorbeeld World Cleanup Day. Stichting Noordzee organiseert elk jaar de Beach Cleanup Tour. Universiteit Wageningen doet onderzoek naar plastic in zee en de invloed op dieren
  4. Dit geweekte plastic gaf ze, samen met laboratoriumvoer, twee maanden aan Japanse rijstvissen, een kleine soort die vaak voor onderzoek wordt gebruikt. De dieren die het behandelde plastic binnenkregen hadden meer leverschade dan dieren die nieuw plastic hadden gegeten

De plastic soep heeft enorm veel gevolgen. Overal ter wereld spoelt plastic aan, dieren (zowel zee als land dieren en vogels) kunnen plastic en voedsel vaak niet goed onderscheidden en eten ook de plastic op. Ook raken veel dieren verstrikt in het plastic en gaan dood. Als het plastic door verwering in hele kleine stukjes uit elkaar valt zorgt. De minuscule plastic deeltjes in de oceaan blijken voor dieren een grote bedreiging. Ze bezoekt een opvangcentrum. Speciale Klokhuisaflevering in het kader van de Z@pp Your Planet Plasticweek. Nienke reist af naar Australië om te zien wat de gevolgen zijn van de zogenaamde 'plasticsoep'

Partij voor de Dieren aanwezig bij Plastic Soep Drie­daagse. Nieuws. Delen via: Twitter Whatsapp E-mail. 2 december 2011. De Partij voor de Dieren was vrijdag aanwezig op het Plastic Soep Debat, onderdeel van de Plastic Soep Driedaagse Plastic Soep. In de expositie 'ZOO veel plastic' in het Oceanium kun je vanaf 19 oktober ontdekken hoe dit plastic in zee belandt, wat er mee gebeurt en wat voor effect het plastic heeft op het zeeleven. Ook kun je zien welke oplossingen er al zijn bedacht en wat je zelf kunt doen aan het terugdringen van de 'plastic soep' in zee Help ons campagne voeren om vervuiling door plastic Mars wikkels te stoppen. Stuur ons foto's van wikkels van het Mars-bedrijf die je op straat of in de natuur aantreft: Mars, Snickers, Bounty, M&M, Twix, Milky Way, Balisto, Maltesers en Celebration. Met de Plastic Avengers App kan je ze maken en direct versturen. We hebben er al meer dan 15.000 De plastic soep moet stoppen, omdat er veel dieren aan dood gaan. Als we niet snel actie ondernemen en de plastic soep niet tegengaan zal er in 2050 meer plastic dan vis in de zee zijn. De plastic soep foundation verwacht namelijk dat de plastic soep de komende 10 jaar met 40% gaat stijgen. Dit kost miljoenen dieren hun leven

Film A Plastic Ocean tijdens Plastic Soep Evenement bblhtk

Plastic soep oplossing WWF Oorzaak en gevolge

Plastic soep Onze zeeën en oceanen zitten vol met plastic. Veel zeedieren kunnen plastic niet onderscheiden van voedsel. Dieren die plastic eten verhongeren vaak omdat het hun magen opvult, waardoor ze geen echt voedsel meer kunnen eten. Het meeste plastic komt van mensen die afval in rivieren of zee gooien. Per minuut komt er ee Stella en Stinky en de plastic soep (Hardcover). Stella lijkt een gewoon meisje van acht jaar. Ze is gek op dieren. Zolang ze zich kan herinneren, kan.. 3. Gevolgen plastic soep. Er drijft steeds meer plastic afval in onze oceanen en zeeën. Dit plastic valt door verwering, zonlicht en golfslag in kleine stukjes uit elkaar. De kleine stukjes plastic afval zinken naar de bodem van de zee. De kleine deeltjes plastic afval komen terecht op de bodem van de zee/oceaan Volgens mij is hier sprake van 2 verschillende problemen: de (micro)plastic-soep en het sterven van dieren die zwerfafval eten. Ballonnen zijn van latex gemaakt, dat is biologisch afbreekbaar en zou niet bij moeten dragen aan de plastic soep. Wel zorgen ze voor dierensterfte Plastic Soep - Sea First Foundation Kids. Wist je dat onze planeet heel erg blauw is als je ze vanuit de ruimte bekijkt? Dat komt omdat driekwart van de aardbol uit bedekt is met oceanen! De oceanen doen heel voor ons. Ze maken tussen de 50% en 70% van onze zuurstof en nemen ongeveer 50% van de CO₂ op die wij wereldwijd uitstoten

Alles over de plastic soep Plastic diee

De soep bevat 44 miljoen kilo plastic. Dit plastic bestaat uit grote, maar ook hele kleine stukjes (minder dan 0.3 millimeter). Omdat het uit verschillende groottes bestaat, vormt het een gevaar voor een groot deel van de dieren die in zee leven. De grote stukken plastic vormen een bedreiging omdat grotere (zoog)dieren erin vast komen te zitten. Plastic soep: de oplossing. Eerdergenoemde multinationals roepen ons op te recyclen, terwijl ze zelf meer en meer plastic produceren. Zelf hebben ze juist de macht en middelen om het probleem bij de bron aan te pakken. Zij moeten gaan investeren in hervulbare of herbruikbare verpakkingen. Of zelfs verpakkingsvrije producten ontwerpen Daar ontstaan grote gebieden vol plastic, die worden 'Plastic Soep' genoemd. Het kunstwerk de Plastic Whale die in 2019 in de Utrechtse Catharijnesingel stond, was gemaakt van plastic afval uit de zee. Het plastic afval heeft effect op de gezondheid van dieren, het vervuilt ons (drink!)water en de kwaliteit van de bodem gaat achteruit

Bijna alle vogels eten de plastic soep Van de Albatros heeft inmiddels vrijwel elk dier plastic in zijn maag. Beeld anp. Van elke tien zeevogels die er op de wereld rondfladderen, hebben er negen. Plastic soup is een term die we de afgelopen tijd steeds vaker horen. En dat is geen goede ontwikkeling, wat ons betreft. De zee wordt overspoeld met afval, mensen zwemmen er in en vooral de dieren ondervinden er veel overlast van. Hier móet wat aan gedaan worden

Plastic Komt In Onze Voedselketen Terecht - Plastic Soup

Plastic vergaat niet zomaar maar valt onder invloed van zonlicht en water in kleine deeltjes uit elkaar. De deeltjes veranderen het water in een 'soep' van microplastics. Het maakt dieren ziek, verstikt planten en komt uiteindelijk in ons drinkwater terecht. Het water vervuilt verder doordat giftige stoffen zich aan het plastic binden Klimaatjes - Plastic soep (Hardcover). Een vrolijk verhaal waarin kinderen beleven en ervaren dat ze met iets kleins grote dingen kunnen bereiken Egel heeft hierover in de krant gelezen en alle dieren luisteren aandachtig naar hem en ook naar Uil die bedenkt dat er zo min mogelijk plastic gebruikt moet worden Door zeestromen concentreert plastic zich in vijf megadraaikolken, de zogenoemde gyres, die duizenden vierkante kilometers beslaan. Deze verzamelplaatsen noemen we ook wel de 'plastic soep', of de plastic vuilnisbelten van de oceaan. Twee van deze gyres liggen in de Atlantische Oceaan, twee in de Stille Oceaan en een in de Indische Oceaan

Hard plastic soeplepel. Gekocht maar nog nooit gebruikt en dat zie ik mezelf ook niet gaan doen staat te koop dus heb het nog. Nieuw. € 1,00 12 jul. '21. 's-Gravenhage 12 jul. '21. Gerda 's-Gravenhage Plastic soep in die de stad breng de microplastics nog dichter bij de mensen. Hoe lang en hoe veilig voor het milieu en de humane gezondheid kan deze soep nog worden opgediend? Als we het afvalbeheer niet sterk verbeteren en aanvullende maatregelen nemen, dan bevat het water op de wereld in 2050 meer plastic dan vis

Beoordeling . Filmpje 1. Antwoord op vraag 1: Waar stroom en wind stilvallen en daar gaat het cirkelen en zo ontstaat er een eiland en dat noemen wij de plastic soep. Antwoord op vraag 2: Dieren gaan er dood aan en de plastic zakt steeds dieper naar de bodem. Antwoord op vraag 3: Plastic weggooien in de prullenbak. Filmpje 2. Antwoord op vraag 4: Anders kunnen ze het niet recyclen Allerlei dieren die in of van de zee leven en zelfs het kleine zoöplankton zien plastic afval en microplastics voor voedsel aan. Hiermee dringt het vaak giftige afval onze voedselketen binnen. Aan de zijde van Esther Ouwehand loopt vandaag Freddie Aldershoff (16) van de Plastic Soup Foundation Plastic soep of plastic ocean, het zijn termen die steeds vaker opduiken in je newsfeed op social media. Dat de oceaan vol plastic zit, mag inmiddels bekend zijn. Je hebt vast wel de video's en foto's voorbij zien komen met stranden vol plastic, dode walvissen vol plastic en de satellietbeelden van die enorme plastic soep in onze oceaan Plastic is vergeleken met andere producten heel goedkoop. Nadelen. Het is moeilijk te recyclen. Plastic blijft altijd op straat liggen omdat het niet verteert. Hierdoor komt het plastic uiteindelijk in zee terecht, waar het een grote plastic soep vormt. Dieren kunnen hierin verstrikt raken of overlijden door het eten van deze plastic soep

Plasticsoep - Wikikid

Plastic soep Gemaakt door: Emma van der Sar Datum: 17 juni 2019 uonx STEVIGE SO Column: Plastic soep rondom Bonaire! De aarde is acht miljard jaar geleden ontstaan. Dat wil zeggen toen werd er een gloeiende, kolkende bol geboren uit een samenklontering van gas, stof en puin. Gas, stof en puin dat met enorme snelheden door het heelal reisden, op elkaar knalden en vervolgens conglomereerden tot de blauwe planeet in wording Wordt de plastic soep echt zo heet gegeten als ie wordt opgediend? De auteurs. D. e eerste echte 'plastics' bestaan al sinds halverwege de negentiende eeuw, al heten ze pas sinds 1925 ook echt zo. In de laatste tien jaar is er meer plastic geproduceerd dan in de hele twintigste eeuw. Anno nu is plastic overal: in kleding, apparatuur.

Zo beschermen we onze oceanen tegen plastic. De Plastic Soup Foundation heeft als missie om alle mogelijke bronnen van de plastic soep te stoppen. En jij kunt ze helpen! 29-05-2017. De Plastic Soup Foundation hield eerder deze maand een persconferentie over de impact van microplastics op de oceanen De zogenaamde ' plastic soep '. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar in kleine stukjes. Dit leidt tot ernstige vervuiling. De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de voornaamste voedselbron

Plastic Spotte

Tip van de Kinderjury 2015. Superjuffie in de soep van Janneke Schotveld. Juf Josje komt in actie als de dieren in de zeeën haar roepen. De zeeën worden vervuild door plastic. Maar de directeur heeft het in de gaten en ontslaat haar. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar Plastics zitten in de hele voedselketen, ook die van ons. Dodelijk voor dieren . Doordat de stukjes plastic in vervuild water liggen, worden ze steeds giftiger. Zeedieren zien ze aan voor voedsel, wat ze vaak met de dood moeten bekopen. Ze raken vergiftigd of stikken in een plastic voorwerp. De dieren bovenaan de voedselketen, zoals haaien. Plastic soep 1 1 Voorbereiding dieren daar tussenin, zoals vissen en schaaldieren waar wij mensen van eten. Ons voedsel uit zee blijkt verontrustend veel plastic te bevatten. Dit terwijl ongeveer 2 miljard mensen wereldwijd van zee afhankelijk zijn voor hun voedsel Plastic soep les. Kinderen willen graag meewerken om dieren een plasticvrij leven te gunnen. Vandaar dat wij van het waterschap je deze gratis digitale les aanbieden. Hier vind je alle materialen voor de plastic soep les voor de bassischool

Plastic soep - Kinderen voor Kinderen (songtekst) - YouTub

Plastic en dieren. Plastic soep. Plastic experiment. Doe het zelf: plastic. 08.06.2016 Plastic soep. Een aanzienlijk deel van het plastic zwerfafval eindigt in de oceaan. Nienke reist af naar Australië om te zien wat dat voor gevolgen heeft voor de kwetsbare natuurgebieden aldaar Vermoedelijk profiteren dieren die zich met de oceaanschaatsers voeden ook mee, maar de onderzoekers benadrukken dat de uiteindelijke rekening van de plastic soep negatief zal zijn. Hoe het volledige ecosysteem zal reageren valt immers niet te voorspellen. (nd) Meer over de volgende onderwerpen: Natuur & Milieu

Biologie Plastic Soep - YouTubeVan Plastic Tot Gigabytes: Gevolgen van plastic soepPlastic soep - WikikidsSNENS - Pilot Zwerfafval Jozef Mavo - Sanne en Niek uit 1B

Plastic in de straat en in het park . Ook jij zelf laat vast weleens plastic achter in de natuur. Ook al is het maar de verpakking van een rietje daar zou toch al een dier aan dood kunnen gaan als ze ook de verpakkingen van je vriendjes en vriendinnetjes opeten Hoe leidt zwerfafval tot plastic soep? Grote eilanden van plastic die in de oceanen drijven, beter bekend als plastic soep, komen steeds vaker in het nieuws. Deze vervuiling vormt een sterk groeiend probleem dat steeds zichtbaarder wordt. Het is mede dankzij wetenschappelijk onderzoek dat de plastic soep steeds beter in kaart wordt gebracht Dieren raken verstrikt in plastic of eten het op en er ontstaan ophopingen van plastic afval. Als voorbeeld; 95% van de Noordse Stormvogels in de Noordzee heeft plastic in de maag wat verstoppingen veroorzaakt en uiteindelijk tot sterfte lijdt. Ook voor de mens heeft dit plastic drastische gevolgen. Plastic vergaat niet en is niet verteerbaar Vanaf 3 juli 2021 (en nog veel beter als we nu al beginnen) gaan we er met zijn allen voor zorgen dat er minder soep is! En nee niet zomaar een soep, maar PLASTIC soep! Namelijk in de oceaan. Want al het plastic dat in de oceaan komt verdwijnt niet zomaar, het wordt alleen maar kleiner