Home

Maïs zaaien afstand

Let op de juiste zaaidichtheid bij het zaaien van mais

Nieuwe Väderstad Tempo zaait 32 rijen | LandbouwMechanisatie

Mais zaaien, planten of oogsten - Plantengids

 1. Suikermais is een gezonde snack. Mais zaaien en kweken kun je heel goed zelf in je moestuin. Maisplanten worden ca 1.50 tot 2.00 m hoog. Houd hier rekening mee als je een plek kiest. Ze houden andere planten uit de wind, en geven schaduw
 2. Zaaien van afzonderlijke zaden: de afname van de rijafstand van 75 cm (standaard) tot 45 cm of 37,5 cm biedt een aantal voordelen, maar ook verschillende nadelen. De voordelen zijn: Snellere serieverbindin
 3. Wanneer moet de mais de grond in? Volgens Handboek Snijmais tussen 20 april en 1 mei, maar het is wel afhankelijk van de bodemtemperatuur. Die moet tussen 8 en 10 graden Celsius liggen. Mais zaaien in een te koude bodem zorgt voor meer plantuitval. Bovendien is er bij eerder zaaien nog kans op schade door nachtvorst

Handboek Snijmaïs - Zaaie

2. Planten. Plant de maïs in de tweede helft van mei uit op een afstand van 75 x 20 cm. Plant je maïs als windkering, dan moeten de planten veel dichter tegen elkaar staan (25 x 25 cm). Bescherm jonge plantjes tegen nachtvorst. 3. Onderhouden. Verwijder zijscheuten als de planten zo'n 25 cm hoog zijn. 4 Zelf zaden oogsten van mais is niet gemakkelijk; de kans op kruisbestuiving is heel groot als er binnen een straal van 500 meter andere maissoorten worden geteeld (ik las in het boek Seed to Seed zelfs een afstand van 3 kilometer), en dat is lastig op een volkstuin Het wordt stilaan lente en dus tijd om één van onze favoriete groenten te zaaien: tomaten! De beste zaaiperiode is vanaf half maart tot half april. Te vroeg zaaien heeft weinig nut omdat er dan nog te weinig licht is, waardoor je zwakke en ziektegevoelige planten krijgt. Lees mee Maïs wordt klassiek op 75cm rijafstand gezaaid. Deze rijafstand bood mogelijkheden om onkruiden gemakkelijk mechanisch te bestrijden en de oogstmachines met rij-afhankelijke voorzetstukken ware

Mais zaaien en kweken in de moestuin (suikermais) vtwone

Maïs wordt klassiek in rijen op 75 cm gezaaid met een afstand in de rij van 12 tot 15 cm. Bij zaai in ruitvorm is de afstand van plant tot plant in iedere richting ongeveer gelijk, zowel in de rij als tussen de rijen. Bijgevolg hebben individuele planten een maximum aan ruimte ter beschikking Benodigde hoeveelheid zaaizaad maïs. Uit de Bij een vroege uitzaai en onder moeilijke omstandigheden moet het aantal uit te zaaien korrels ca. 10% boven de gewenste plantdichtheid liggen. Met behulp van de afdraaiproef en een veldcontrole kunnen enerzijds het aantal gezaaide korrels en anderzijds de afstand tussen de gezaaide. Hoftijzer is in samenwerking met ForFarmers, de Universiteit van Wageningen en werktuigenfabrikant Kverneland gestart met het zaaien van maïs op een rij-afstand van 37.5 cm. Dit wordt gerealiseerd door een Kverneland Optima 6m e-drive zaaimachine met 16 HD zaairijen Door een nauwere rij-afstand is het veld sneller dichtgegroeid. Onkruiden zouden zo minder kans moeten krijgen. Dit kan ook voordelen bieden. Maïs heeft een vrij trage beginontwikkeling. De perioden tussen zaaien en een volledige grondbedekking is gemiddeld 8 weken. Onkruiden vormen dan een bedreiging voor het gewas door concurrentie om vocht en licht. Het is belangrijk onkruid te bestr ijden voordat het de groei van de maïs kan belemmeren

262,5 cm. De afstand van het linkervoorwiel tot het laatstzaaiende element aan de linkerkant is 187,5 cm. De markeurafstand bedraagt dan 187,5 + 75 cm = 262,5 cm. Het gemakkelijkst is het om uit te gaan van het midden van de trekker Zoals hierboven al even aangestipt houd je bij het uitplanten een plantafstand aan van 75 x 20 cm. Mais is een windbestuiver; daarom is het slim om de planten in een blokpatroon te planten; plant of zaai de planten niet in één rij, want dat verkleint de kans op goed gevulde kolven en bestuiving

Kieming van maïs - KWS. 4. Let op de juiste zaaidiepte en zaaiafstand Het is belangrijk om tijdens het zaaien de zaaidiepte en -afstand in de. Delta zaaien. Dat er minder sprake was van verdamping heeft volgens de ondernemende loonwerker ook nog een andere oorzaak. Ik zaai de maïs niet traditioneel maar op de zogenoemde Delta methode. Daarbij staan de maïsplanten in verstek met een rij-afstand van 12,5 centimeter De zaden hebben een temperatuur van minimaal 18 oC nodig om goed te kunnen kiemen. Zaai mais begin/half april binnen voor in afzonderlijke potten en plant half mei uit in de volle grond. In de volle grond zaaien doen we omstreeks 1 mei, wat eerder op zandgrond (warmt beter op), wat later op kleigrond

Maïs behoort tot één van de makkelijkste teelten in de moestuin. Weinig of geen belagers waar je rekening mee moet houden. Enkel koud en nat weer, een eerste maal bij het zaaien, een tweede maal bij de korrelzetting, kan de pret lichtjes bederven.Over bederven gesproken, het bovenstaande is niet de enige reden waarom je suikermaïs in eigen moestuin zou telen Traditioneel wordt mais gezaaid op een rijafstand van 75 centimeter en een tussenruimte in de rij van 14 centimeter. Mais in ruitvorm wordt gezaaid op een afstand van 37.5 en 28 centimeter in de rij. Dankzij GEOCONTROLen elektrische aansturing van zaairijen op een Kverneland-precisiezaaimachine, ontstaat een nauwkeurig zaaipatroon Zaaitijd in mei. Voor de bestuiving minstens 2 rijen naast elkaar zaaien of planten. Afstand 75 x 20 cm Moet de mais over een lange afstand worden getransporteerd, dan kunnen wij u van dienst zijn met onze walking floor inhoud 92 M3 en onze kipper trailer 30 M3, en onze silage wagens van 48 M3. Wij kunnen u dus een totaal pakket aanbieden, van mais zaaien tot het hakselen van de mais en over een lange afstand transporteren Jaarrond suikermaïs telen onder goede condities. In de omgeving van Kessel, Noord-Limburg, beginnen we vanaf april met het telen van onze eigen suikermaïs. Door gebruik te maken van de nieuwste machines worden de zaden op de juiste afstand en diepte gezaaid zodat ieder perceel optimaal benut kan worden. Nauwkeurig monitoren we de ontwikkeling.

Zaaihoeveelheid, maïs - Maïs - Zaaien - Advies- KWS

 1. stens 2 rijen naast elkaar zaaien of planten. Afstand 75 x 20 cm. Leveringsmaanden: het gehele jaar. 195450. 15 zaden. €
 2. Ruitzaaien is een vorm van breedwerpig zaaien waarbij de zaaimachine ervoor zorgt dat alle zaadjes zo goed mogelijk op dezelfde afstand, zowel in de lengte als in de breedte, van elkaar liggen. Bij honderdduizend zaden per hectare is de afstand tot elke plant ongeveer 34 cm
 3. g: Zea mays var. saccharata (grassenfamilie). Oorsprong : Midden Amerika Deze jonge maïs waarvan de suikers in de korrels nog niet tot zetmeel is omgezet, was van oudsher (5000 jaar voor Christus) reeds het basisvoedsel voor het inheemse volk van Midden-Amerika
 4. Maïs zaaien zoals de Zuid-Amerikaanse Indianen. Maïs kan op verschillende manieren worden gezaaid. Het is echter bijzonder interessant een afstand van 45 centimeter moet worden aangehouden tussen de individuele planten en tussen de rijen om een optimale groei te garanderen

Mais zaaien op het juiste tijdstip Maiscoac

De hoeveelheid ruimte die de wortels hebben om zich te ontwikkelen bepaald onder andere hoe vitaal het wortelstelsel is. In dit artikel vertellen we je hoe het wortelstelsel van een maisplant zich ontwikkeld met en zonder hindernissen, zoals andere planten. Op basis hiervan vertellen we hoeveel ruimte je moest reserveren voor een maisplant, en in welke soort moestuinbakken een maisplant goed. Welke meststoffen moeten worden gebruikt voor maïs. Als gewas met een hoog opbrengstpotentieel, is maïs erg veeleisend voor meststoffen. Het is noodzakelijk om het hoofd bij te tanken (op 1 m afstand 2): ammophos - 15-20 g (uit deze dosis zou het leuk zijn om direct een kwartier te geven tijdens het zaaien, omdat fosfor erg nodig is voor wortels in de vroege stadia van ontwikkeling. Groei zoete maïs - zoete maïs van zaaien tot oogsten. Verleidelijke, romige gele maïsflessen zijn gereserveerd voor het dieet van de tuinman. Alleen vers geplukt, beloven de vitaminerijke maïskorrels een knapperig zoet palet dat andere variëteiten niet te bieden hebben. Verdere voordelen spreken voor de teelt van suikermaïs in de privétuin Nu het moment om maïs te zaaien langzaam maar zeker weer in beeld komt, is het tijd om aandacht te besteden aan de teelt in voorjaar en zomer. Een goed teeltmanagement betaalt zich, als de weersomstandigheden meewerken, uit in de vorm van een goede opbrengst en kwaliteit. Een aantal handige tips helpen om de teelt in deze jaargetijden verder te optimaliseren

Tips voor een geslaagde start van de teelt van maïs Nu het moment om maïs te zaaien langzaam maar zeker weer in beeld komt, is het tijd om aandacht te besteden aan de teelt in voorjaar en zomer. Goed teeltmanagement betaalt zich, als de weersomstandigheden meewerken, uit in de vorm van een goede opbrengst en goede kwaliteit Maïs (Zea mays) kennen we vooral als het voedergewas dat op menig veld groeit.Daar wordt het vooral gekweekt voor de veeteelt. Deze maïs bevat veel zetmeel en is niet zo aangenaam om te eten. In doe moestuin gaan wij echter lekkere suikermaïs of popcornmaïs telen Omdat bestuiving over een grote afstand kan optreden (500 meter), levert dit regelmatig problemen op. Ik teel vaak verschillende soorten maïs en er is ook een veld met voedermaïs in de buurt. Door mijn maïs op verschillende momenten te zaaien, probeer ik ervoor te zorgen dat de verschillende soorten niet tegelijk bloeien. Oogsten en ete Nu het moment om maïs te zaaien weer in beeld komt, is het tijd om aandacht te besteden aan de teelt in voorjaar en zomer. Een goed teeltmanagement betaald zich, als de weersomstandigheden meewerken, uit in de vorm van een goede opbrengst en kwaliteit. Een aantal handige tips helpen om de teelt in deze jaargetijden verder te optimaliseren

90.000 - 95.000. 5. Gebruik altijd een rijenmeststof, ook op derogatiebedrijven. Het gebruik van een rijenmeststof bij het zaaien van maïs ter bevordering van de beginontwikkeling is zinvol. Stikstof uit een rijenmeststof in de rij toegepast werkt tussen de 1,25 en 1,5 keer beter dan bij een volveldse toepassing Maïs zaaien in een vierkant. Maïs wordt bestoven door de wind. Daarom is in de tuin zaaien in vierkanten met een gelijkmatig raster en korte rijen effectiever gebleken dan zaaien in lange rijen. Het raster, dus de rij- of plantafstand, is 45 tot 50 centimeter. Scheid de zaailingen op deze afstand Door het zaaien van vanggewassen verandert de onkruidbestrijding in maïs. We weten dat één advies voor alle percelen niet meer van deze tijd is. Veel meer dan in het verleden zal per situatie gehandeld moeten worden. Met welke factoren moet u rekening houden om tot de beste aanpak van onkruiden te komen Mais telen met een lagere plantdichtheid dan de gebruikelijke 100.000 per ha of bladarme rassen gebruiken. Rassen telen die vroeg bloeien en een goede celwandverteerbaarheid hebben. Om tijdig te berekenen moet men de actuele vochtvoorraad weten, dit kan op meerdere manieren worden ingeschat

Bij het woord maïs denk je meteen aan mooie gele korrels, maar ook aan veevoeder en genetische manipulatie. Voor alle duidelijkheid: suikermaïs en snij- of voedermaïs hebben dezelfde achtergrond, maar zijn twee aparte soorten Zaaien - de basis voor uw succes Om maximale suikeropbrengst te bereiken, moet u streven naar een plantdichtheid van 80.000 tot 100.000 planten/ha om te oogsten. Op weg naar een optimale plantdichtheid, moet u rekening houden met de mogelijkheid van verliezen, bijv. door bevriezing, plagen, verzilting, enz., en moet u een zaaihoeveelheid kiezen van ongeveer 110.000 pillen/ha

Met percelen op afstand werkt dat niet efficiënt. Ook kun je zo meer tijd vrij maken voor bestuursfuncties en maatschappelijke inzet, licht John de keuze voor maïs toe. In twee rondes mais zaaien We zaaien de mais in in twee rondes: de eerste ronde wordt ingezaaid met maïs met een langere groeiperiode, en daar passen we onderzaai op to Het is belangrijk om tijdens het zaaien de zaaidiepte en -afstand in de rij te controleren. Op de zwaardere klei-/leemgrond en met een fijn zaaibed moet een zaaidiepte van 3-4 cm worden nagestreefd. Liefst niet veel dieper i.v.m. de tragere opwarming van de zaaihorizont bij diepere zaai. Omdat op lichtere (zand/löss)grond deze zaaidiepte een. a2020_4 mais zaaien nader bekeken.docx 26-1-2016 LCV vzw: Hooibeeksedijk 1, 2440 Geel • T: 014/85 27 07 • F: 014/85 36 15 • E: lcv@provincieantwerpen.be 4 / 6 periode ook nog met het delta-row-systeem (Lemken) en maïs met een graanzaaimachine (Maschi Doperwten zaaien (Pisum sativum): Gewasgroep : Peulgewas Gewasfamilie:Vlinderbloemenfamilie: Bekende rassen : Kelvedon Wonder, Eminent, Senator, Marktveroveraar Mechelse Krombek, Charmette, Karina BIO: Zaaidiepte : 2 cm Hoogte: 60-180 cm: Zaaiafstand : 60 (lage soorten) tot 80 cm (hoge soorten) tussen de rijen 5 cm tussen de planten Kiemen : 5-24 °C / 7-14 dagen (bij droog weer : week de. Vanaf een afstand van ongeveer twee kilometer tussen de veldka-vel en de bedrijfsgebouwen is de teelt van mais op de veldkavel meestal voordeliger dan gras-land voor voederwinning. Vandaar dat we enkele punten willen toelichten die een rol spelen bij de keuze wel of niet mais te telen. Het gaat dan om de verkaveling, de loonwerktarieven,.

Tips voor het kweken van maïs - De Tuin op Tafe

 1. Zaaien in ruitverband. Binnen de PPS Ruwvoer en Bodem is in 2016 op proefbedrijf Vredepeel onderzoek gestart naar het effect van de van de zogenaamde ruitzaaimethode. Bij deze methode worden de maïszaden in ruitverband gezaaid bij een rijafstand van 37,5 cm, zodat de afstand tussen de maïsplanten in alle richtingen praktisch gelijk is
 2. Mais wordt klassiek in rijen op 75 cm gezaaid met een afstand in de rij van 12 tot 15 cm. Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV) legde op meerdere locaties proeven aan, waaruit bleek dat ruitzaai een betere benutting van de bemesting en grotere kolven oplevert
 3. zaaien, in stroken op 75 cm afstand, gelijk aan de gebruikelijke rijafstand in maïs, kunnen worden toegediend. De plaats van de injectiebanen kan worden vastgelegd en de maïs kan, in een aparte werkgang op een later tijdstip, precies boven of vlak naast de mestinjectiesleuven worden gezaaid
 4. Houd in de rij 20 cm afstand tussen de planten. Begin mei kunt u direct in de vollegrond zaaien ( op rijen met 70 cm tussenruimte). In de rij later uitdunnen (het teveel aan planten wegnemen) zodat de ruimte tussen de resterende planten 20 cm bedraagt. Na de maïs geen wortelgewassen op dezelfde plek telen. Oogst: van half augustus tot eind.
 5. Vier dagen later stond de maïs al boven de grond. Het demoperceel bevat twee verschillende grondbewerkingen, drie soorten meststoffen, drie verschillende zaaitechnieken en 21 maïsrassen. Een deel van de maïs wordt zonder chemische bestrijdingsmiddelen geteeld. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een schoffelmachine met camerabesturing

Men kan maïs het beste zaaien met een precisiezaaimachine. Deze brengt zaden op de juiste diepte en afstand in de grond. In de praktijk worden hoofdzakelijk pneumatische zaaimachines gebruikt. Deze werken met een verticaal geplaatste zaaischijf met openingen die door de zaadvoorraad loopt. Door onderdruk worden de zaden in de openingen gezogen HOE ZAAIEN? Maïs: Precisiezaai, klassieke rij-afstand = 75 cm (praktijkonderzoek naar alternatieve plantafstanden is lopende) Groenbedekker : indien EAG mengsel BEMESTING Bemestingsnormen max. 130 kg N/ha op zand, norm dierlijke mest max. 170 kg N of 70 kg P2O5 per ha (klasse III) , bemesting kan grotendeels via dierlijke mes

Mais - Diana's mooie moestui

 1. imaal 10% leidt tot een gemiddelde opbrengst. Bij het zaaien in de velden wordt een afstand tussen de rijen in acht genomen van 65-70 cm, in de tuin worden ze voornamelijk gezaaid in een vierkant-nestmethode volgens een schema van 40x40 cm
 2. Maïs zaaien & inkuilen. Door de jaren heen is de maïsbouw een specialiteit van ons geworden, van bemesten, grondbewerking & zaaien tot oogsten. U kunt uw hele maïsbouw aan ons overlaten. Wij zaaien de mais met een 8-rijer zaaimachine met toediening van vloeibare kunstmest en een tractor die is uitgerust met RTK GPS
 3. g van de verschillende werkzaamheden is toen ook onderzocht of het berijden van de grond na de hoofdgrondbewerking invloed heeft op de groei en ontwikkeling van maïs. In 2010 is de proefopzet aangepast en is een gangbare drijfmestinjecteur voorzien van 8 mestinjectietanden met een onderlinge afstand van 75 cm om de objecten beter te kunnen aanleggen

De afstand tussen de paren is afgestemd op de standaard afstand van 75 cm tussen de rijen maïs. Doordat de injectiepunten voor de vloeistof zijn gemonteerd op vrij scherpe kouters is er sprake van een lichte schoffelwerking. Dit bericht delen: ← Mais zaaien in Bree Voor het zaaien en poten kunnen wij u helpen met het zaaien van; Suikerbieten, Cichorei, zaaien/ witlof bedden trekken, mais, spitten zaaien van tarwe, gerst, graszaad, koolzaad, maanzaad etc.. Maar ook peulvruchten alle bonen soorten Mais hakselen. Het loonbedrijf is uitgerust met jonge machines voor het hakselen van maïs. We hakselen met een Claas Jaguar 930. Afhankelijk van de afstand tussen het perceel en de kuilbult kunnen we meerdere silagekippers inzetten Toepassing:Maïs,Pinda,Bonen, Toepassingsgebied:Landbouw,Veeteelt, aquacultuur,Bosbouw, Functie:Dual Zaaien en Bemesting, Plantmachine Type:Zaailing plantmachine. Smallere rijafstanden in suikerbieten leiden tot hogere wortelopbrengsten. Zaaien in een driehoeksverband heeft op een rijafstand van 30 centimeter echter geen effect. Suikerbieten worden in Duitsland al sinds jaar en dag op een rijafstand van 45 of 50 cm gezaaid, omdat het product op die rijafstand nu eenmaal goed mechanisch is te oogsten

Zaaien - Loonbedrijf Gebr. Buma. Voor meer informatie over het voorbereidende werk kijk dan bij grondverzet. Maïs: Wij maken bij het zaaien van maïs gebruik van een Väderstad maïszaaimachine en een Amazone maïszaaimachine. Tijdens het zaaien kunnen er diverse soorten meststoffen worden aangewend zodat het zaadje bij het kiemen direct de. Verslag studiemiddag 'Goede snijmaïs telen bij lagere bemestingsnormen'. Voor de teelt van maïs in het centraal en zuidelijk zandgebied is de gebruiksnorm stikstof met twintig procent verlaagd. Ook is een beperkte startgift met fosfaatkunstmest voor melkveehouders die meedoen aan de derogatie niet meer mogelijk Betere benutting mineralen door rijenbemesting maïs. Door rijenbemesting toe te passen, kunt u de mineralenbenutting verbeteren. Dit geldt voor zowel mineralen in kunstmest als de mineralen in organische mest. Als u maïs teelt in het zuidoostelijk zandgebied of op lössgrond, dan moet u rekening houden met een lagere N-gebruiksnorm

Mais zaaien doen we bij Loonbedrijf van Dun B.V. met de Monosem maiszaaimachine. Met deze 8-rijer kunnen we tijdens het zaaien ook kunstmest en vloeibare kunstmest toedienen. De Monosem maiszaaimachine heeft een kunstmestbak in de fronthef. Hier past een hele big bag kunstmest in. Voor nauwkeurig werken hebben we onze trekker voorzien van gps Maïs beplant met pneumatische zaaimachines. Zo wordt de juiste hoeveelheid zaden direct op een bepaalde afstand van elkaar geplant. Verdunnende zaailingen niet verplicht en heeft geen zin. Teelttechnologie. Het proces van het telen van maïsgranen is vrij eenvoudig, bevat verschillende basisstappen Hoe maïs te laten groeien? De maïs houdt van de zon, de grond fris, meubels en vruchtbaar. Zaaien vindt plaats van half april tot half juli. Bereid de aarde voor (beluister en verfijn met de hoektand en de ricer) en zaai je maïskorrels in lijnen met een onderlinge afstand van 50 tot 70 cm De afstand tussen de plant en bemesting mag maximaal 12 cm bedragen. U bewaart de factuur inclusief datagegevens van de loonwerker van de rijenbemesting. U mag ook gebruik maken van gecombineerde maïszaaimachines, die maïs zaaien en tegelijkertijd aan beide zijden van het maïszaad drijfmest leggen Onkruidbestrijding maïs Aanbevelingen voor 2018. Steeds moeilijker ! Teelttechniek Monocultuur Steeds meer onkruiddruk afstand dosis respecteren. Aandachtspunten ! Voldoende fijne, aangedrukte bodem Onkruiden kennen en herkennen Middelenkeuze Jong stadium behandelen Latere behandelin

Mais zaaien afstand - Tuinadvie

Maïs vereist een gelijkmatige plaatsing van zaden op een rij, dus elke plant krijgt dezelfde kiemomstandigheden. Voor efficiënter zaaien worden zaaimachines gebruikt. Er zijn veel modellen apparatuur op de markt met diverse opties voor extra apparatuur. Hierdoor kunt u de machine aanpassen aan de behoeften van elke boerderij Als je meer dan vier rijen wilt maken, zorg er dan voor dat de planten op een vierkant of rechthoekig veld staan, en zorg ervoor dat ze op een afstand van minstens 25 tot 30 cm van elkaar staan. Je kunt verschillende soorten zoete maïs zaaien, als je een lang oogstseizoen wilt hebben, omdat ze met verschillende snelheden rijpen Maïs kun je rechtstreeks in de tuin zaaien vanaf midden mei, maar de meeste tuinders starten liever begin mei in pot (één zaadje in een 7 cm pot) onder glas. Dat maakt dat je tegen eind mei stevige jonge planten in de tuin kunt uitplanten. Afhankelijk van de variëteiten en de groeikracht van je grond komen ze op 10 tot 30 cm uit elkaar en. Eindrapport invloed van maïs-rassen op het foerageergedrag van dassen. Variatie in gewasschade . Rapport nr.: de praktijk zou dit kunnen werken door in een dassenterritorium op korte afstand ultra vroege maïs te zaaien

 1. En dan tot slot van dit stukje over zaaien nog iets over vermiculiet; ik heb in 2017 ontdekt dat het zaaien van grote zaden zoals maïs, courgettes, maar dus ook bonen heel goed gaat. Ik gebruik er vermiculiet voor dat ik eerst overgiet met water, dat uit laat lekken in een vergiet, en het vochtige vermiculiet dan in een plastic bak doe waar een doorzichtige kap op kan (zoals een propagator of.
 2. der van de.
 3. De bemesting van maïs blijft echter essentieel om goede en grote oren te verkrijgen. En hoe meer exemplaren er zijn, hoe groter de kans op bevruchting. Meerdere rijen maïs zijn beter dan één. Ze moeten op een afstand van 80 tot 100 cm van elkaar zijn geplaatst en elke plant moet 20 cm van elkaar verwijderd zijn
 4. Maïs groeit het best na met mest bemeste rijgewassen en peulvruchten, maar ook na winter- en zomertarwe, rogge, gerst, haver, alfalfa, klaver, voer en suikerbieten, aardappelen, boekweit. Permanent zaaien van maïs na maïs gedurende 6-10 jaar is mogelijk op Tsjernozems met de verplichte toepassing van organische meststoffen

Het planten van maïs voor zaailingen is een winstgevende en interessante bezigheid. Vooral leuk als het resultaat behaagt vroege verzameling van sappige, jonge oren. Vóór de vorming van zuivelkoppen uit zaden van hybride variëteiten, is het genoeg twee en een halve maand. En het vroeg zaaien van zaden in de cel geeft de mogelijkheid om een maand eerder te genieten van de smaak van gekookte. Het loonbedrijf is uitgerust met jonge machines voor het hakselen van maïs. We hakselen met een Claas Jaguar 930. Afhankelijk van de afstand tussen het perceel en de kuilbult kunnen we meerdere silagekippers inzetten Direct zaaien van maïs in bestaande zode Werkingsprincipe Met de techniek direct zaaien van maïs wordt maïs in doodgespoten bestaand grasland of groenbemester ingezaaid zonder te ploegen, maar door smalle banen te frezen van 12 cm. Tegelijkertijd wordt de drijfmest in de gefreesde rij toegediend

Maïs Zaaien/mini-zaaimachine , Find Complete Details about Maïs Zaaien/mini-zaaimachine,Mini Zaaimachine,Maïszaad Boor,2 Rijen Mais Planter from Seeders & Transplanters Supplier or Manufacturer-Yucheng Yili Machinery Co., Ltd Plant maïs altijd in blokken en niet in rijen! De planten waaien zo minder snel om en worden beter bestoven. Kweekt de buurman ook zelf maïs? Zorg dan liever dat dit het zelfde soort maïs is. De planten zullen elkaar op kilometers afstand nog kunnen bestuiven, wat mogelijk voor minder lekkere kruisingen zorgt. Alles over maïs Volledige. Vergeet Nooit Meer Op Tijd Maïs Te Zaaien! Begin juni was het heel mooi tuinweer, ik had mijn vrije dag helemaal vrijgehouden want ik moest enkele achterstallige werkjes doen in mijn tuin. Tomaten opbinden en dieven, wat onkruid verwijderen, aardbeien afdekken, . Ook wou ik al beginnen met enkele koolsoorten te zaaien en vroege herfstprei. Ruitzaai mais In de praktijk zijn machines beschikbaar die de planten optimaal verdelen op een perceel. Ze zaaien de rijen op een afstand van 37,5 cm en verdelen de zaden daarnaast in de rij zodanig dat de planten in een ruitverband komen te staan. De planten hebben daardoor in alle richtingen praktisch evenveel ruimte

Nieuws : Maïs zaaien in 2020: een klassieker

Raap (kool-) zaaien ( Brassica rapa) Zaaiafstand : 40 cm tussen de planten ; 50 cm tussen de rijen. Ter plekke zaaien : Zaai buiten half maart tot half augustus ; oogst begin juni-december. Meestal worden rapen heel vroeg ofwel heel laat gezaaid omdat ze in de zomer makkelijk bestookt worden door de koolvlieg Snelle en gemakkelijke rij-afstand aanpassing. Elektrisch aangedreven zaai-elementen. Zaaien met GPS en GEOCONTROL in combinatie met Kverneland's elektronisch aangedreven precisie zaaimachines en Kverneland's pneumatische zaaimachines is nu mogelijk. maïs en bietenzaaimachines, Kverneland veldspuiten en Vicon weegstrooiers Houd in de rij 20 cm afstand tussen de planten. Begin mei kunt u direct in de vollegrond zaaien (op rijen met 70 cm tussenruimte). In de rij later uitdunnen (het teveel aan planten weghalen) zodat de tussenruimte tussen de resterende planten 20 cm bedraagt. Na de mais geen wortelgewassen op dezelfde plek telen Maïs Voor het zaaien van mais beschikken wij over een 8-rijige zaaimachine waarbij de trekker & zaaimachine voorzien zijn van GPS, hierdoor kloppen de sluitrijen precies. Ook zaait deze machine in de rij met gps. Dat wil zeggen dat de GPS ervoor zorgt dat de zaden in de rij op de goede afstand komen te liggen. Ook zijn elke twee rijen apart afsluitbaar zijn , waardoor overlap verleden tijd.

Groeipartners Benodigde hoeveelheid zaaizaad maï

Maïs zaaien Onderzaaien vanggewas Vorstschade maïs. 20 mei 2020. Afgelopen weken hebben de maïsplanten het zwaar gehad. > Tel het aantal planten over deze afstand in de rij. > Vermenigvuldig het aantal gemeten planten x 1000 In deze video zie je hoe ik eind maart - begin april al geniet van knapperige sla. Deze video's zijn mogelijk gemaakt door Buzzy Seeds & Horti Tops.Gratis E.. Plant de maïs in de tweede helft van mei uit op een afstand van 75 x 20 cm. Plant je maïs als windkering, dan moeten de planten veel dichter tegen elkaar staan (25 x 25 cm). Bescherm jonge plantjes tegen nachtvorst. 3 ; Maïs poten met de mf 6613 van loonbedrijf wassink v.d schotma ; We gaan de teelt van maïs in dit arrangement behandelen

Moestuin in april: dit kun je nu doen - Libelle

Loonbedrijf Hoftijzer zaait maïs op 37

Naast afstemming van de verschillende werkzaamheden is toen ook onderzocht of het berijden van de grond na de hoofdgrondbewerking invloed heeft op de groei en ontwikkeling van maïs. In 2010 is de proefopzet aangepast en is een gangbare drijfmestinjecteur voorzien van 8 mestinjectietanden met een onderlinge afstand van 75 cm om de objecten beter te kunnen aanleggen Het zaaien van maïs met twee 8-rijige kverneland optima gps gestuurde zaaimachines. De machines zijn uitgerust met schijven, ook de kunstmest wordt door middel van schijven in de grond gebracht. Hierbij kunnen wij rijenbemesting toedienen d.m.v. kunstmest korrels of vloeibare kunstmest. Ook kunnen we granulaat toedienen De MAXIMA 3-serie is verkrijgbaar in 6 tot 12 rijen en geschikt voor het zaaien van maïs, soya, bieten en andere gewassen in rijen met een rij-afstand tussen 37,5 en 80 cm. De nieuwe MAXIMA 3 bevat in totaal 12 modellen die leverbaar zijn met een telescopisch frame, getrokken frame, opklapbaar frame of telescopisch frame met verstelbare rijafstand Monosem NG Plus-ME, TFC2 16 rijen, rij-afstand 37,5 cm, zonder kunstmest, hydraulisch opklapbaar, tr ansportbreedte 3 mtr 40.480 42.455 46.250 65.220 57.830 60.625 80.475 93.255 100.925 93.675-525 290 380-35 1.390 680 480 610 135 360 115 120 ELEKTRISCH aangedreven pneumatische precisiezaaimachine model NG-Plus ME voor het zaaien van maïs. Groenbemester zaaien o.a. na de maisoogst. Onderzaai mais tijdens eerste weken van de groei van de maïs. Grasland rollen na inzaai nieuw gras om uw graszode aan te drukken. Vaste mest verspreiden met Tebbe strooier. Balen persen en wikkelen met New Holland Pers en wikkelaar. Kleine pakjes hooi persen met Welger pakken pers. Mais zaaien en.

Nieuwere teelttechnieken voor maïs? - Landbouwleve

Maïs zaaien Onderzaaien vanggewas Drijfmestrijenbemesting en maïszaaien in één werkgang Maïs hakselen Zaaien groenbemester Afgelopen vrijdag hebben we op gepaste afstand stilgestaan bij het vertrek van Jan Roelof Betten als medewerker van De Samenwerking BV. Lees meer... 40 JAAR JAN WEMER SAMENWERKING Ontwikkeling maïsbemester 2.0. kmva 2021-05-06T07:47:52+00:00. 4 mei 2021. |. Bij Slootsmid Mesttechniek te Borculo werkt men op het moment hard aan de realisatie van een nieuw prototype bemester voor maïs. Eind mei moet de bemester klaar zijn om de kunstmestvervanger Groene Weide Meststof (GWM) en andere vloeibare meststoffen emissiearm uit. vandaag is onze nieuwe mais zaaier afgeleverd. hiermee kunnen we de maïs zaaien op een rij afstand van 75 cm/ 50 cm en 37.5 cm ( ruitzaai) ook is het mogelijk om met deze machine bieten te zaaien. Voor het nauwkeurig zaaien en zo min mogelijk overlap is de machine uitgevoerd met sectieregeling in combinatie met de al aanwezige gps op onze tractoren

Handboek Snijmaïs - Onkruidbestrijdin

De andere zaaielementen kunnen dan gebruikt worden om een ondergewas zoals gras te zaaien of kunstmest naast de maïsrij in te werken. Bij het Duplex Seed systeem wordt de maïs in een dubbele rij gezaaid, met een afstand van 12,5 cm tussen de 2 rijen, 30 cm plantafstand in de rij en 75 cm afstand tussen de dubbele rijen Landbouwwerken. - Bewerken van grond. - Zaaien en hakselen van maïs. - Zaaien en dorsen van granen. - Injecteren van drijfmest in gras- en bouwland. - Transport van vast en vloeibare mest over lange afstand. - Persen van kleine en grote pakken (hooi en stro Loonbedrijf Kastelijn aan het maïs zaaien. Het gras op afstand van de boerderij werd gedaan met hun Claas Jaguar 940 hakselaar. Onder de pijp reden hun John Deere 7430 en de John Deere 6150R met achter beide trekkers een Strautmann Giga Trailer 2244 silagewagen 2x Aluminium ring t.b.v. Achterbanden naar dubbellucht cultuur (50cm hart afstand 1:1) Artikelnr. 37006. € 13,99. Prijs per set. Je dient eerst in te loggen. Nieuw verlanglijstje. 2x Aluminium ring t.b.v. Voorbanden (gewone versie) naar dubbellucht cultuur (75cm hart afstand 1:1) Artikelnr. 37007. € 13,99. Prijs per set Mais zaden kopen Mais is een redelijk makkelijk te telen gewas, dat bovendien erg voedzaam is. De zoete smaak past perfect bij de zomer. Voor het telen in de moestuin wordt gebruik gemaakt van suikermais, niet te verwarren met siermais die op grote schaal op akkers verbouwd wordt

Suikermais telen: onze tips De Bolster Biologische Zade

Een nieuwe unieke manier van maïs zaaien. Met een rij-afstand van 25 cm en 160.000 korrels/ha in plaats van 75 cm en 90.000 korrels/ha. De hoge zaaidichtheid zorgt voor een snelle toegroei van de maï.. Product specificaties. Merk Buzzy Seeds. Toon meer Toon minde Door vollevelds maïs te zaaien, werd het rijenpatroon doorbroken en ontstonden slechts ondiepe erosiegeultjes van maximaal enkele meters lang. Via het opmeten van de erosiegeulen werd vastgesteld dat de erosie met meer dan 60% werd verlaagd door vollevelds te zaaien

Suikermaïs 'Double Standard'Diensten | Toonen BV Loon- en TransportbedrijfMaïs zaaien met een Claas Arion 640 – TrekkerTrekker04-12-2017 - Mest overpompen (2)Tuingereedschap zaaien, planten, oogsten - Horta