Home

Musculus vastus lateralis injecteren

Injectiegebieden intramusculair injecteren Maximaal toe te dienen hoeveelheid2 3 Bijzonderheden Zijkant van de bovenarm (musculus deltoïdeus) 1 - 2 ml Veel gebruikt voor (griep)vaccinaties de boven/buitenkant (het middelste deel) van het bovenbeen: brede zijspier (m. vastus lateralis) 1 - 5 m brede zijspier (musculus vastus lateralis) en de rechte dijbeenspier (musculus rectus femoris). Een toegankelijk gebied met een goede opname van medicijnen. In de rectus femoris kan 5 ml en in de vastus lateralis 1 ml vloeistof geïnjecteerd worden2.In het gebied bevinden zich veel kleine zenuwuiteinden waardoor de injectie pijnlijk kan zijn De eerste voorkeursplaats voor injecties bij zuigelingen in de leeftijd van 0 tot 12 maanden is het dijbeen (musculus vastus lateralis). Als dit niet mogelijk is, kan in de bovenarm (musculus deltoideus of musculus triceps) gevaccineerd worden. Boven de leeftijd van 12 maanden is er geen voorkeur voor het dijbeen of de bovenarm

Musculus vastus lateralis – Wikipedia

De injectie breng je dan twee vingerbreedtes onder het acromion in. Een andere geschikte spier om in te injecteren is de m. vastus lateralis. Deze ligt aan de buitenkant van het bovenbeen. Je injecteert dan in het middelste gedeelte aan de buitenzijde van het bovenbeen Gebruik veilige naalden. Bepaal de naaldlengte aan de hand van de leeftijd en dikte van de injectieplaats. Geschikte injectiegebieden zijn: het dijbeen (musculus vastus lateralis) tot de leeftijd van 2 jaar, de bovenarm (musculus deltoideus) bij oudere kinderen. Injecteer bij zuigelingen en p niet in de bil Bepaal de naaldlengte aan de hand van de leeftijd en dikte van de injectieplaats. Geschikte injectiegebieden zijn: het dijbeen (musculus vastus lateralis) tot de leeftijd van 2 jaar, de bovenarm (musculus deltoideus) bij oudere kinderen. Injecteer bij zuigelingen en p niet in de bil Musculus vastus lateralis (rechte dijspier): Kijk naar je bovenbeen en verdeel die in drie gelijke delen. Het middelste deel is waar de injectie ingaat. Het bovenbeen is een goede plek om jezelf een injectie te geven, omdat het gemakkelijk is om te zien. Het is ook een goede plek voor kinderen jonger dan drie jaar oud Musculus vastus lateralis. De musculus vastus lateralis of brede zijspier is een spier aan de voorzijde van het dijbeen. Hij behoort samen met de musculus rectus femoris, de musculus vastus medialis en de musculus vastus intermedius tot de musculus quadriceps femoris

 1. Twee mogelijkheden. 'Thuisin Lelystad'. • Voordelen = plaatje rechts beendergestel makkelijker te lokaliseren, groter volume spier, dunne subcutane laag, afwezigheid grote bloedvaten en zenuwbanen • Nadelen = risico beschadigen bij plaatje links dorsugluteale zijde ventrogluteale zijde. Injectietechnieken Vilans
 2. ¾Halfweg de dij anterolateraal in de vastus lateralis van de m. quadriceps ¾Tweede keuze > 1 jaar, indien meer dan 2 injecties simultaan Bovenarm (> 1 jaar) ¾Halfweg tussen acromion en caudale aanhechting van m. deltoideus Vastus lateralis M. quadricep
 3. uten werkzame concentraties in het bloed verkregen die ongeveer 60 - 120

Een intramusculaire injectie is een complexe techniek om geneesmiddelen te injecteren in de grote spieren van het lichaam. Onveilige injectiepraktijken kunnen een negatief effect hebben op de morbiditeit en mortaliteit van de patiënt, de medische kosten kunnen hierdoor hoog oplopen Om in de vastus lateralis te injecteren, moet de naald in het middelste derde deel van het buitenste deel van uw dijbeen gaan. De musculus rectus femoris bevindt zich in het middelste derde deel, aan de voorkant van je bovenbeen Geschikte injectiegebieden Geschikte injectiegebieden in volgorde van opnamesnelheid van medicijn zijn : armspier; dijbeenspier, bilspier Filmpje intramusculaire injectietechnieken 3 Injectiegebieden intramusculair injecteren Maximaal toe te Bijzonderheden dienen hoeveelheid 3 Zijkant van de bovenarm (musculus deltoïdeus) - ml Veel gebruikt voor (griep)vaccinaties de boven/buitenkant (het middelste deel) van het bovenbeen: brede zijspier (m. vastus lateralis) - 5 ml rechte dijbeenspier (m.

Een injectiespuit met een luerlock conus past op een (naaldloos) afsluitdopje (connector).Met een injectiespuit met luerlock conus kun je zo op een veilige (naaldloze) manier parenteraal vloeistoffen toedienen, infuuscanules doorspoelen en afsluiten, de doorgankelijkheid van infuuscanules controleren etc. Voor injecties met een naald kun je zowel spuiten met een luer conus als een luerlock conus gebruiken Intramusculair injecteren (protocol) Voor het toedienen van bepaalde medicatie is het nodig om een intramusculaire injectie toe te dienen. Door middel van een intramusculaire injectie wordt een lichaamsvreemde stof, met behulp van een holle naald in de spier van een persoon gespoten

Het te injecteren volume bedraagt maximum 4 milliliter volgens het Vilans KICK-protocol (2016). Ogstun-Tuck (2014) beschrijft het volume niet in haar onderzoek, zij raadt deze plaats niet aan om intramusculair te injecteren, vooral door de aanwezigheid van grote bloedvaten en de nervus ischiaticus in dit gebied musculus quadriceps femoris: ofwel in de musculus rectus femoris (de rechte dijspier), ofwel in de musculus vastus lateralis Bronnen, noten en/of referenties ↑ Andere vormen van veel toegepaste injecties zijn bijvoorbeeld intracutaan (in de huid), subcutaan (onderhuids) en intraveneus (in een ader) Spoel met een kleine hoeveelheid vloeistof (30 ml.). Zo voorkomt u dat er grote hoeveelheden in de blaas terecht komen, alleen de katheter hoeft te worden gespoeld. Het is beter om de katheter 2 keer met een hoeveelheid van 30 ml te spoelen, dan 1 keer met 50 ml. De Solutio G moet een paar minuten inwerken d.1. Toedieningsplaats De voorkeursplaats bij kinderen onder één jaar is de dij (1;5). Voor de intramusculaire vaccinatie ter hoogte van de dij wordt de naald halfweg de dij anterolateraal in de vastus lateralis musculus quadriceps ingebracht (zie figuur 1)

Musculus quadriceps femoris: ofwel in de musculus rectus femoris (de rechte dijspier), ofwel in de musculus vastus lateralis; Musculus glutaeus maximus (de grote bilspier, alleen in het buitenste bovenste kwadrant). Subcutaan. Subcutaan is de term die wordt gebruikt bij het toedienen van een onderhuidse injectie Dij (musculus vastus lateralis): verdeel de bovenbenen in drie delen. Gebruik het middelste derde deel, aan de buitenkant of in het midden van de spier voor de injectie. Heup (ventrogluteal): Plaats de hak van uw hand op de kop van de trochanter (heupbeen) met uw duim in de richting van de buik Trek de zuiger van de injectiespuit langzaam (5-10sec) terug Injecteren intramusculair (loodrechttechniek) Omschrijving Het voorgeschreven medicijn wordt (zo nodig) opgelost en opgetrokken in een spuit. Vervolgens wordt het medicijn loodrecht in een spier gespoten. Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling: en de bil (musculus glutaeus Hoofdstuk 4: Inspuitingen. STUDY. PLAY. Inspuiting. toedienen van geneesmiddel in vloeibare vorm mbv injectiekamer en holle naald, rechtstreeks in weefsel of vaatstelsel van zorgvrager. geef de verschillende toedieningswegen van inspuiting. -in de huid->intra-dermo->bijzijn arts. -onder de huid->subcutaan. -in de spier->intra-musculair

9. Vaccinatietechniek Rijksvaccinatieprogramma.n

 1. Tijdens het toedienen van de lidocaïne wordt de spieractiviteit van de M. Stiff-knee gait is een pathologisch fenomeen waarbij spasticiteit van de Musculus (M.) rectus longus), de M. vastus intermedius en de M. vastus lateralis alleen de knie overspannen
 2. Apparaat voor het lokaal toedienen van een elektrische stimulus aan de voetzool Er wordt gebruik gemaakt van een 540 V musculus Materiaal en methoden Dieren In alle experimenten werden tussen de m. vastus lateralis en de m. biceps femoris is nu te zien als ee
 3. Dr. Ebraheim's educational animated video describes the deltoid intramuscular injection, which is a common procedure.The vastus lateralis and the safe area o..
 4. - Geschikte injectiegebieden zijn: het dijbeen (musculus vastus lateralis) tot de leeftijd van 2 jaar, de bovenarm (musculus deltoideus) bij oudere kinderen. - Injecteer bij zuigelingen en p niet in de bil. - Het intramusculair inspuiten van een relatief grote hoeveelheid vloeistof (meer dan 5 ml) op één plaats kan pijnlijk zijn
 5. anterolaterale aspect van de dij (musculus vastus lateralis) van de zuigeling of de deltoïdeus spier van de bovenarm bij kinderen en volwassenen. 4.3 Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor (één van) de hulpstoffen (zie rubriek 6.1) of voor het difterietoxoïd
 6. Dij (musculus vastus lateralis): verdeel het bovenbeen in drie delen. Gebruik het middelste derde deel, aan de buitenkant of in het midden van de spier voor de injectie. Heup (ventrogluteal): Plaats de hak van uw hand op het hoofd van de trochanter (heupbeen) met uw duim in de richting van de buik
 7. Heeft iemand ervaring met het injecteren met een slin naaldje (oranje naalden volgens mij) in de schouder. Dat lijkt mij toch het makkelijkst, weet alleen niet of het in de praktijk gaat lukken qua opzuigen. Als dat volgens jullie niet echt te doen is probeer ik het met 0,6x25mm (blauwe naalden)

Video: Intramusculair injecteren - CareU

Een intramusculaire injectie geven (met afbeeldingen

Musculus Trapezius, Druk uitoefenen op de injectieplaats, tien seconden voor injecteren vermindert de pijn tijdens de injectie. De cliënt zoveel mogelijk helpe Trapezius oefeningen. M. Trapezius M. Triceps brachii V M. Vastus intermedius M. Vastus lateralis M. Vastus medialis:. Voor PREVENAR 13® zijn beperkte veiligheids- en immunogeniteitsgegevens beschikbaar voor van de dij (musculus vastus lateralis) van de zuige® immunocompetente volwassenen tussen 18 en 49 jaar met co-morbiditeiten -Het toedienen van geneesmiddelen die schadelijk zijn voor het maagdarmstelsel Musculus gluteus maximus 2. Musculus quadriceps femoris 3. waar ligt de vastus lateralis. Laterale vlak van de grote trochanter en de kam tussen de trochanters Vooral gebaseerd op de powerpoints. toediening van medicatie toedieningswijze factoren bepalen: niet alle gm zijn op eenzelfde manier toe te doen. bv. som

Musculus vastus lateralis - Wikipedi

 1. Dit is de vastus lateralis. Al deze structuren bewegen vlak over elkaar heen. De pijn straalt dikwijls uit over de buitenkant van het bovenbeen naar de knie toe Bij lichamelijk onderzoek wordt een afwijkende contour van het bovenbeen gezien (zie foto 1), en is er lokaal drukpijn ter plaatse van een delle over de rectus femoris
 2. Andere termen zijn: epicondylosis lateralis humeri, extensor tendinitis, extensor tendinopathie, laterale epicondylalgia en laterale elleboogtendinopathie. Tenniselleboog en tennis Hoewel de term tenniselleboog suggereert dat de aandoening vooral bij tennissers voorkomt, blijkt dat ongeveer 95 % van de tennisellebogen gezien wordt bij niet-tennissers
 3. Economics [4th ed] 9780273681076, 0273681079. This book, which has been up-dated to incorporate changes in government policy and the increasing influence of the EU,
 4. De musculus quadriceps femoris of vierhoofdige dijspier. Oorsprong : o Vastus lateralis : o Laterale vlak van de grote trochanter en de kam tussen de trochanters o Rectus femoris : o Onderste voorste cirsta iliaca. Vastheching : o Op de ibia (onefen vlak ter hoogte van o De proximale epifyse) Funcie : o Extensie van het kniegewrich
 5. Sesam Atlas van de anatomie in 3 delen. 3. Deel Zenuwstelsel en zintuigen door Werner Kahle voortgezet door Michael Frotscher. Illustraties Gerhard Spitzer 19e, geheel herziene dru
 6. Na toedienen van een contrastof (CT artro) kunnen ook meniscusscheuren, bandscheuren olecranalgie, tendinitis van de distale aanhechting van de musculus biceps brachii, bursitis, wij bekijken verder 2 elleboogletsels die in veel sporten Dit omvat het versterken van: De vastus medialis en lateralis De gluteus medius. Pagina 81 van.

1 Samenvatting blok Beweging 2006/2007 auteur: Daniel Cremers (student geneeskunde) en vele anderen. 1 Axillair blok - p.. De 'M-wave' kenmerken gemeten in de vastus lateralis in rust verschilden niet significant tussen de groepen. 3.2. Respons op Toenemend Maximaal Fietsen. VO 2 max en maximale LA-concentratie verschilden niet tussen de controle- en CVS-groepen. De TBARS-waarde bereikte een toppunt bij VO 2 max bij alle individuen Om die reden injecteren veel artsen deze bursae liever niet. Mocht het toch gebeuren, houdt dan 48 uur absolute rust met dat been, zet geen enkele kracht op de pees de oppervlakkige tweekoppige Musculus Gastrocnemius en de diepe Musculus Soleus. bestaande uit vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius en rectus femoris).

De ventrogluteale injectietechniek onbekend is onbemind

Stock Illustration of Posterior view of the thigh showingMusculus vastus medialis - anatomie spieren — StockfotoomtraningVastus Lateralis Trigger Points: The Knee Pain TriggerDeltoid Injection Site | Pharmacology nursing, Nursing