Home

ZEGENBEDE Taizé

Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 45 minuten, met weinig gesproken woord, twee stiltes en veel zang. De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden Ierse zegenbede voor een pelgrim (R. Hornikx, in: Een huis vol verhalen, Verhalen en getuigenissen voor bezinning en gesprek, Kampen, 2003) Niet dat je weg puur over rozen gaat, dat je nooit tranen van spijt voelt of je dagen zonder pijn en smart zijn, nee, dat alles wens ik je niet toe. Maar wel is mijn wens dat je mag groeien in wie je bent Licht in het duister (Taizé) Zegenbede : God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht Naar Taizé komen betekent uitgenodigd worden om te zoeken naar een verbondenheid met God door gemeenschappelijk gebed, zingen, stilte, persoonlijke bezinning en uitwisseling. Een verblijf in Taizé kan helpen om een stap terug te nemen van je dagelijks leven, een grote verscheidenheid aan mensen te ontmoeten en na te denken over je inzet voor de Kerk en de maatschappij

Taizë-dienst - Dorerk Dale

  1. Music: J. BerthierText: St. Teresa de ÁvilaSolo verses:Todo se pasa, Dios no se muda, La paciencia todo lo alcanza. En Cristo mi confianza, y de Él solo m..
  2. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.
  3. uten, met weinig gesproken woord, twee stiltes en veel zang. De essentie van de viering is: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden

De Heer zegene en behoede je, Hij doe zijn aangezicht over je lichten. en ontferme zich over jou, de Heer geve je vrede!'. The Lord bless you and keep you: The Lord make his face to shine upon you. and be gracious unto you. The Lord lift up the light of his countenance upon you. and give you peace. Amen Deze tekst is door mij uit een Engelstalige versie vertaald. Op de liturgie-pagina vindt u een zegenbede die waarschijnlijk een vrije aanpassing van dit gebed is. Christus achter en voor mij, Christus beneden en boven mij, Christus bij en rondom mij, Christus aan mijn linker- en aan mijn rechterzijde, Christus wanneer ik 's ochtends opsta Welkom in de kerk 4 juli. Wat zijn we blij dat we weer samen kunnen komen op zondagochtend in de kerk. Zondag 4 juli was de eerste keer. In deze dienst mocht er ook weer gezongen worden en we kunnen het nog, zo bleek.Extra blij waren we dat de twee voorste rijen gevuld waren met kinderen, 26 in getal. Continue Reading Het is een meditatieve viering waarin liederen van Taizé worden gezongen afgewisseld door stilte, voorbeden, het aansteken van kaarsen en een zegenbede. Dit samenzijn voelt als 'thuis' komen. In een sfeer van mildheid en vreugde word je als het ware uitgenodigd open te gaan voor wat er in je binnenste leeft en om ruimte te maken voor God en de medemens Zegenlied. De zegen van God, onze Vader. zij met ons waar wij ook gaan. Hij zal ons behoeden, bewaren, en legt over ons Zijn Naam. Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, Hij zal er zijn en met ons gaan. Genade van Christus de Here

Ziel gaat te voet Zegenwense

  1. Taizé is een oecumenische kloostergemeenschap, waar jaarlijks vele duizenden jongeren veelal uit Europa en de rest van de wereld komen. Het is voor mij een plek van stilte en van inspiratie
  2. ee ons mee gaf afgelopen zondag.Zegenbede van Sint Patrick. Moge Christus die wandelt op doorboorde voeten met jou wandelen op de weg. Moge de Christus die dient met doorboorde handen jouw handen uitstrekken om te dienen.Moche de Christus die liefheeft met een doorboort hart jouw hart openen om lief te hebben
  3. afgesloten met lied nr. 145 liederen en gebeden uit Taizé: Our Father Zegenbede: Zegen ons God van Liefde laat in ons leven Christus geboren worden Amen Zingen: lied 15: Behoed mij o God. Slotlied: lied 21: Bless the Lord my soul Collecte voor Natuur & Milieu (voor een duurzame toekomst voor iedereen
  4. Zingen: Bleibet hier (taizé) Blijf hier en waak met mij, waakt en bidt Moment van inkeer en verstilling Gebeden ingeleid met: - Onze Vader - voorbede
  5. Voor de lezingen wordt gebruik gemaakt van het rooster van Taizé. Het avondgebed biedt een moment van stilte om te mediteren en te overdenken. In de voorbeden klinken de namen van gemeenteleden die door ziekte of andere omstandigheden onze bijzondere aandacht nodig hebben. Na de zegenbede gaan we in stilte uiteen en vervolgen onze weg

O God, zegen mij alle dagen lang! ga mij niet voorbij. die ontspringt, diep in mij. waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn. O God, zegen ons tot in eeuwigheid! hier in de woestijn zogenoemde Taizé-viering met als thema 'In je hemd staan'. Op de avond van deze palmpasenzondag staan we stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem, waar mensen hun bovenkleed afleggen en voor Jezus uitspreiden. Een daad van meer dan eerbetoon... Graag willen wij ons als voorbereidingscommissie verbinden via d dagtekst uit Taizé - stilte om de woorden tot je te laten spreken - delen wat we hebben gehoord - herhaling van de lezing - kort gebed en persoonlijke stilte - morgenlied - zegenbede. We komen van woensdag 4 september 2019 t/m woensdag 17 juni 2020 elke woensdagmorgen in de Skoattertsjerke bij elkaar, en beginnen steeds om 8.45 uur

Zingen: Lied 20 liederen en gebeden uit Taizé, Ondertussen worden de kaarsjes aangestoken aan de paaskaars Jezus, U bent het licht in ons leven: laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. Jezus U bent het licht in ons leven: open mij voor uw liefde, o Heer * Slotlied Herre, visa mig vägen Taizé (Heer wijs mij de weg) * Zegenbede Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x) Amen * Collecte bij de uitgang voor Grannies2Grannies & eigen gemeente (rozet) Grannies2Grannies Friesland is een groep van acht vrouwen - grootmoeders of pleeggrootmoeders Zegenbede Dat God ons zal behoeden en bewaren voor elkaar Dat wij een teken mogen zijn van liefde en trouw, van rust en veiligheid van vergeving en nieuwe kansen totdat de Eeuwige alles zal zijn in allen. Amen GEEN MENS IS HETZELFDE 2006/ Boeddhisme. Het Pali woord mangala betekent in het Nederlands zegen of zegening. Zegeningen werden in de tijd van de Boeddha vooral gedacht van goden afkomstig te zijn, en ook van het uitvoeren van rituelen. De Boeddha bracht de betekenis van wat een werkelijke zegening is, terug naar wat duidelijk zichtbaar en essentieel is in het leven van mensen, waardoor mensen gelukkig zijn en ware. Avondlied: HH 559 'In the Lord I'll be ever thankful' of Taizé 45 . Afsluiting Zegenbede met acclamatie. Nu hier de avond valt,-Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede! - En wij de nacht in gaan, maar leven in het licht,-wees onze vrede! - Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon,-wees onze vrede

Mijn Herder (Sela) Zegenbede (Sela) Wachet auf ruft uns die Stimme (Bach) Als alles duister is (Taizé) De familie komt binnen. Kaars aansteken door Nina en Tian. Voorlezen van de kaart door Rinke. Zingen Psalm 121: 1. Welkom, Votum en groet. Zingen: Gezang 477: 1. Zingen: Psalm 42: 5. Gebed. Zingen: Gezang 427: 1. In memoriam in beeld en woord Viering met stilte en muziek naar de wijze van Taizé Lezing Jesaja 53: 1-4 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren Zegenbede Lied: Heel het duister is vol van luister Muziek Na de viering kun je een kaarsje aansteken voor jezelf of voor iemand anders, op de tafel, waar ook een icoon van Taizé staat. Welkom om nog even te blijven en thee of koffie te drinken. De volgende Taizéviering is op zaterdag 14 maart in de Wingerd (19.30 uur) dagtekst uit Taizé - stilte om de woorden tot je te laten spreken - delen wat we hebben gehoord - herhaling van de lezing - kort gebed en persoonlijke stilte - morgenlied - zegenbede. We komen van woensdag 4 september 2019 t/m woensdag 17 juni 2020 elke woensdagmorgen in de Skoattertsjerke bij elkaar, en beginnen steeds om 8.45 uur Taizé Amsterdam en Nassaukerkgemeente VOORBEREIDING welkom moment van stilte lied: Als alles duister is (Liedboek 598) de kaarsen worden aangestoken bemoediging en gebed Onze hulp in de Naam van de Eeuwige, zegenbede BIDDEN EN WAKEN lied: Nada te turbe (Taizébundel nr 50

Ophangen Taizé-kruisje 14. Ruimte voor een persoonlijk woord 15. Dankgebed en voorbeden, stilgebed 16. Eventueel zingen/ muziek 17. Zegenbede 18. Tijdens het uitdragen van de kist: Eventueel zingen/ muziek De dienst wordt op de begraafplaats c.q. crematorium voortgezet 1. Woorden bij het graf 2. Gezamenlijk gebeden Onze Vader 3. Zegen. TAIZÉ VIERING in de nacht waarin de geboorte van de Verlosser wordt gevierd Pelgrimskerk Amsterdam Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 24 december 2018 muziek welkom openingsgebed lied 38: Wij gaa Zegenbede: De levende zegene GVL 344 Priester: De Levende zegene en behoede u. De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig. De Levende verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede. Koor: Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht en wees ons genadig

Viering rond Taizé zaterdag 27 februari 2021 19.30 uur Catharinakerk Doetinchem ----- Orgelspel: Pari Intervallo, Arvo Pärt Korte stilte Lied bij het aansteken van de kaarsen: Als alles duister is (Dans nos obscurités Viering met stilte en muziek naar de wijze van Taizé . Psalm 105: 1-9 . Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken, 2. zing en speel voor hem, spreek vol lof over zijn wonderen, 3. beroem u op zijn heilige naam Een meditatieve viering waarin liederen van Taizé worden gezongen afgewisseld door stilte, voorbeden, het aansteken van kaarsen en een zegenbede. Kijk voor meer informatie op Songs and Silence Op woensdag 5 mei, Bevrijdingsdag, bent u weer van harte welkom bij de Songs & Silenceviering Zegenbede De vrede van God behoede onze harten en gedachten in Jezus Christus. Amen. Lied: Jezus u bent, het licht in ons leven; (Taizé) (cantorij) Jezus, U bent het licht in ons leven, Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. Jezus, U bent het licht in ons leven, Open mij voor Uw liefde, o Heer. Jezus, U bent het licht in ons leven Zegenbede en slotlied . Collecte bij het uitgaan van de kerk -----Dankgebed Communieviering: Acclamatie: U komt alle lof toe, in eeuwigheid. Eeuwige God, U komt alle lof toe. In Jezus, uw Zoon, hebt U zich blijvend met ons verbonden

Naar Taizé komen - Taizé - Taizé Communit

(Taizé/62B) Na elke intentie Heer ontferm U! Onze Vader 369 e Zegenbede v. a. Acclamatie v. a Deur-collecte is bestemd voor: De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Golfstaten. Lector ds. Zingen - Jezus, u bent het licht in ons leven (Taizé) We doven nu in de kerk onze kaarsen en gaan terug in de geschiedenis om te gedenken wat God heeft gedaan en nog steeds doet. Gebed voor de Paasnacht Verhalen van licht en doortocht, hoop en opstanding Zegenbede Uitleidende muziek naar Pasen toe Zegenbede Muzikaal intermezzo door Rufo Petri, blokfluit en Marianne Petri, dwarsfluit en Frank van Schaik, piano • Per Crucem, Taizé . Author: Eigenaar Created Date Zegenbede (Sela) Wachet auf ruft uns die Stimme (Bach) Als alles duister is (Taizé) De familie komt binnen. Kaars aansteken door Nina en Tian. Voorlezen van de kaart door Rinke. Zingen Psalm 121: 1. Welkom, Votum en groet. Zingen: Gezang 477: 1. Zingen: Psalm 42: 5. Gebed. Zingen: Gezang 427: 1. In memoriam in beeld en woord door Niek en Anneriek

Taizé - Nada te turbe - YouTub

ZEGENBEDE LIED Taize, O Lord hear my prayer. Andreaskerk - Vieringen Stille Week Welkom bij de uitzending van woensdag 8 april 2020 19.30 uur VIERING STILLE WEEK Voorganger: Ds. W.J. van Schaik WELKOM STILTE VOORGANGER: Heer, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen PSALMGEBED. Op Vrijdag 2 juli is van 14.00 tot 17.00 uur de kerk weer open (Ingang Marktstraat.)Wij nodigen u uit om binnen te komen om onze mooie kerk te bekijken. U kunt ook een kaarsje aansteken in het stiltecentrum, er is een folder over de geschiedenis van de kerk, u kunt een praatje maken met de gastheer of gastvrouw of gewoon even stil zijn en naar muziek luisteren

Taizé - Full album - YouTub

Gloria (uit Taizé) Gebed bij de opening van de schriften Lezing Deuteronomium 18, 15‐20 Mozes sprak tot het volk en zei: Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God een profeet doen opstaan zoals ik dat ben, naar wie gij moet luisteren. Gij hebt dat immers bij de Horeb op de dag van de samenkomst aan de Heer uw God gevraagd Kyrie: Taizé Gloria: Taizé Openingsgebed Eerste Lezing: Handelingen 2: 1-11 Uit de Handelingen van de Apostelen. Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van. Er verscheen hun iets dat op. zegen. (zegen, zeyn, seyn, sein) bepaald type visnet, dat vooral gebruikt werd bij de riviervisserij en de visserij op klein water. Een enkele maal ook viszegen genoemd. Het geheel bestaat uit een drijfnet met een soort zak of fuik met daaraan twee zeer lange vleugelnetten. Bij de zalmzegen spreekt men van voorzegen, de streek en de achterzegen zegenbede: de gebeden worden besloten door een al dan niet gezon - gen zegenbede. deze zijn in de orden opgenomen. alter-natieven zijn te vinden op bladzijde 1002-1003. 5. Praktische aanwijzingen Ruimte in principe kan het dagelijks gebed overal gebeden worden. Wanneer getijdendiensten in de kerkruimte worden gevierd Hij had ook een bijzonder tienermoment. Fijn dat hij weer bij ons te gast is. Ook 's avonds kunt u genieten, van een Taizé-viering. U kunt daar verderop iets over lezen. 'Da pace domine', 'geef vrede Heer', klinkt het aan 't begin, een lied op de puls van je hart. 'A clare benediction', een zegenbede van John Rutter sluit de.

In het gebed dat de predikant daarna uitspreekt is er ruimte voor voorbeden en gelegenheid voor een stil persoonlijk gebed. Afsluitend wordt het 'Onze Vader' gezongen of uitgesproken. Een kerkdienst eindigt altijd met een zegenbede. Het geheel duurt ongeveer een uur. Na de dienst is er koffie/thee/limonade in het atrium van Koningshof Website van de werkgroep Thomasvieringen De Liemers. Een grote verzameling materiaal van vieringen die werden gehouden tussen 2005 tot 2017 Frère Roger van Taizé God van vrede, door uw heilige Geest stelt U ons in staat de woestijnen van het hart te doortrekken, en door uw vergeving laat U onze gebreken verdwijnen als nevels in de ochtend. Frère Roger van Taizé. Lees een bijbeltekst met behulp van de vier B's van Luther: bedenken, bedanken, belijden, bidden

Een openbaar concert zit er nog niet in. Daarom brengt PodiumPlantagekerk zondagmorgen 28 maart een koffie-concert bij u thuis dagtekst uit Taizé - stilte om de woorden tot je te laten spreken - delen wat we hebben gehoord - herhaling van de lezing - kort gebed en persoonlijke stilte - morgenlied - zegenbede. We komen van woensdag 4 september 2019 t/m woensdag 17 juni 2020 elke woensdagmorgen in de Skoattertsjerke bij elkaar, en beginnen steeds om 8.45 uur TAIZE

Taizé-viering - Dorerk Dale

Zang: Eat this bread, drink this cup (Taizé) Eat this bread, drink this cup, come to him and never be hungry. Eat this bread, drink this cup, trust in him and you will not thirst. Eet dit brood, drink de wijn, laat je voeden met Christus' liefde. Eet dit brood, drink de wijn, blijf vertrouwen, God lest je dorst • Zegenbede U bent gewend dat de werkgroep Het Nieuwe Vieren U iets meegeeft als herinnering of gedachte bij de viering. Deze keer mag U zelf creatief aan de gang door een vierkant van 16x16 cm uit te knippen en de vouw instructies te volgen. U kunt dan het volgende gedicht van Hilda IJzendoorn er op te schrijven Uitzending en zegenbede Lied: 425: Vervuld van uw zegen Orgelspel Collecte 3 . Mededelingen De eerste collecte is bestemd voor de Moestuin. woensdag 8 januari 20.00 uur Taizé aan de Gracht donderdag 9 januari 19.30 uur Vergadering Kerkenraad zaterdag 11 januari 9.30 uur Tuindag,.

Een zegenwens tot slot - Zusters Clarisse

Als iedereen bij het strand is zingen we twee Taizé-liederen. Tot slot komen de drie predikanten van het eiland naar voren. Hun toga's wapperen in de frisse wind, ze spreken ieder een zegenbede uit. Ernst Zoomers, predikant van de Hervormde Gemeente Oost Terschelling, sluit af: Zegen de open ruimte die nog niet gevuld is Zegenbede. Na de dienst: Sela, Wacht op de Heer (Taize) Trinity, Amazing Grace. Berichtnavigati

Diverse gebeden uit de christelijke en andere tradities

Woensdag 2 september j.l. was het zover. Na een gedwongen corona-stop konden we weer bij elkaar komen. Circa 20 mensen, op veilige afstand van elkaar gezeten, een cello, viool en piano, samengekomen rond het licht van het kruis. De liederen van Taizé klonken. Muziek uit het hart, woord en stilte sprekend tot je hart. Openstaand voor wat je voelt, voor elkaar en je gedragen voelend door de. - Bijbeltekst volgens het rooster van de gemeenschap in Taizé - meditatieve stilte - morgenlied of herfstlied - gezongen zegenbede Het vaste verloop vraagt van ons dat we ons invoegen in een beweging van gebed die al voor ons klaar ligt en om deze beweging mee te gaan ervaren Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) - 16 oktober 2019 Thema: 'Een dankbare levenshouding' Opening: Wees hier aanwezig. Dat wij herleven. (p.12) Inleiding In dit avondgebed wil ik een Schriftlezing centraal stellen, die ook zondag jl. in veel kerken i Zegenbede The Lord bless you and keep you - John Rutter Cambridge Singers, City of London Sinfonia - 11 - Taizé Wij gaan de nacht door het duister, op zoek naar het levend water. Enkel de dorst zal ons licht zijn (2x) Woorden ter overweging Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken [Mattheüs 25, 3

Video: Home - Protestantse Gemeente Sassenhei

Zang: 'Jesu le Christ' (Taizé) Overdenking Muziek door Jareach Gilula, student ArtEZ Conservatorium 'La Fille aux Cheveux de Lin' van Claude Debussy Gebeden Collectemededeling Zegenbede Zegenlied: Lied 42 We brengen het Taizé-kruisje naar de Maria-kapel Zegenbede Wij zingen 'U zij de Glorie' Tijdens het naar buitendragen van de kist: luisteren wij naar 'Bist du bei mir' (JS Bach) (gezongen door Aafje Heynis) De dienst wordt op de begraafplaats Schollevaar voortgezet Woorden bij het graf Gezamenlijk gebeden Onze Vade (Waar vriendschap is en liefde, daar is God), muziek uit Taizé door Jacques Berthier Voorbeden - stil gebed - gebed des Heren Zegenbede Lied 943, 1, 3, 5, 6: 'God gaat zijn ongekende gang' tekst: William Cowper - God moves in a mysterious way vertaling J.W. Schulte Nordholt, melodie: Scottis

Songs & Silence - PG Bussu

En tegelijkertijd eindigt deze zegenbede met een intieme geborgenheid: until we'll meet again, God holds you in the hollow of her Taizé, en Hebreeuwse woorden, maar zweverig wordt het niet. 9. Kijk in de kerk Zegenbedes uit het nieuwe liedboek. 10. De stadsdomine Zegenbede Orgelspel: Variaties op het Luther-lied 'Een vaste burcht is onze God' Iedereen is van harte welkom om na de dienst wat te drinken en na te praten. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het project Preek van de Leek, Den Haag Over de Preek van de Leek De bijbel is niet van de kerk maar behoort de hele samenleving toe

Zegenlied - nieuwlie

Blijven zitten en luisteren naar muziek van Taizé ( Liederen uit Taizé) Je adem inhouden - stille wand discussie (geloof is dé inspiratiebron) Hete adem in je nek - discussie met stellingen o.l.v. Katiuska Roodenburg Een lange adem hebben - teken met geduld wat jou inspireert Beademen - elfjesgedichten make met Uw troost en zegen, met Uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt. de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Lees ook: 3 gebeden om de dag mee te beginnen zegenbede muzikale afsluiting collecten 1: Wijkdiaconie, 2: Paascollecte voor de kerk Sebastiaan Hexspoor neemt ons mee naar Taizé. Aanmelden bij Jette Uittenhout via de mail, soupensoulnassaukerk@gmail.com of 06 83254089. Maaltijd afhalen bij Filah (Kerk en Buurt zegenbede: De gebeden worden besloten door een al dan niet gezongen zegenbede. Deze zijn in de orden opgenomen. Eenvoudige knielbankjes, zoals in Taizé gebruikt worden, vergemakkelijken een knielende houding. Bij zingen is staan een goede houding

Bevestiging Marjan de Vries - pknhansweert-schore

Dag 10 Vader in de hemel, door uw intens beminde Zoon, die gehoorzaam was tot in de dood, bid ik tot u. Ik wil u loven om wie u bent en om de gave van Christus. Ik wil u danken dat ik alles wat ik van u mag ontvangen, vind in hem. En u, Heer Jezus, wil ik bewonderen om uw volkomen overgave aan uw Vader Zegenbede. Gezongen amen. Preekschets. 1. Het Johannes-evangelie: een vrouw als eerste getuige. Nederland werd gisteren opgeschrikt met het bericht, prominent gebracht op de voorpagina van het Parool, dat het verloren gewaande 'evangelie van Judas' terecht is (Taizé) (orgelbegeleiding) Lezing Romeinen 3: 27-30 Uitleg en verkondiging Muziek: Testify to Love Onderwijzing, Presentatie en motivatie Belijdenisvragen en belijde-nis Zegenbede (Janna knielt, ambtsdragers en gespreks-groep leden komen erbij staan) Verwelkoming—allen staan Gemeente, draag Janna die belijdenis van het geloo en een zegenbede. Nieuwsbrief 14 augustus 2020 over wat er wel gebeurt... zondag 16 augustus 10:00 uur... Open luchtviering: uitnodiging! en Taizé-liederen zoals 'Bless the Lord my soul'... Nieuwsbrief 27 juni 2020 over wat er wel gebeurt... zingen in de kerk..

De kracht van de stilte [video] - MijnKerk

Een zegenbede van Clara van Assisi, niet alleen voor haar zusters maar ook voor jou die dit leest. Nu heel de natuur rondom je openbloeit en bruist van leven en schoonheid, word ook jij geroepen om diezelfde schoonheid in jezelf en de mensen om je heen te ontdekken Zegenbede (Liedboek p. 579) Zegen ons met uw stilte, dat de drukte in ons zwijgt; geef ons vrede met wat onaf is, en plezier in wat geklaard is; bewaar het licht in de nacht dat wij ons toevertrouwen aan de slaap, als U over ons waakt. Amen. Allen verlaten in stilte de kape

Songs & Silence - Wilhelminakerk Bussu

Het Hemels Gelag (HG) is een oecumenische viering voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar in de bovenbouw van De Drie Ranken (ingang Violierenplein). De viering is elke 1e en 3e zondag van de maand Zegenbede Lied Bleib mit deiner Gnade Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Du treuer Gott! Blijf met uw genade bij ons, Heer Jezus Christus. Ach, blijf met uw genade bij ons, Gij trouwe God! Lied : Bless the Lord Zegenbede

Raad van Kerken in Nederland Koningin Wilhelminalaan 3 3818 HN AMERSFOORT. Tel. 033-4633844 Email: rvk@raadvankerken.nl IBAN: NL46 INGB 0000 3221 0 Magnificat Taizé (Met hart en ziel loof ik de Heer. Hij heeft zijn liefde over allen uitgestrekt. Met hart en ziel loof ik de Heer. Hij draagt ons leven door de tijden.) Klein danklied (gelezen) Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild, hebt boven 't nameloze mij uitgetild. Laat mij dan dankbaar leven de volle tijd lied 'Blijf bij mij' Taizé Blijf bij Mij, en waak hier met Mij, waak en blijf bidden, waak en blijf bidden inleiding Bijbellezing Marcus 15 : 46 en 47 Josef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de ingang Achteraf dacht ik: daarmee hebben onze koning en koningin ook iets laten zien van Christus' Koningschap: door hun warme aandacht voor kwetsbare mensen, zoals mijn buren (Taizé, nr. 47) Hear, it . tsjuster. is . gjin. tsjuster. troch jo . ljocht. De nacht is as de dei like helder. De voorganger plaatst Paaskaars op de kandelaar. Voorg. anger: Het licht van Christus die in heerlijkheid verrezen is: Allen: moge de duisternis uit ons leven verdrijven. Voorganger: de nacht zal voorbijgaan en de dag aanbreken: Alle