Home

Agentschap Telecom Frequentieplan

Het NFP wordt samengesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, in nauwe afstemming met Agentschap Telecom. Nota Frequentiebeleid De Nota Frequentiebeleid 2016 bevat de algemene doelstelling en uitgangspunten voor het frequentiebeleid, dat wil zeggen voor het bestemmen, verdelen en het gebruik van frequentieruimte voor de komende periode Nationaal frequentieplan 2014. Het totale frequentiegebruik ligt vast in het Nationaal frequentieplan 2014 (NFP). Het NFP geeft per frequentieband aan voor welk soort gebruik de band bestemd is. Zo zijn er banden speciaal bedoeld voor mobiele telefonie en internet, radio- en televisie-uitzendingen, luchtverkeersleiding, enzovoorts

Nationaal Frequentieplan Agentschap Teleco

Voor aanvullende informatie over de indeling van het frequentiespectrum volgens het Nationaal Frequentieplan (NFP) kunt u contact opnemen met Agentschap Telecom via info@agentschaptelecom.nl onder vermelding Nationaal Frequentieregister. U kunt vragen stellen welke type radiodienst en bestemmingen er in frequentiebanden zijn Eens in de zoveel tijd wijzigt het Nationaal Frequentieplan. Vergunning voor ruimte in ether. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verdeelt radiofrequenties. Het Agentschap Telecom voert de verdeling uit en geeft vergunning voor radiofrequenties af. In een vergunning staat hoe een gebruiker een bepaald deel van de ether mag gebruiken Aanvraagformulier vergunning frequentiegebruik luchtvaart. Dit formulier gebruikt u om een vergunning aan te vragen voor frequentiegebruik voor luchtvaartuigen. Bijvoorbeeld voor: Formulier | 09-12-2020

Nationaal frequentieplan 2014 - Agentschap Teleco

Nationaal Frequentieregister Agentschap Teleco

  1. Via dit verdeelinstrument worden er in totaal drie vergunningen verdeeld van elk 2x10 MHz in het frequentiebereik 703-733 MHz gepaard met 758-788 MHz, op de vaste installaties op het Nederlands.
  2. Periodiek wordt een frequentieplan opgesteld door het Agentschap Telecom, het uitvoerende orgaan van de Minister van Economische Zaken (art. 3.1. Tw). De toegewezen frequenties worden bijgehouden in een openbaar frequentieregister. Dit register is te zien op de website van het Agentschap
  3. In 2017 biedt Agentschap Telecom ruimte voor experimenten voor lokale digitale etherradio. Ook werkt Agentschap Telecom aan een passend frequentieplan voor de (streeksgewijs) samenwerkende lokale omroepen en neemt daarvoor de begeleiding van een pilot van OLON (Organisatie van lokale omroepen in Nederland) op zich

Om tot een definitief frequentieplan te komen voor de lokale omroepen (op streekomroepniveau) in laag 6 (van Band III) bleek nader onderzoek binnen een DAB+ pilot noodzakelijk. In nauw overleg met ministerie Economische Zaken, Agentschap Telecom en het door NLPO/OLON ingehuurde onafhankelijk adviesbureau (Rovitech) is er een pilotplan ontwikkeld Agentschap Telecom hanteert een prioritering ten aanzien van storingsmeldingen en de ernst daarvan. Er wordt onderscheid gemaakt in storingsmeldingen met Prio 1, 2 en 45. De meest ernstige categorie (Prio 1) betreft storingen van netwerken of infrastructuur waarbij geen gebruik kan worden gemaakt van alternatieve frequenties of alternatieve communicatiemogelijkheden

Nationaal frequentiebeleid Telecommunicatie

  1. Vandaag is in de Staatscourant een gewijzigde versie van de 'Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015' gepubliceerd. De grootste wijziging is de zogenoemde 'Novice her-ijking' die nu verwerkt is. Novices krijgen ook toegang tot het spectrum tussen 7,000 en 7,050 alsook 7,100 en 7,200 MHz
  2. Om de nieuwe radioband mogelijk te maken is de afgelopen maanden het Nationaal Frequentieplan (NFP) aangepast. Binnenkort kunnen de eerste vergunningen voor de nieuwe frequentieband bij het Agentschap Telecom worden aangevraagd. De kosten bedragen een paar honderd euro per jaar. Een licentie is een jaar geldig. Hobbydrone
  3. Voor ander gebruik van frequentieruimte dan in het Nationaal Frequentieplan (NFP) staat kan bij Agentschap Telecom een experimenteervergunning aangevraagd worden. Dit is een tijdelijke zendvergunning (maximaal één jaar) voor niet-commercieel gebruik waarmee mobiele operators en andere partijen gecontroleerd tests kunnen uitvoeren

Het betreft hier bij voorbeeld ondersteuning bij calamiteiten en het hebben van een 'fallback' functie voor Agentschap Telecom. Ook behoudt BT&P een rol in de internationale afstemming van het frequentiegebruik in de regio en het behartigen van belangen van het Caribische deel van het Koninkrijk tijdens internationale conferenties over radiofrequenties Daarnaast was het van belang voor Agentschap Telecom om een definitief frequentieplan te kunnen ontwikkelen voor DAB+ voor de lokale omroepen (op streekomroepniveau). Testresultaten De testresultaten bevestigen de theoretische modellen die aan de pilotopzet ten grondslag lagen Voor ander gebruik van frequentieruimte dan in het Nationaal Frequentieplan (NFP) staat kan bij Agentschap Telecom een experimenteervergunning aangevraagd worden

Documenten Agentschap Teleco

Agentschap Telecom heeft tijdens het vorige Amateur Overleg al aangekondigd dat er in het najaar een presentatie gegeven zal worden door het DGETM (Directoraat Generaal Energie, Telecom en Mededinging) over het frequentiebeleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, met het oog op 5G, de explosieve groei van IoT, de vraag naar spectrum voor bedrijfskritische communicatie, camerabewaking/toezicht, intelligente transportsystemen, etc Vaststellingsbesluit Nationaal Frequentieplan 2005. Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in het informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, vestiging Prinses Beatrixlaan 5-7, Den Haag en in de infotheek van het Agentschap Telecom, Emmasingel 1, Groningen

Het ministerie van Economische Zaken heeft deze plattegrond van het spectrum samengesteld, in nauwe afstemming met Agentschap Telecom. Het Nationaal Frequentieplan (NFP) geeft per frequentieband aan voor welk soort gebruik de band bestemd is Nationaal Frequentieplan 2005 (NFP) Ministerie van Economische Zaken Directoraat-Generaal Energie en Telecom Agentschap Telecom 20 Januari 2010 Geconsolideerde versie (Stcrt 2005, nr. 216, Stcrt 2006, nr 70, Stcrt 2006, nr 100 en Stcrt 2006, nr 201, Stcrt 2007, nr 247, Stcrt 2008, nr 43, Stcrt 2008, nr 220, Stcrt 2008 nr Geldend van 28-12-2016 t/m heden. Toon relaties in LiDO Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015; Maak een permanente link Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015; Toon wetstechnische informatie Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 201 Het Agentschap Telecom (AT), dat de experimenteervergunningen voor 5G beheert, heeft zeven nieuwe experimenteervergunningen afgegeven voor het gebruik van de 3,5 GHz band voor 5G-testen, zo blijkt. • niet meer kosten/grotere werklast voor Agentschap Telecom. -Nationaal Frequentieplan (NFP) Artikel 3.1 Tw 1. Onze Minister stelt na overleg met Onze Minister wie het mede aangaat, een frequentieplan en wijzigingen daarvan vast. 2

Laatste nieuws. Radioamateurs reageren op overstromingen in West-Europa 21/07/2021 - 10:32; Prijsuitreiking Contestseizoen 2019 en 2020 online 20/07/2021 - 10:00; QSO Today Virtual Ham Expo op 14 en 15 augustus 2021 19/07/2021 - 10:00; VERON Kort radioamateurnieuws - week 28, 2021 18/07/2021 - 10:00; Nieuwe maandelijkse IARU-MS nieuwsbrief voor Regio 1 17/07/2021 - 10:0 Internationale overleggen bepalen de bestemming van veel frequenties en toepassingen. Bijvoorbeeld afspraken die die landen maken tijdens de Wereld Radio Conferentie en het International Telecommunication Union (ITU). In het Nationaal Frequentieplan 2014 staat een overzicht van Nederlandse frequenties en toepassingen

Bekendmaking indieningstermijn aanvragen Verdeling op afroep 700 MHz installaties ter zee, Agentschap Telecom 20 november 2020. AT frequentieruimte slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal frequentieplan.. Bij besluit van 17 mei 2021 heeft Agentschap Telecom drie vergunningen verleend voor het gebruik van frequentieruimte in de 700 MHz-band opinstallaties ter zee ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten. De vergunningen zijn 17 mei 2021 verzonden Het Nationaal Frequentieplan, door het ministerie omschreven als 'een bestemmingsplan voor de ether', De naleving van de regels wordt gecontroleerd door het Agentschap Telecom Toen was het onderzoek naar het frequentieplan (= optimalisatie) nog niet afgerond. Deze week is bekend geworden dat het Agentschap Telecom 173 vrije etherfrequenties heeft gevonden, waarvan het merendeel in het noorden en oosten van Nederland

Video:

En dat pleidooi vindt gehoor. We zitten weer om tafel met AT (red: Agentschap Telecom) en EZK (red: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), het proces blijft in beweging. De verwachting is nu dat in de loop van 2019 het frequentieplan DAB+ voor de lokale omroep definitief kan zijn., aldus de NLPO/OLON Agentschap Telecom experimenteer-vergunningen. Een experimenteervergunning is een vergunning voor het gebruik van een frequentie anders dan zoals in het Nationaal Frequentieplan is omschreven. Deze zendvergunning van maximaal 1 jaar is voor niet-commercieel gebruik. Van deze mogelijkheid is door verschillende partijen gebruik gemaakt. Er zij

Frequentieplan DAB+ voor lokale omroepen - Rovitech Project

5 MHz band vrijgegeven aan zendamateurs. 02/11/2015 / 40 Reacties / in overheid / door redactie. Vanmorgen is het Nationaal Frequentieplan gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee krijgen Nederlandse zendamateurs officieel toegang tot de 60-meter band. Deze loopt in Nederland van 5350 tot 5450 kHz en heeft een secundaire status. Dat meldt PI4RAZ Herijking N-registratie: hoger zendvermogen en uitbreiding - Ham-Radio.nl. Het Agentschap Telecom heeft een officiële reactie gegeven op het Herijkingsvoorstel van de VERON en VRZA. Er gaat voor de N-registratie wel degelijk iets veranderen, we zetten de aanpassingen op een rij

Agentschap Telecom; VERON; VRZA; Tropo voorspelling; QSL kaartenbak; Wijziging frequentiegebruik. In de Staatscourant van 30 mei 2012 is het aangepaste frequentieplan gepubiceerd. Daarin staan een aantal zaken die voor ons amateurs van belang zijn: met name het gebruik van de 500kHz band Agentschap Telecom treedt niet op, terwijl wel niet-legale radiozenders, de zogenaamde etherpiraten, het zwijgen worden opgelegd. Door: redactie ©Klompenboer. In het recent verschenen jaarverslag van de etherpolitie Agentschap Telecom (AT) staat het overduidelijk: officiële zendgemachtigden verhogen illegaal het vermogen van hun FM-zender om het bij de periodieke inspecties van AT te verlagen

Agentschap Telecom hanteert een prioritering ten aanzien van storingsmeldingen en de ernst daarvan. Er wordt onderscheid gemaakt in storingsmeldingen met Prio 1, 2 en 4 5 . De meest ernstige categorie (Prio 1) betreft storingen van netwerken of infrastructuur waarbij geen gebruik kan worden gemaakt van alternatieve frequenties of alternatieve communicatiemogelijkheden In het Nationaal Frequentieplan (NFP) staat per frequentieband voor welk soort gebruik een frequentie bestemd is. Voor ander gebruik van frequentieruimte dan in het Nationaal Frequentieplan (NFP) staat kan bij Agentschap Telecom een experimenteervergunning aangevraagd worden Het Nationaal frequentieplan is opgesteld in 2014 en was de opvolger van een eerder Frequentieplan uit 2005. In 2011 werd een wijziging doorgevoerd die nog altijd zijn schaduw vooruit werpt: het beperken van het gebruik van het 3,5 GHZ-spectrum vanwege het grondstation van Defensie in Burum Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat; c. categorieën: Daarnaast is de vergunningverlening voor deze toepassing geschrapt bij de wijziging van het Nationaal Frequentieplan bij besluit van 26 april 2019 (Stcrt. 2019, 26174). Gedifferentieerd. Agentschap Telecom: Staatscourant 2013, 23280: Vergunningen: Acties Vanwege het vigerende Nationaal Frequentieplan is de vergunning voor digitale radioomroep gekoppeld met de verworven vergunning van 1 juni 2003. Bij besluit van 1.

WJZ/15030714, houdende regels inzake het gebruik van frequentieruimte zonder vergunning met meldingsplicht en wijziging van de Examenregeling frequentiegebruik 2008 (Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015) Gelet op artikel 3.9 van de Telecommunicatiewet, alsmede de artikelen 3 tot en met 5, van het Frequentiebesluit 2013 (Agentschap Telecom) AT maakt wijziging in Nationale frequentieplan Wijst de oude ATF-1 (AutoTeleFoon-1) band toe Er komen 34 (60) kanalen rond 148 en 153 MHz Kerken vragen vergunning zelf in Groningen aan Kosten: initieel 566 € en 276 € per jaar Rivendel ontwikkelt op eigen kosten: Nieuw Kerkradio zendsysteem voor in/bij de kerk Kerkradio ontvangers voor bij de luisteraars thuis Kenmerken. Ook werkt Agentschap Telecom aan een passend frequentieplan voor de (streeksgewijs) samenwerkende lokale omroepen en neemt daarvoor de begeleiding van een pilot van OLON (Organisatie van lokale omroepen in Nederland) op zich. Toekomstscenario's digitale radio. Agentschap Telecom is van mening dat digitale radio een toekomst heeft

Je kunt bij het Agentschap Telecom een frequentie aanvragen voor het kortegolf gebied. Aanvraagkosten zijn 633 euro en jaarlijks 578 euro voor 1000 watt. Frequentie zelf uitzoeken en dan aanvragen. Grappig is dat deze mogelijkheid nergens vermeld staat bij het AT. Wij bij radio TPOT gaan dit maar niet doen, we hebben al 2 frequentie De bekendste toewijzingen van frequenties in Nederland zie je in een oogopslag op de frequentiespectrumkaart van het Agentschap Telecom. In België wordt het frequentieplan gepubliceerd in de nationale tabel voor toewijzing van frequenties. Tweeten. Producten. Artikel nr.: 109381 Nationaal Frequentieplan 2005 (NFP) Ministerie van Economische Zaken Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post Agentschap Telecom Oktober 2006 Gewijzigde versie (Stcrt. 2005, nr. 216, Stcrt. 2006, nr 70, Stcrt 2006, nr 100 en Stcrt 2006, nr 201 Agentschap Telecom & Opta. Bij het agentschap Telecom wordt streng toezicht gehouden op het gebied van dataretentie, dataopslag, data vernietigingen en tapverplichtingen. Het agentschap heeft een hele goede checklist over alles waaraan je als telecom leverancier moet voldoen. Hieronder behandelen we de basiszaken

wetten.nl - Regeling - Nationaal Frequentieplan 2014 ..

• niet meer kosten/grotere werklast voor Agentschap Telecom. -Nationaal Frequentieplan (NFP) Artikel 3.1 Tw 1. Onze Minister stelt na overleg met Onze Minister wie het mede aangaat, een frequentieplan en wijzigingen daarvan vast. 2 Daarna zal Agentschap Telecom de resultaten uit de pilot ook gaan gebruiken om een definitief frequentieplan voor DAB+ voor de lokale omroepen te maken en gaan we met AT en EZ in overleg om te bespreken hoe tzt tot definitieve uitgifte van DAB+ frequenties voor de lokale omroep kan worden overgegaan Er wordt al volop geëxperimenteerd met 5G in ons land. In het Nationaal Frequentieplan (NFP) staat per frequentieband voor welk soort gebruik een frequentie bestemd is. Voor ander gebruik van frequentieruimte dan in het Nationaal Frequentieplan (NFP) staat kan bij Agentschap Telecom een experimenteervergunning aangevraagd worden Regeling aanvraag- en verdeelprocedure vergunningen kavels A7, B38 en C08 met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroe De Nationale ombudsman behandelt klachten over Agentschap Telecom.. Dien een klacht in. Liever bellen? Bel ons gratis op 0800 - 33 55 555 (op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur)

4 november 2015 19 november 2015 Wiebe de Jager 2 reacties Agentschap Telecom, frequentieband, Henk Kamp, Nationaal Frequentieplan, radiofrequentie, radioruimte. Om professionele gebruikers van drones in staat te stellen om via een betrouwbare verbinding met hun toestel te communiceren stelt Nationaal Frequentieplan 2014 (NFP2014) Ministerie van Economische Zaken [cpt versie 28 juli 14 / savedate 28-7-2014 20:40 ] Agentschap Telecom Directoraat-Generaal Energie, Telecom en Mededinging Versie voor publieke consultatie Inhou 5G-tests met een experimenteervergunning. In het Nationaal Frequentieplan (NFP) staat per frequentieband voor welk soort gebruik een frequentie bestemd is. Voor ander gebruik van frequentieruimte dan in het NFP staat kan bij Agentschap Telecom een experimenteervergunning aangevraagd worden Hier het standpunt van Agentschap Telecom t.a.v. EMC klacht. U heeft een storend apparaat laten testen en dit apparaat zou niet voldoen aan de EMC-eisen. U vraagt zich af wat de sanctiemaatregel is bij het in de handel brengen van een apparaat dat niet aan de EMC-eisen (essentiële eisen) voldoet. In de regel wordt in een dergelijk geval. Nationaal Frequentieplan 2005 (NFP) Nationaal Frequentieplan 2005 (NFP) Ministerie van Economische Zaken Directoraat-Generaal Energie en Telecom Agentschap Telecom 20 Januari 2010 Geconsolideerde versie (Stcrt 2005, nr. 216, Stcrt 2006, Nadere informati

Gebruikersbepalingen amateurfrequentiegebruik - Amateur Radi

Video meten EMV door Agentschap Telecom Dekkingseis bij de 5G-veiling. Antennebureau Wet- en regelgeving Nationaal Antennebeleid Telecommunicatie wet WABO frequentieruimte en is de basis voor het Nationaal Frequentieplan Artikel 3.1 Gebruik (radio)frequenties •Vergunningvrij: WiFi, DECT, speelgoed, drones, etc Kijk eens bij BIBP, de belgische agentschap telecom, misschien hebben die wat info. Omhoog. Roulette103 Berichten: 39 Lid geworden op: 31 mar 2004 23:25. Frequentieplan. Bericht door Timooke » 03 mei 2005 18:14. De lijst van alle frequenties van de belgische lokaaltjes staat op:. www.agentschap-telecom.nl agentschaptelecom@at-ez.nl Artikel 1 Definities In de voorschriften en beperkingen wordt verstaan onder: a. Agentschap Telecom Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken; b. Radioreglement Radioreglement 1979 met bijlagen, behorende bij de op 22 december 1989 te Nice tot stand gekomen International Melden kan op www.agentschap-telecom.nl. Na een melding door een individueel persoon (geslaagd voor het amateurradiozendexamen) of een organisatie (bevoegd het frequentieplan een primaire status heeft. Frequentiegebruik met een secundaire status

Zoeken Agentschap Teleco

Het Nationaal Frequentieplan (NFP) -een soort bestemmingsplan voor de ether- wordt regelmatig aangepast door de staatssecretaris van Economische Zaken. De staatssecretaris wordt hierbij onder meer door Agentschap Telecom uit Groningen geadviseerd. Nieuwe toepassingen mogen bestaande technieken zoals draadloze telefoons of radio immers niet. Agentschap Telecom: Staatscourant 2017, 40448: Vergunningen: Acties (DAB+) is overeenkomstig het Nationaal Frequentieplan 2014 en de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radioomroep 2017 tevens een (nieuwe) vergunning voor digitale. Bezwaarclausule. Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag waarop zij is verzonden (27 september 2013), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken, Postbus 450, 9700 AL Groningen De Ministerraad keurde vandaag het nieuwe Nationale Frequentieplan (incl regeling Kerkradio) goed. Kerkradio kan nu van start gaan! Het AT (Agentschap Telecom) gaat medio febr. beginnen met uitgeven vergunningen 28 januari 2005: Ontwikkeling Kerkradio ontvangers afgerond; productie start in China Bij Agentschap Telecom zijn daarnaast weinig klachten bekend van storing op kabelinternet of andere niet-televisiediensten via de kabel als gevolg van DVB-T. Het wordt daarom niet passend geacht artikel 10 thans uit te breiden. Indien dit aspect desondanks een rol gaat spelen zal dit meegenomen worden in toekomstig beleid

Agentschap Telecom start verdeling op afroep 700 MHz

Agentschap Telecom houdt toezicht op SIDN | Domeinnamen | SIDNAgentschap Telecom vraagt licentiehouders gegevens te

Samenvattingen Inleiding IT-Recht: - Samenvatting van het

Verdeling van frequenties en nummers Het aantal telefoonnummers is beperkt, daarom heeft de minister het frequentieplan en nummerplan: Nummers en frequenties worden in blokken verdeeld Nummerplan geeft aan welke bestemming er is voor welke blokken Frequenties worden door het Agentschap Telecom verdeeld (vergunning noodzakelijk) Gebruikte blokken zijn terug te vinden in het Nationaal. Hieronder meer daarover. Vervolgens worden in de loop van 2020 en 2022 door het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economie en Klimaat veilingen georganiseerd waarbij belangstellende providers (liefst minstens drie) kunnen bieden op rechten op gebruik van specifieke frequentiesegmenten in de bovengenoemde frequentiebanden In de database van de Bundesnetzagentur, het Duitse Agentschap Telecom, zijn de FM-frequenties verschenen die Nederland wil gaan inzetten voor lokale commerciële radio. Het gaat om 15 frequenties verspreid over het land Kamer uit weinig kritiek op frequentieplan kabinet. woensdag 19 februari 2003 21:51. Agentschap Telecom haalde vorig jaar 114 illegale zenders uit de lucht. Hagenaar krijgt taakstraf voor bedreigen FunX-dj 'Opbrengst van drie jaar Serious Request hielp ruim 418.000 mensen.

Digitale radio in de toekomst - Agentschap Teleco

Agentschap Telecom verwelkomt de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek: 'Alle organisaties zouden de mogelijkheid van uitval van draadloze apparatuur mee moeten nemen in hun risicomanagement, zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op uitval', aldus directeur Peter Spijkerman van Agentschap Telecom Agentschap Telecom presenteert tips voor storingsarme zonnestroomsystemen. Agentschap Telecom staat voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de IT- en telecommunicatienetwerken. Onlangs ging de organisatie om de tafel met een brede vertegenwoordiging van de zonne-energiesector Het Agentschap Telecom publiceert regelmatig zendverboden op haar website in deze band. In een online raadpleging voor de wijziging van het Nationaal frequentieplan is een nieuwe primaire gebruiker opgenomen. Minister van Economische zaken, Henk Kamp wil professionele drones toestaan gebruik te maken van de 13cm band die loopt van 2300 tot 2495. en het gebruik van frequentieruimte amateur of amateursatelliet wordt gemeld bij Agentschap Telecom. Aan het gebruik van de frequentieruimte zijn voorschriften gebonden. Melden hoeft slechts eenmalig, van een radiodienst die ingevolge het frequentieplan een secundaire status heeft. Frequentiegebruik met een Non Interference. 360º Agentschap Telecom; Taken. Taken. Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 20-03-2017 16:27:40 per pagina van Vorige Pagina Volgend Pagina Pagina: Naam taak Soort taak Mogelijke opdrachtgevers Takenpakket Wettelijk kader De tabel kan de gegevens niet laden. Vorige.

DAB+ voor lokale omroepen Stichting NLP

Agentschap Telecom ontmantelt piratenzender in Saasveld

frequentiegebruik binnen de grenzen van de Telecommunicatiewet, het Nationaal Frequentieplan (NFP) en gelijksoortig frequentiegebruik in de buurlanden. Deze beleidsnotitie is grotendeels in Hierna zal Agentschap Telecom deze mutatie in de vergunning doorvoeren Frequentie-technisch advies (Agentschap Telecom) De frequentieruimte kan worden uitgeven als twee of drie blokken van 1,5 MHz gepaard (up- en downlink). Voor het uitlezen van slimme meters die gebruik maken van CDMA-technologie is één blok (carrierpaar) voldoende. Agentschap Telecom adviseert andere blokken technologie- e

2017 | Jaarbericht Agentschap TelecomAgentschap Telecom (@AgentschapT) | TwitterNieuwe pagina 6Etherpiraten

Teken-programma 35. Algemeen 16. Agentschap Telecom 16. Geschiedenis 13. History 11. N en F Radioexamen 10. Philips Experimenteerdoos 10. Zelfbouw 9 Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gestart met de consultatie van de veiling niet-landelijke commerciële FM-vergunningen met een lokaal bereik. Opmerkelijk is dat deze frequenties niet beperkt worden voor lokale partijen, maar ook regionale stations ze mogen gaan gebruiken Agentschap Telecom | 6.121 volgers op LinkedIn. Voor een veilig verbonden Nederland | Telecommunicatie is een levensbehoefte geworden. Met digitalisering en mondialisering zijn we steeds meer afhankelijk van ongestoorde communicatienetwerken. Agentschap Telecom geeft uitvoering aan het telecommunicatiebeleid van de overheid en houdt toezicht op het gebruik van telecommunicatie in Nederland In overleg met Agentschap Telecom is bereikt dat met [ETM/TM/nr.], houdende wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2005 in verband met de implementatie van de Strategische . Nadere informatie . De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG