Home

Persoonlijke doelen leerkracht

Vanzelfsprekend staan de competenties en leerdoelen van leerlingen hoog op de agenda, maar die van jou zijn minstens zo belangrijk. Zet daarom ook je eigen ontwikkeling eens goed op je agenda. In deze drukke tijd is dat misschien niet je prioriteit, maar het is zeker een periode waarin je veel over jezelf kan leren Met behulp van persoonlijke doelen kun je als leerkracht gericht werken aan het uitdagen van leerlingen en ze ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. De vaardigheid om te reflecteren staat hierbij centraal, omdat die belangrijk is bij het ontwikkelen van een zelfsturende, autonome attitude

Als leerkracht bied je steun waar nodig en tijdige feedback. Bij voorkeur wordt dit gedaan in reflectiegesprekken met de leerling. Een leerling wordt zo actief betrokken bij zijn eigen leerproces en stuurt zelf aan wat hij wil leren. Aan het werken met de doelen zou een portfolio gekoppeld kunnen worden waarin kinderen op ee voorbeeld persoonlijke leerdoelen voor POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) Rubriek en POP Leren leren Ik wil leren structuur aan te brengen in mijn taak. Ik wil leren me aan mijn planning te houden. Ik wil leren mijn planning bij te stellen als dat nodig is. Ik wil leren een plan te maken hoe ik een opdracht ga aanpakken Zo'n leraar bevordert de zelfstandigheid van de kinderen en zoekt in zijn interactie een goede balans tussen: Leiden en begeleiden; Sturen en volgen; Confronteren en verzoenen; Corrigeren en stimuleren; Bekwaamheidseis bij deze competentie: de leraar primair onderwijs onderschrijft zijn interpersoonlijke verantwoordelijkheid

Persoonlijke ontwikkeling voor docenten Onderwijs van Morge

De persoonlijke ontwikkeling is het proces waarbij de mens streeft naar het ontplooien van zijn individuele mogelijkheden. Het is van belang om te blijven ontwikkelen, een mens is -als het goed is - nooit uitgeleerd. Het is goed om vast te leggen aan welke persoonlijke leerdoelen je werkt en hoe je die doelen wilt bereiken Na afloop van de training kan de leerkracht: Persoonlijke onderliggende waarden benoemen van waaruit de leerkracht wil handelen. Een persoonlijke visie op onderwijs formuleren en het leren van kinderen vertalen naar de onderwijspraktijk. Persoonlijke ontwikkeldoelen opstellen gericht op de onderwijspraktijk Echter, los daarvan, wil ik ook oefenen op het gebied van mijn persoonlijke vaardigheden als leerkracht. Het orde houden in een groep. Hoe grijp je in als leerlingen niet het gewenste gedrag vertonen of vertaald naar een groep 8 waar al een zekere zelfstandigheid en motivatie van de leerling verwacht mag worden: bij gedrag dat storend is voor de groep of leerkracht en anderen in die zin hindert Met behulp van de SMART-methode kun je concrete, richtinggevende en haalbare (leer)doelen formuleren die S pecifiek, M eetbaar, A cceptabel, R ealistisch en T ijdgebonden zijn. Je gebruikt de SMART-methode voor kortetermijndoelen die binnen een bepaalde termijn behaald moeten worden en die meetbaar zijn

Periode 1 Leerdoelen - Ik wil de aandacht van de leerlingen bij de les houden - Ik wil een sfeer creëren waarin de leerlingen zich gewaardeerd voelen Indicatoren waar ik aan wil werken Leerkracht doet ertoe bij de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Complexe vaardigheden, zoals het vermogen om te plannen, impulsen beheersen en het zich kunnen inleven in de ander zijn belangrijk voor het uitvoeren van doelgerichte taken. Deze zogenaamde 'executieve functies' moeten op jonge leeftijd aangeleerd en getraind worden En door hen mede verantwoordelijk te maken voor je aanpak, breng je de leerKRACHT-slogan direct in de praktijk: elke dag samen een beetje beter! Bedenk voor jezelf (bijvoorbeeld door een persoonlijke van-naar) waar jij dingen te doen hebt om in een verbetercultuur effectief te functioneren Doelen stellen voor je werk is anders dan doelen stellen voor je privéleven. Want bij werkdoelen spelen ook de ambities van de school een rol. Op het vlak van digitalisering of gepersonaliseerd onderwijs bijvoorbeeld. Het kan zijn dat je jouw eigen doelen daarmee in lijn moet brengen

Als leraar ben je dagelijks bezig met de groei en de ontwikkeling van de kinderen en leerlingen in je klas. Maar niet alleen kinderen en jongeren zitten volop in hun ontwikkeling; niemand is ooit uitgeleerd. Als leraar ben je dagelijks bezig met de groei en de ontwikkeling van de kinderen en leerlingen in je klas bijgesteld en verder uitgewerkt in concrete doelen en prestatie-indicatoren. Hierbij is de eerste indeling in de drie dimensies leerling, leerkracht en leeromgeving verder gespecificeerd naar een indeling in vijf dimensies: persoonlijke ontwikkeling van de leerling, handelen van de gymleerkracht, schoolbeleid, curriculum en fysieke schoolomgeving

Op deze pagina zijn mijn popdoelen te lezen. Het gaat om mijn popdoelen tijdens de pabo en mijn popdoelen die ik heb gekozen als startende leerkracht. Doelen leerkracht 1-Bijeenkomst 7 Je kunt verschillende interactievormen beschrijven en aandachtspunten hierbij noemen: - klassengesprek: een oriënterend gesprek -kringgesprek: een kring, iedereen kan elkaar zien -onderwijsleergesprek: leraar leidt het gesprek volgens bepaalde vraagmethodiek het doel word bereikt. -forumdiscussie: discussie die ontstaan na dat er informatie over gegeven is

Houd het kort en krachtig. Formuleer een leerdoel kort en krachtig. Dus geen wollige en moeilijke zinnen, maar een duidelijk, puntsgewijs overzicht dat de kern en belangrijkste doelstellingen samenvat. Die overzichtelijkheid bevordert het vasthouden van de juiste focus. 3. Formuleer leerdoelen niet te breed Persoonlijke leerdoelen Hier volgen mijn persoonlijke leerdoelen van het eerste-jaar Sport, Gezondheid en Management Blok 1 & 2: - Minder bescheiden zijn, brutaler worden Je leerdoelen en je vorderingen worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Je krijgt hierbij hulp van een docent of een studiecoach. Tijdens je studie ben je op meerdere vlakken doelen aan het stellen. Je bent bezig me

Persoonlijke (groei)doelen in de plusklas - Het AB

 1. De persoonlijke doelen hebben betrekking op de individuele kwaliteiten en karaktertrekken die voor leerlingen in de 21e eeuw van belang zijn. De persoonlijke doelen helpen die kwaliteiten te ontwikkelen, zodat leerlingen in staat zijn om met verandering in hun leven om te gaan. (Bron: website IPC
 2. - De leerlingen zicht en grip laten krijgen op hun eigen competenties. - Individuele begeleiding van de leerlingen bij het stellen en behalen van hun doelen. - Een situatie creëren waarin alle leerlingen zelfstandig en gemotiveerd aan hun eigen doelen kunnen werken
 3. De stappen van het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Hieronder vind je een ingevuld voorbeeld van een persoonlijk ontwikkelingsplan, inclusief SMART-doel. Zie onderstaand POP-plan als jouw sjabloon. Je hoeft geen pdf of doc te downloaden want je kunt gewoon direct onderstaande paragrafen gebruiken. Stap 1 - Begin met je naam en de datu
 4. Aan de hand van de groepsdoelen kan ieder kind (met behulp van de leerkracht) zijn of haar persoonlijke doelen stellen. Voor het ene kind zal dat betekenen dat de lat hoger wordt gelegd dan het groepsdoel en voor een ander juist lager
 5. der schrijven ook goed is. Zij zegt dan: less is more! Ik heb dit leerdoel ook met mijn stagebegeleider besproken
 6. Studenten bekeken ook Samenvatting - compleet - Alle te leren stof van leerkracht 1.2 uit het jaar 15-16 Samenvatting Handboek Mediawijsheid Op School - Leerkracht 2.2 week 13 Leerkracht 3 - samenvatting Leerkracht 2.1 samenvatting Samenvatting leerkracht 1, PABO, Marnix Academie Doelen leerkracht 1-2 toet

Video: Werken met persoonlijke leerdoelen en de 21 st Century

In kleine groepjes bespreken leerlingen met elkaar persoonlijke leerdoelen. In de loop van de week helpen ze elkaar bij het behalen van deze doelen. Goede feedback is een sleutelwoord. Bij het werken vanuit leerdoelen waarbij leerlingen veel autonomie hebben, is feedback een essentieel element meerwaarde van een persoonlijk ontwikkelingsplan in de lerarenopleiding. Meer specifiek is het doel van deze masterproef het bepalen van de meerwaarde van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de professionele identiteit van student-leraren. De professionele status als leraar (Gee, 2000)

Persoonlijke doelen & doelstellingen voor leraren Student onderwijs is de laatste stap in uw reis naar steeds een leraar. Het biedt real-life ervaringen en bereidt u voor op de tijd wanneer hebt u de volledige verantwoordelijkheid voor een klaslokaal. Het is een van de belangrijkste fasen in uw opl Het thema Persoonlijk leiderschap en leerKRACHT is gecertificeerd door het schoolleidersregister PO en kan gebruikt worden om het professionaliseringsthema Persoonlijk Leiderschap (thema 1) te herregisteren. Leerdoelen Door deelname werkt de (adjunct)schoolleider aan de volgende doelen

De SBL competenties leerkracht primair onderwij

 1. Groepsdoelen of persoonlijke doelen. Aan de hand van de groepsdoelen kan ieder kind (met behulp van de leerkracht) zijn of haar persoonlijke doelen stellen. Voor het ene kind zal dat betekenen dat de lat hoger wordt gelegd dan het groepsdoel en voor een ander juist lager. Ieder kind kan de eigen vorderingen bijhouden in een portfolio
 2. Doelen spelen ook op een andere manier een rol. Als het om haar vak gaat, heeft elke docent namelijk haar eigen doelen en overtuigingen: dit is, waarom ik dit prachtige vak geef! Dát wil ik met mijn leerlingen bereiken! Deze doelen en overtuigingen kunnen bewust zijn, maar ook onbewust
 3. We schrijven lessen en activiteiten voor leerlingen die nieuwsgierig maken en de betrokkenheid verhogen. Dit zorgt er vervolgens voor dat je als leerkracht deze betrokkenheid kunt inzetten om nog veel meer doelen te bereiken dan de doelen die op papier staan. En is dat nu niet het doel van je werk

Wat leraren belangrijk vinden, welke doelen zij in hun onderwijs nastreven en wat voor leraar ze willen zijn, vormen een belangrijke basis voor de keuzes die ze dagelijks maken in hun beroep. Daarom is volgens de raad meer aandacht en waardering voor de persoonlijke drijfveren van leraren van groot belang belangrijk geduide kenmerken waren van meer persoonlijke aard, zoals: niet te kritisch zijn, goed benaderbaar en grip hebben op het persoonlijk leven. Dit bevestigt opnieuw het beeld dat een leerkracht voor cognitief talentvolle leerlingen vooral een bekwame leerkracht moet zijn en niet perse een leerkracht met andere vaardigheden en competenties

Persoonlijke ontwikkeling - Wij-leren

Bij persoonlijk meesterschap draait het om wat je als persoon al in huis hebt, je ervaringen, je talenten en je persoonlijke kwaliteiten en hoe je dat alles kunt inzetten en ontwikkelen. Die ontwikkeling moet leiden tot een professional die vanuit een sterke identiteit het beroep en het vak van leraar vormgeeft Smart formuleren van persoonlijke leerdoelen..Hoe doe je dat? Voor mijn hbo opleiding moest ik veel leerdoelen formuleren volgens de smart methoden. Nog al een gedoe! Hier een drietal voorbeelden uit mijn werkveld verslag (overigens beoordeeld met een 7.5) Ze zijn gericht op een stage in Kenia. De opzet is echter universeer en is dus voor. Het toevoegen van persoonlijke vaardigheden aan jouw curriculum vitae! Een nieuwe trend bij het maken van een curriculum vitae is het toevoegen van jouw persoonlijke kwaliteiten. Hierdoor krijgt de lezer van jouw cv een nog beter beeld van wie jij bent. Ook kun je persoonlijke kwaliteiten toevoegen aan bijvoorbeeld je LinkedIn profiel

Jouw persoonlijke traject. Dit doen we met een persoonlijk op jou (of je kind) toegesneden traject. Geen mens is hetzelfde. Weten hoe Eigen LeerKracht je verder zou kunnen helpen? Neem contact op! Tijdens ons (gratis) intakegesprek kijken we samen naar wat voor hulp jij (of je kind) nodig hebt om verder te groeien en hoe jouw traject er dus uit. Hieronder vind je een voorbeeld van een eenvoudig Persoonlijk Ontwikkelingsplan.. Tips voor het opstellen van een POP. Benoem afzonderlijke SMARTe ontwikkelingsdoelen (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden).. Geef per doel aan: welke concrete activiteit je gaat ondernemen.; wat het gewenste resultaat is: wat zijn de zichtbare, waarneembare of zelfs meetbare kennis en. Door het stellen van doelen leg je focus op een bepaald aspect in je ontwikkeling als docent. Het is een soort mikpunt. Het richt je aandacht. Het stellen van heldere doelen helpt je om optimaal te groeien. Je kunt beter 10 lessen geven met een duidelijk leerdoel dan 20 lessen zonder duidelijk mikpunt. Voor de zekerheid: het gaat hier dus niet.

Persoonlijke professionaliteit - Docenttalen

Als je jouw persoonlijk ontwikkelingsplan in opdracht van een werkgever maakt, dan is dit plan een schriftelijke afspraak tussen jou en je leidinggevende. Je kunt dan beiden je handtekening onder je POP zetten. Hopelijk heeft dit voorbeeld van een persoonlijk ontwikkelingsplan je geholpen. Succes Inzicht en bewustwording in de persoonlijke leerdoelen rond de training timemanagment is doorslaggevend. Voorbeelden zijn: een te hoog verantwoordelijkheidsgevoel, perfectionisme, te loyaal of te aardig, moeilijk grenzen kunnen stellen, te betrokken of overbetrokken etc. Persoonskenmerken en timemanagement. U wilt een goede balans tussen privé. Leerdoelen formuleren volgens de SMART-methode Het formuleren van leerdoelen is aan de orde van de dag wanneer je een opleiding volgt. Ook wanneer je werkt, heb je vaak te maken met leerdoelen die vaak gebruikt worden voor beoordelings- en functioneringsgesprekken Hoe kun je als leraar steeds beter worden door het stellen van persoonlijke doelen, gerichte oefening en feedback? Effectief lesgeven, hoe doe je dat? De Reflectieve Leraar bevat een grote hoeveelheid breed bruikbare kennis waarbij theorieën en research over reflectie en ontwikkeling van professionals gekoppeld worden aan effectieve manieren van lesgeven Verkenning Leraar zijn, uitgebracht aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Nr. 20130027/1029, te weinig aandacht voor persoonlijke professionaliteit van leraren 9 eren deze professionele ruimte wanneer ze in het nastreven van hun doelen samenwerking Leraar zijn 7. en verbinding aangaan met (de doelen van) anderen buiten.

POP Persoonlijk ontwikkelingsplan OGP3 - Juf Shirle

 1. Herkenbare rekenproblemen en persoonlijke doelen Opbrengstgericht werken Opbrengst is een neutraal begrip. Het begrip zegt niets over de kwaliteit van een resultaat, noch over de kwantiteit. In die neutrale betekenis wordt het woord in beleidsstukken van OCW en het Toezichtkader van de Inspec-tie niet gebruikt en wij willen het hie
 2. uten het perfecte CV te maken. Vul gewoon je gegevens in, download je nieuwe CV en begin.
 3. De leerkracht laat leerlingen hun voorkennis benoemen en neemt dit als uitgangspunt gedurende de activiteit. Zij komt hier dan ook nog vaak op terug gedurende de activiteit. Voor d
 4. Een persoonlijke SWOT-analyse maak je natuurlijk voor jezelf. De naam zegt het al. Maar de uitkomst, die kun je mooi voor je werk inzetten. Een SWOT-analyse is bijvoorbeeld vaak onderdeel van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), je voorbereiding op solliciteren of een stuk bij het opmaken van je doelen. de matrix van een swot-analys

Een samenvatting voor het vak Leerkracht 2. Het is toetsstof voor het tweede tentamen. De samenvatting bevat theorie en de informatie uit de powerpoints. De. Online Bijles Natuurkunde en Scheikunde, Spaanse les d.m.v. een Spaanse docent en alle vakken van de basisschool. Schrijf je gratis in voor een proefles! Jouw persoonlijke ontwikkeling, ons doel

(Leer)doelen formuleren met de SMART-methode (Voorbeelden

Betrouwbare leraar: Mijn lessen zijn volledig gepersonaliseerd. Op basis van je niveau, je doelen en de tijd die je aan de klarinet kunt besteden, zullen we samen beslissen wat voor jou de beste optie is. Ik bied verschillende opties: online of live les, de duur is van 30 minuten tot 90 minuten en het kan elke week of elke twee weken zijn ontwikkelen) in de Samenvattende tabel persoonlijk ontwikkelingsplan in en de informatiebron(nen) die aanleiding is om deze competentie te kiezen (ontwikkelcirkels, gecertificeerde opleidingen, persoonlijke wensen van de medewerker, loopbaanperspectieven, 360° feedback, globaal ontwikkelingsplan of opleidingsplan van de organisatie). 1 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een afspraak tussen jou en je werkgever over jouw persoonlijke ontwikkeling. Jij zorgt voor je eigen leerproces, de werkgever faciliteert met tijd en geld. Om een POP op te stellen moet je grondig nadenken over jezelf en je toekomst

Persoonlijke leerdoelen digitaalportfoli

Persoonlijke groei begint bij zelfontplooiing en zelfontwikkeling. PS: wil jij er ook een gewoonte van maken om dagelijks tijd te besteden aan je persoonlijke ontwikkeling? Download hier De Magie Van 1 Minuut waarin je leert hoe je uitstelgedrag overwint en doelen bereikt in 1 minuut Rapportage leraar PO-001 Een volledig assessment voor leerkracht PO. De bekwaamheden worden onderzocht d.m.v. observaties, documentenanalyse, interview en 360° feedback, aangevuld met informatie over capaciteiten, interesse en persoonlijkheid De onderwijslijn Professionele Persoonlijke Ontwikkeling is een verbindende lijn: je werkt in deze lijn aan het integreren van inzichten uit de in de opleiding aangeboden theorie met je praktijk, en van eisen die het beroep stelt met jezelf als persoon.Het uiteindelijke doel is dat je op een open, gefundeerde manier naar je functioneren leert kijken en zo je leerproces kunt blijven sturen 1 Zelfevaluatie en POP ( persoonlijk ontwikkelingsplan) Naam: Bram Bekkers School: Hogeschool van Amsterdam Werkzaam op: HMCollege Opleiding: Mens en Technologie Opleidingsduur: 4 jaar / Datum: Inleiding Gedurende de studie zijn er een aantal momenten waarin ik als leerling word getoetst. Tijdens zo n toetsingsmoment moet ik aantonen in hoeverre ik de competenties voor het beroep van leraar.

Leerkracht doet ertoe bij de persoonlijke ontwikkeling van

voorbeelden van een persoonlijk ontwikkelingsplan. vaardigheid verbeteren. Doel: ik wil assertiever worden zodat ik niet te vaak ja zeg. Stappen: training volgen via GoodHabitz en bewust worden van de momenten dat ik over me heen laat lopen Missie, visie en doelen. Montessorischool De Boog stelt zich ten doel om kinderen onderwijs op maat te geven. De cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve vaardigheden van elk kind worden als uitgangspunt genomen om te bereiken dat het kind het optimale uit zichzelf haalt, met plezier naar school gaat en uiteindelijk uitgroeit tot een zelfstandige en vrije persoonlijkheid Zie voor ideeën de site van stichting leerKRACHT. Bordsessie, 15 min. Onderdeel van een bordsessie is een korte check-in op het welbevinden van de deelnemers. Daarna bespreek je kort de voortgang van het doel. En vervolgens deelt elke docent kort wat zijn/haar persoonlijke actie was (gekoppeld aan het doel) en wat het effect van die actie is.

feedback geven - Alles over gedrag

Deze trajecten kennen over het algemeen 3 pijlers: persoonlijke ontwikkeling, onderwijskunde en verandermanagement. Hierbij wordt steeds een verbinding gelegd tussen de theorie en de eigen praktijk. Inhoud van de scholing. In de scholing maken we gebruik van: Vaste, ervaren MBO-trainers die bekend zijn met de persoonlijke leerdoelen van de.

2e leerjaar – Pagina 3 – KlasTools

samenvatting aan de hand van de doelen en maatschappijbeeld leidt tot algemene doelen voor het onderwijs vandaag en morgen de maatschappij beïnvloedt he De vijf rollen van de leraar en de Piramide samengebracht in een duidelijke en herkenbare indeling: de zes rollen van de leraar. Betere kwaliteit school, leraar en leerling. Een goede coach in het onderwijs is goud waard. Bij het coachen van leraren ben je niet alleen bezig met het welbevinden en de persoonlijke ambities van de leraar zelf. Dertien doelen in een dozijn Een Referentiekader voor taalcompetenties van leraren in Nederland en Vlaanderen De leraar in interactie met zijn leerlingen 23 Doelstelling 1: Gesprekken voeren met leerlingen 23 is hij degene die leert in het kader van zijn persoonlijke professionalisering, die reflecteer

1. Doelen stellen - leerKRACHT-academi

Het doel van deze sectie: maak een beknopte en pakkende introductie die je persoonlijkheid en ervaringen tot leven brengt, in een paar zinnen. Het middenstuk van een sollicitatiebrief Als je de inleiding van je sollicitatiebrief hebt gekregen zoals je hem wou, zou het middenstuk hopelijk daaruit voortvloeien Mijn doel is om voor jou een leuk en individueel studietraject te creëren en op maat te maken, gebaseerd op jouw persoonlijke doelen. Ik ben een ervaren fluitleraar en ik kijk er naar uit om je een leuke en opwindende manier te laten zien om de wereld van fluit en muziek te ontdekken

Talent in Ontwikkeling | TalentontwikkelingPortfolio basisonderwijs » Leskracht - krachtig digitaalDe Passie - Personeel & organisatieScoodle van uitgeverij Plantyn21-day CHALLENGE - Venice Beach - Ghelamco Arena - Gentzelfevaluatie – KlasToolsGymWijzer!

Leerkracht groep 4-5. Meer weten over deze vacature? Ben jij fulltime beschikbaar als leerkracht? Werk jij het liefst met de leerlingen van de middenbouw? En weet jij hoe jij de leerlingen het beste kunt begeleiden tijden hun persoonlijke ontwikkeling? Voor een jenaplanschool ben ik op zoek naar een leerkracht zoals jij Taaldoelen Doelen digitale geletterdheid . De kinderen leren een gelukwens te schrijven. MW-13 De kinderen krijgen inzicht in de risico's van het delen van persoonlijke informatie op (sociale) digitale netwerken. De kinderen leren hun gelukwens persoonlijk te maken. MW-18 De kinderen worden zich bewust van het belang van een veilig profiel bi Ze helpen de leerkracht op vakinhoudelijk gebied met een goede (her)start, zodat deze snel zelfverzekerd voor de klas staat. En blijft staan! De mentor is geen coach. Dit houdt in dat de mentor zich bezighoudt met begeleiding op functie-inhoud en dus niet op persoonlijke vraagstukken. #Een steuntje in de rug Aart is mentor van zij-instromer Roy Zoek een leraar die gespecialiseerd is in het leren van Arabisch schrijven, geen algemene Arabische leraar, ook al moet je voor deze leraar wat verder reizen. Ga naar de volgende doelstelling, bijvoorbeeld Arabisch leren spreken als je de eerste persoonlijke doelstellingen hebt behaald (Arabisch leren schrijven) Doelstelling en onderwijsplanning: een goede leraar improviseert niet maar gewoon wat.Effectieve leraren stellen specifieke doelen voor hun onderwijs en creëren plannen om ze te bereiken. Een goede planning kost veel tijd, maar het maakt leren interessant en uitdagend Persoonlijk leerdoel: Aan het eind van het schooljaar 2017-2018 heb ik op elke school met minimaal 3 collega's gepraat. Tevens heb ik daarbij aandacht voor andere ik luister en stel vragen naar interesse. IJkpunten Wanneer mijn doel is bereikt, dan voel ik mij zeker over het gesprekken voeren met collega's. Ik voel m