Home

Aandachtspunten epilepsie

Het helpt als de mensen thuis, op school of op uw werk weten dat u epilepsie heeft en dat u wel eens een aanval kunt krijgen. Als mensen weten wat ze moeten doen, kan dit verwarring, schrik en misverstanden voorkomen. Natuurlijk hoeft u niet met iedereen over uw epilepsie te praten Blijf altijd bij diegene tot de epileptische aanval afgelopen is. Bij grote (tonisch-clonische) aanvallen is meer alertheid geboden, omdat daarbij het bewustzijn is verstoord en sterke spiertrekkingen kunnen optreden. Hierdoor kunnen mensen met epilepsie tijdens een aanval een gevaar voor zichzelf en/of de omgeving zijn Achtergrondinformatie. Epilepsie is een plotselinge, overmatige, ongeordende elektrische ontlading van de hersencellen. Het gevolg hiervan is een epileptische aanval. Epilepsie kan het gevolg zijn van hersenletsel (aangeboren of verworven),een hersentumor, CVA, dementie of een infectie/ontsteking. Bij een kwart van de gevallen wordt er geen oorzaak.

Ik wil goed omgaan met mijn epilepsie Thuisarts

Epilepsie is een aandoening die zich uit in aanvallen doordat de hersenactiviteit tijdelijk verstoord is. Het kan een grote impact hebben op het leerproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Sem en Irene hebben beiden epilepsie en vertellen in deze video over de invloed van epilepsie op hun schoolse leven Naarmate iemands verstandelijke beperking ernstiger is, neemt de kans op epilepsie toe. Epileptische aanvallen kunnen heel verschillend zijn in vorm en hevigheid. De combinatie van epilepsie en een verstandelijke beperking kan extra vragen met zich meebrengen en invloed hebben op iemands dagelijks leven

De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is per 26 maart 2021 samen gegaan met het Epilepsiefonds onder één naam: EpilepsieNL. Alle voormalige verenigingsactiviteiten, zoals voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging, worden vanaf deze datum uitgevoerd door EpilepsieNL Visuele prikkels kunnen bij 3 tot 5% van de patiënten aanvallen uitlokken. Dit gebeurt het meest bij genetische gegeneraliseerde epilepsievormen, maar kan ook optreden bij focale epilepsie. Stroboscooplichten (discolampen), flikkerend zonlicht bomen of schitteringen op het water kunnen aanvallen uitlokken Een veel gebruikte algemene omschrijving van epilepsie is: een stoornis in de hersenen, waarbij zich tijdelijk, plotseling en ongecontroleerd grote groepen hersencellen ontladen. Er ontstaat als het ware 'kortsluiting' in de hersenen. Epileptische aanvallen verschillen sterk in ernst en hoe vaak ze voorkomen, zowel tusse

Er zijn verschillende soorten epilepsie, waarbij iemand het bewustzijn even kan verliezen, of verminderd bewust is van zijn omgeving. Door het gebruik van medicijnen kunnen aanvallen worden onderdrukt, in sommige gevallen zelfs helemaal verdwijnen. Wat het is Je hebt epilepsie wanneer je minstens twee keer een epileptische aanval hebt gehad Veel alcohol drinken wordt sterk afgeraden. De combinatie van alcoholconsumptie en bijvoorbeeld weinig slaap en onregelmatiger leven, kan bij sommige mensen met epilepsie aanvallen veroorzaken. Een ander nadeel van overmatig alcoholgebruik kan zijn dat u vergeet uw medicijnen in te nemen op het gebruikelijke tijdstip Sommige malariapillen mogen absoluut niet gebruikt worden bij epilepsie. Andere pillen kunnen beter niet gebruikt worden. Er zijn ook pillen die we niet geven vanwege de ongunstige combinatie met medicijnen tegen epilepsie. Reizigersdiarree. Eén op de tien reizigers krijgt op vakantie tijdelijk last van diarree Een epileptische aanval ontstaat door een plotselinge, tijdelijke en excessieve elektrische ontlading van een groep zenuwcellen in de hersenen. Epileptische ontladingen kunnen ontstaan ten gevolge van een verstoorde werking van ionenkanalen in het celmembraan of een verstoorde balans in de neurotransmitters. Met nam Epilepsie is te vergelijken met een soort kortsluiting in de hersenen en is één van de meest voorkomende chronische neurologische aandoeningen. In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen epilepsie en elk jaar krijgen rond de 6500 patiënten te horen dat ze epilepsie hebben. Iedereen kan er mee te maken krijgen, want 10% van de bevolking krijgt in zijn leven minstens eenmaal een epileptische.

Wat te doen bij een epileptische aanval? - Dossier

Een epileptische aanval tijdens het auto- of motorrijden kan ernstige gevolgen hebben voor u en uw medeweggebruikers. Daarom kan het zijn dat u minder geschikt bent om aan het verkeer deel te nemen. Wanneer u een epileptische aanval heeft gehad, moet u altijd contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid (CBR) en een Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) invullen Epilepsie en onderwijs . Geeft epilepsie altijd leer- en/of gedragsproblemen? Nee, kinderen/jongeren met epilepsie hebben niet altijd leer- of gedragsproblemen op school. Kinderen met epilepsie lopen echter wel een verhoogd risico op het krijgen van emotionele-, sociale- en/of leerproblemen

Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen (insulten). Deze aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. De storing kan beperkt blijven tot een bepaald gebied, of zich door de gehele hersenen uitbreiden Epilepsie is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij epileptische aanvallen voorkomen. Wat kun je doen als een patiënt een epileptische aanval heeft, en welke complicaties kunnen voorkomen? De toets bij dit artikel levert 2 accreditatiepunten op Epilepsie. Epilepsie - tabellen; Tonusregulatiestoornissen; Slaapstoornissen; Gedrags- en stemmingsstoornissen. Gedrags- en stemmingsstoornissen - tabellen; Zintuigstoornissen. Visusstoornissen; Gehoorstoornis; Doofblindheid; Prikkelverwerking; Communicatie en hulpmiddelen; Luchtwegen. Obstructieve en centrale ademhalingsstoornisse Mensen met epilepsie lopen een groot risico op gebitsbeschadiging, omdat ze vaker dan andere mensen onverwacht kunnen vallen en dan ongelukkig terecht kunnen komen. Raakt een tand of kies beschadigd door vallen of stoten, dan kunt u het beste snel naar tandarts gaan. Spoedige behandeling verkleint de kans op problemen De defi nitie luidt dat het een aandoening van de hersenen betreft waarbij minstens één epileptische aanval optreedt en die gekenmerkt wordt door een voortdurende predispositie tot het genereren van epileptische aanvallen en door de neurobiologische, cognitieve, psychologische en sociale gevolgen.1 Om de juiste medicatie te kiezen is het van belang epilepsie te classifi ceren op basis van aanvalstype en epilepsiesyndroom

Blogs gebundeld: Verlies binnenstebuiten | Kennisplein

Focale epilepsie - Geef de voorkeur aan lamotrigine of levetiracetam bij patiënten met epileptische aanvallen met een focaal begin. Overweeg als eerste keus middel ook carbamazepine, oxcarbazepine en valproaat (in alfabetische volgorde) wanneer daar aanleiding voor is op grond van bijwerkingenprofiel, de comorbiditeit, de comedicatie, leeftijd, geslacht, leefpatroon of het gebruiksgemak

Info voor ouders – Speelplein Toeter Grembergen

Epileptisch insult - Verpleegkundige Triag

Onderzoek naar de oorzaak van de epilepsie (eventueel met behulp van EEG en scan) Medicatie starten en aanpassen bij ontregeling Zonodig verwijzen naar andere discipline Ouderen met epilepsie worden, net als andere mensen met epilepsie, vaak behandelend met anti-epileptica. Bij ouderen is het extra belangrijk om op de bijwerking van die medicijnen te letten omdat bij hen lever en nieren soms minder goed functioneren

Epilepsie. Bij epilepsie denken de meeste mensen aan iemand die op de grond valt, met armen en benen die schokkende bewegingen maken. Die persoon kan inderdaad een epileptische aanval hebben. Er zijn ook andere soorten aanvallen. Iemand wordt dan bijvoorbeeld ineens angstig en is in de war Epilepsie is een hersenaandoening met aanvallen. Als u twee of meer aanvallen in een jaar heeft gehad heeft u epilepsie. De eerste aanvallen beginnen vaak op de kinderleeftijd en bij jong volwassenen (rond de 20 jaar). Ook op latere leeftijd kan epilepsie ontstaan, soms na een andere hersenaandoening. De aanvallen verschillen per persoon Marleen: Epilepsie heeft iedere dag impact op je leven, dat is zwaar. Je wil zo graag normaal functioneren, maar eigenlijk ben je vooral bezig met overleven. Het hoofdstuk epilepsie hebben wij helemaal afgesloten. We genieten nu gewoon heel erg van het gezond zijn

Wij zijn gespecialiseerd in epilepsie bij jong en oud. Eerst onderzoeken we wat er precies aan de hand is. Daarna kiezen we een geschikte behandeling. Dat doen we in overleg met u. Ook doen we wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie, vaak samen met academische ziekenhuizen en universiteiten. Zo leren we meer over oorzaken en behandelingen Medische aandachtspunten bij COVID-19 vaccinatie met Comirnaty van Pfizer/BioNTech • Epilepsie: weeg bij personen die bekend zijn met het krijgen van convulsies na vaccinatie of koorts de voor- en nadelen van COVID-19-vaccinatie af. Neem zo nodig contact op met d Epileptische aanvallen kunnen risico's met zich meebrengen. Bij bepaalde aanvallen zijn deze risico's groter dan bij andere. Hulpmiddelen, waaronder alarmsystemen, kunnen in sommige gevallen helpen om gevaarlijke situaties te voorkomen

Epilepsie kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld: zuurstofgebrek tijdens de geboorte, een hersenvliesontsteking, een ongeval, een beroerte of (zelden) een hersentumor. Bij een bepaalde vorm van epilepsie kunnen lichtflitsen (TV, computergames, discolicht) een aanval uitlokken. Meestal is de oorzaak echter onbekend en is er sprake van aanleg epileptische aanvallen. Breng voorafgaand aan de start met lithium bestaande epilepsie in kaart. 9.5.3 Hart en vaatstelsel. algemeen. Aandachtspunten hierbij zijn: De behandelaar én de patiënt evalueren systematisch het doel van medicatie gebruik en de bijwerkingen op vaste. Epileptische aanvallen zijn grofweg onder te verdelen in drie typen, namelijk focale aanvallen (voorheen partiële aanvallen genoemd), gegeneraliseerde aanvallen en aanvallen met een (vooralsnog) onbekend begin. Focale aanvallen ontstaan vanuit een plek in één hersenhelft (en kunnen zich daarna ook verspreiden naar de andere hersenhelft) Als een ouder of een broertje of zusje epileptische aanvallen hebben, krijgt één op de 10-20 kinderen ook epileptische aanvallen, als er twee familieleden zijn met epilepsie dan krijgt zelfs een op de 5 kinderen zelf ook epileptische aanvallen. Denk hier aan als uw kind vaak even afwezig en let er op of het niet meer symptomen van absences heeft

Epilepsie Infolijn 030 634 40 64 www.epilepsie.nl 4 van 24 De belangrijkste aandachtspunten op een rij Als u epilepsie hebt en zwanger wilt worden, zult u zich goed willen voorbereiden. Hieronder staan in het kort de belangrijkste aandachtspunten. Meer informatie hierover kunt u verder in deze uitgave lezen. Algemee AANdachtspunten bij epilepsie . Epilepsie is meestal niet te genezen, iemand kan er een leven lang mee te maken hebben. Het kost tijd om te wennen aan een leven met epilepsie. Mensen die aanvallen hebben, zijn vaak bang een aanval te krijgen en proberen dat te vermijden

Eerste hulp bij aanvallen - Epilepsie verstoort levens van

 1. Epilepsie (toevallen) Epilepsie is een verzamelnaam van stoornissen in de hersenen die gepaard gaan met in aanvallen optredende verschijnselen. Epilepsie werd vroeger wel vallende ziekte genoemd. Ongeveer 1 op de 150 mensen in Nederland lijdt aan epilepsie. Er worden verschillende vormen van epilepsie onderscheiden: 1
 2. Epilepsie is een aandoening in de hersenen waarbij iemand aanvallen krijgt. een aantal aandachtspunten. Het is daarbij belangrijk om op te merken dat niet alle aandachtspunten van toepassing zijn, of geschikt zijn, voor alle leerlingen en/of alle situaties. Nie
 3. NASCHOLING EPILEPSIE Verstandelijk beperkt en Epilepsie Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION K. Schlepers J. Zwiers MSc MANP. Inhoud Verstandelijke beperking Relatie VB en epilepsie De praktijk Knelpunten Aandachtspunten Aanvalsbeschrijving Coupeerprotocol. Verstandelijke beperking Aangeboren of later optredende beperking in het.
 4. Epilepsie Infolijn 030 634 40 64 www.epilepsie.nl 2 van 24 Inhoud Informatie, aandachtspunten en tips 3 • Vragen tijdens de voorbereiding 3 • Mogelijke risico's 3 • Keuze voor en tips bij vervoersmiddel 4 • Medicijnen mee op reis 5 • Medicijnen en vliegen 6 • Nervus Vagus Stimulator (NVS) 6 • Vaccinaties 7 • Verzekeringen 7 • Hoe kan ik mijn omgeving laten weten dat ik.
 5. Epilepsie of vallende ziekte is een aandoening waarbij bepaalde herhaaldelijke aanvallen plaatsvinden ten gevolge van chronische afwijkingen in de hersenschors, die leiden tot abnormale en/of gesynchroniseerde activiteit van neuronen.Niet iedereen die een aanval krijgt heeft epilepsie en niet iedereen met epilepsie heeft last van aanvallen

Epilepsie. Wanneer je te maken krijgt met epilepsie wordt dit vaak getypeerd door aanvallen die zich kenmerken als een onverwachtse en tijdelijke verstoring van een elektrische prikkel in de hersenen Epilepsie Groeiwijzer. De 'Epilepsie Groeiwijzer' is een tool voor kinderen/jongeren op weg naar zelfstandigheid en het helpt ook de ouders te bekijken en bespreken waar het kind minder of meer hulp bij nodig heeft. Het kind of de jongere vult zelf de lijst in met of zonder hulp van de ouders en er kunnen doelen gesteld worden waar de jongere. Syncope: wegraking op basis van cerebrale hypoperfusie, door systemische hypotensie. Herkenning/risicostratificatie van oorzaken van wegrakingen, en in het bijzonder die een verhoogd risico geven, op acute hartdood of anderszins zoals bij een eerste epileptisch insult Epilepsie; Angst en probleemgedrag; Cerebrale parese; Het patiënt perspectief centraal; Literatuur; Sociale aandachtspunten. Communicatie met kind en ouders; Kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven - tabel; Psychoseksuele ontwikkeling. Psychoseksuele ontwikkeling - tabellen; 18 en ouder. 18 en ouder - tabellen; Beslissen over de laatste.

Bij urineretentie, lever- en nierfunctiestoornis, glaucoom, epilepsie en cardiovasculaire aandoeningen is terughoudendheid geboden met het voorschrijven van TCA's. Aandachtspunten hierbij zijn: De behandelaar én de patiënt moeten het evalueren van bijwerkingen bij ieder behandelcontact op de agenda zetten en bespreken Epilepsie als ziekte komt in de Nederlandse bevolking in 0,4-0,7 % voor. De classificatie van de epileptische aanval betreft twee grote groepen: de partiële aanval en de gegeneraliseerde vorm. Bij partiële aanvallen is slechts een klein deel van een hersenhemisfeer betrokken. Afhankelijk van het feit of deze aanval niet of wel samengaat met bewusteloosheid spreekt men van 'eenvoudige' of.

Verpleegplan - Leven met epilepsi

Epilepsie bij kinderen heeft zijn eigen kenmerken en aandachtspunten, de juiste diagnostiek is noodzakelijk om tot een diagnose te komen volgens de actuele classificatie. De juiste behandeling is er één op maat De epilepsie ontstaat vanaf ongeveer 3 tot 5 jaar en bereikt een piek tijdens de adolescentie. Daarna (op middelbare leeftijd) neemt het in de meeste gevallen weer af. (3) Abnormale spierspanning (dystonie): met als gevolg misvorming meestal van de wervelkolom, het dunner worden van de spieren en het niet gecoördineerd kunnen bewegen 100 jaar ketogeen dieet. Het ketogeen dieet bij epilepsie werd precies 100 jaar geleden voor het eerst voorgeschreven. Gepromoveerd diëtist Elles van der Louw van het Erasmus MC in Rotterdam: 'Het is een ontzettend succesvol en intrigerend dieet. Zelfs na 25 jaar leer ik nog elke dag bij.' In het kort. Deze cursus voor medewerkers in de gehandicaptenzorg bespreekt belangrijke aandachtspunten van anti-epileptica en aanvalsmedicatie in de praktijk en gaat kort in op epilepsie in algemene zin. Dit helpt je bij het beantwoorden van vragen, het goed geven van medicijnen en het signaleren van problemen Bij syncope of flauwvallen heeft u aanvallen van bewusteloosheid. Vaak voelt u zo'n aanval aankomen met misselijkheid, zweten of een licht gevoel in het hoofd. Meestal bent u ook bleek in uw gezicht. Tijdens de wegraking kunnen er enkele schokken van de armen of benen optreden en kan het zijn dat u in uw broek plast

Behandelingen - EpilepsieNL - Epilepsie verstoort levens

 1. Epilepsie, ook wel vallende ziekte genoemd, is een verzamelnaam van aandoeningen waarbij plotseling storingen in de hersenfunctie ontstaan, die meestal voorbijgaan. Afhankelijk van het type is er sprake van een daling van de bewustzijnsgraad, soms zelfs van bewusteloosheid en verder zijn er allerlei lichamelijke verschijnselen (spiertrekkingen, tongbijten, ongecontroleerd plassen en poepen)
 2. Elektro-encefalogram (EEG onderzoek) Bij een EEG of hersenfilmpje kijken we naar de elektrische activiteit van uw hersenen. We plakken bij een EEG onderzoek elektroden op uw hoofd en bij uw hart, en meten zo uw hersenactiviteit
 3. Speciale aandachtspunten van het NEF zijn: 1) Het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek naar onder andere de oorzaken van epilepsie, de gevolgen van langdurig medicijngebruik en de genetische aspecten van epilepsie en de verbeteringen in de diagnostiek. 2) Het geven van voorlichting
 4. Medicijngroepen gehandicaptenzorg - Epilepsie. Epilepsie komt vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Als je een cliënt met epilepsie begeleidt zijn er veel dingen om op te letten. Het maakt niet uit of je op de dagbesteding werkt of op de wooneenheid. Je hebt altijd een belangrijke rol bij het signaleren van bijwerkingen en.
 5. Aandachtspunten: Het hoofdje van je baby ligt in de kom van je elleboog. Je handen ondersteunende billetjes en onderrug; In de eerste weken is het met kussen meestal prettiger, daarna kan het zonder. Je baby hoeft niet horizontaal in de arm te liggen
 6. Verstandelijk beperkt en Epilepsie Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION K. Schlepers J. Zwiers MSc MANP NASCHOLING EPILEPSIE Inhoud Verstandelijke beperking Relatie VB en epilepsie De praktij

Hoe ga je om met epilepsie in de klas? - Leraar2

Epilepsie is een chronische ziekte. De kans dat iemand met epilepsie volledig van zijn epileptische aanvallen afkomt is tussen de 10 en 30%. Er zal dus een vorm voor moeten gevonden worden om ermee om te leren gaan. Dit zal voor iedereen anders zijn. Het l igt eraan welke vorm van epilepsie iemand heeft en hoe zwaar de aanvallen zi jn Bespreek bij één of meerdere epileptische aanvallen altijd met uw neuroloog welke aanvalsvrije periode voor u geldt. Gebruik hierbij de wettelijke regeling. Bronvermelding • De tekst in deze folder is gebaseerd op de adviezen van de vereniging voor epilepsie ( www.epilepsie.nl à leven met epilepsie - aandachtspunten Specifieke aandachtspunten Catameniale epilepsie: Dit is epilepsie met opflakkering van de aanvallen perimenstrueel en/of rond de ovulatie. R/ een benzodiazepine of acetazolamide gedurende de dagen met verhoogde aanvalsfrequentie of R/ hormonenspiraaltje, subcutane pil, prikpil (progesteronepreparaten) De diëtist schrijft voedingsmiddelen voor. Een gezond voedingspatroon, wat bestaat uit gevarieerd eten en volop groente en fruit (tweehonderd gram groente en twee stuks fruit per dag). Wanneer een patiënt klachten heeft, in gesprek gaan welke soort voeding hij/zij heeft gehad en nagaan wat er veranderd kan worden

Epilepsie Kennisplein Gehandicaptensecto

 1. Wanneer je zwanger blijkt te zijn, wordt je verwezen naar de afdeling gynaecologie, waar je omdat je medicatie voor je epilepsie gebruikt extra controles krijgt. Tijdens je zwangerschap wordt je besproken in een multidisciplinair overleg, een overleg waar de neuroloog en de gynaecoloog samen zitten en eventuele bijzonderheden en aandachtspunten rondom jou zwangerschap bespreken
 2. Uw wijkzorgteam staat dag en nacht voor u klaar Aandachtspunten. Epilepsie is meestal niet te genezen, iemand kan er een leven lang mee te maken hebben. Het kost tijd om te wennen aan een leven met epilepsie. Mensen die aanvallen hebben, zijn vaak bang een aanval te krijgen en proberen dat te vermijden
 3. Na het volgen van de nascholing bent u op de hoogte van de specifieke aandachtspunten bij het beoordelen van de behandeling van epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking. Tevens bent u in staat om goed advies over de farmaceutische behandeling van epilepsie te geven bij mensen met een verstandelijke beperking

Home - EpilepsieN

 1. der frequente, variant vormen van Rett syndroom bekend, waarvoor onderstaande kenmerken mogelijk
 2. Neurologie houdt zich bezig met aandoeningen en klachten van de hersenen, zintuigen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren. Hoofdpijn, dubbel zien, krachtsverlies van een ledemaat of een loopstoornis zijn voorbeelden van klachten waarmee u bij de neuroloog kunt komen
 3. Aandachtspunten bij de fokkerij . Wanneer u een nest Welsh Springer Spaniels wilt fokken zijn er een aantal regels waaraan u moet voldoen. Dit betreft momenteel 3 zaken: Heupafwijkingen, Oogafwijkingen en Epilepsie. Om voor goedkeuring volgens het Fokreglement in aanmerking te komen moet de fokker aan de betreffende regels voldoen
 4. Lichamelijke beperkingen studiewijzer leeractiviteit crebo team welzijn breed elst leereenheid: leeractiviteit: inleiding lichamelijke beperkingen werkproces(e
 5. Inschrijven activiteit. Inschrijven, voor één of meerdere activiteiten, kan d.m.v. het invullen van onderstaand inschrijfformulier. * Verplicht in te vulle
 6. De medische aandachtspunten voor kinderen zijn vastgelegd in de herziene richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, waarover Michel Weijerman in 2013 publiceerde in Huisarts & Wetenschap. 5. De meeste volwassenen met downsyndroom zijn voor directe medische zorg aangewezen op hun huisarts

King Charles Spaniel Oorspronkelijk doel. Gezelschapshond. Beknopte geschiedenis. Heel duidelijk een familielid van de Cavalier King Charles Spaniel, is deze hond in sommige landen bekend als de Engelse Toy Spaniel en heeft zijn naam ontleent aan een hond die een grote favoriet was van koning Charles II was Hart- en/of longaandoening (Astma, COPD) Heeft u ernstige hart- en/of longklachten en gaat u een reis maken? In sommige situaties kan dat problemen geven. Zo kan het zuurstofgehalte lager zijn dan u gewend bent, bijvoorbeeld in het vliegtuig of bij verblijf op grote hoogte. Soms zijn aanvullende vaccinaties, medicijnen of maatregelen noodzakelijk 84 likes. Epilepsie wordt ook wel 'vallende ziekte' genoemd en is één van de meest voorkomende neurologische aandoeningen. Tijdens een (volledige) epilepsieaanval spannen de kaakspieren zich plotseling aan. Iemand kan dan op zijn tong bijten. Het voorkomen van de tongbeet is in principe niet mogelijk. De kaken zijn zo sterk op elkaar geklemd. Epilepsie is een veel voorkomende neurologische aandoening. De kans bestaat dus dat je ooit iemand tegenkomt die hulp nodig heeft. Soms kunnen aanvallen op de openbare weg voorkomen: op straat, in de tram of metro, in een park, De meeste personen komen na enkele minuten terug bij bewustzijn en.

Aandachtspunten voor gemeenten Als burgers met een beperking én epilepsie zich melden bij gemeenten, is het van belang dat er in het bijzonder wordt gekeken naar de impact van de epilepsie op het welzijnsniveau en de benodigde ondersteuning. Als tijdens het onderzoek door de gemeente blijkt dat iemand naas Epilepsie. Epilepsie is een syndroom van aanvalsgewijze functiestoornissen van de hersenen, waarbij deze pathologische prikkels produceren. We onderscheiden twee vormen: 1. De genuine epilepsie: er zijn geen anatomische afwijkingen; men vermoedt dat deafwijking berust op stofwisselingsstoornissen, waarbij erfelijkheid een rol speelt Die hebben voor een deel met epilepsie te maken maar het zijn soms ook de vragen die iedere ouder heeft bij het opvoeden. Die vragen worden soms versterkt door de epilepsie. Ik ga met de ouders in gesprek en probeer samen naar oplossingen te zoeken die bij hen, hun kind en hun situatie passen. Bij de angst die ouders hebben bij de eerste aanval.

Begeleiding - Epilepsi

Focale of gedeeltelijke epilepsie: oorzaken, symptomen en behandeling We kennen al epilep ie een groep aandoeningen van het zenuw tel el die wordt gekenmerkt door de aanleg voor periode van abnormale elektri che her enactiviteit die epilepti che aanvallen e Specifieke aandachtspunten. Dit hoofdstuk biedt een overzicht van uiteenlopende aandachtpunten m.b.t. de zorg voor mensen met een MB. AVG's zijn over het algemeen bekend met deze informatie; de informatie is daarom vooral gericht op zorgverleners die minder bekend zijn met deze patiëntengroep, maar wel zorg dragen voor iemand met een MB

Video:

Epilepsie: wat houdt een aanval in en wat zijn de

Artsen schrijven het voor bij epilepsie en bij manische depressie (bipolaire stoornis) om depressie en manie te voorkomen. Artsen schrijven lamotrigine soms voor bij zenuwpijn en bij posttraumatische stressstoornis (PTSS). Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl Bijv. liggend vaccineren of langer afdrukken bij stollingsproblemen, aandachtspunten bij epilepsie. Dezelfde maatregelen aanhouden. Bij vragen overleg met arts. Gebruik antistollingsmedicatie. Laag moleculair gewicht heparine (LMWH) of directe orale anticoagulantia (DOAC). Bij éénmaal daags dosering: vaccinatie tenminste 6 uur na inname/injecti Aandachtspunten: » minimale leeftijd 18 jaar » niet gebruiken zonder huisartsconsult bij zwangerschap, epilepsie of hartklachten » niet combineren met overige olie, lotions of zalfjes » alleen voor uitwendig gebruik » pijnpleister niet op ogen of wonden plakke Aandachtspunten. Bij ieder kind is na de diagnose een neurologische evaluatie noodzakelijk. Bij kinderen met epileptische aanvallen zal ook een EEG gemaakt moeten worden en dit kan ook nuttig zijn om bepaalde vormen van epilepsie uit te sluiten Actuele aandachtspunten zijn de volgende: De onderwijskundige begeleiding van leerlingen met epilepsie wordt georganiseerd vanuit de twee epilepsie-scholen; ieder met een eigen ambulante dienst, die vanaf 2003 een actief samenwerkingsverband opgericht heb-ben, het LWOE

Home [werkboekenTijdschrift - Nursing

medicijnen bij epilepsie; Je leert over de praktische aandachtspunten, bijwerkingen en wisselwerkingen. Dit doe je niet alleen door te lezen, maar ook door filmpjes te bekijken en korte opdrachten uit te voeren. Wil je na het volgen van de cursus meer weten over het onderwerp? Dan geven we daarvoor suggesties Bijvoorbeeld patiënten met epilepsie kunnen worden aangeboden voor uitvoerig overleg en gesprekken omtrent de behandeling hiervan. Diverse andere aandoeningen moeten zoveel mogelijk worden uitgesloten (denk aan bewegingsstoornissen). Bij EDZ Arnhem worden neurologische patiënten gezien door dr. Paul Mandigers en drs. Koen Santifort Bij epileptische aanvallen: medicijnen tegen epilepsie; Bovengenoemde medicijnen worden zo lang mogelijk doorgezet. Als de medicatie in de terminale fase niet meer kan worden ingenomen, wordt de medicatie gestaakt of op een andere manier toegediend. Bijvoorbeeld als zetpil, als neusspray of als injectie onderhuids of via het bloed. Control Epilepsie. Epilepsie komt bij dit ras steeds vaker voor door de inteelt en het inzetten van steeds dezelfde dekreuen. Genezing is niet mogelijk. Medicatie slaat vaak onvoldoende aan, en de aanvallen zijn zo heftig dat veel bordercollies eraan sterven voor de leeftijd van anderhalf jaar Epilepsie - nachtelijke aandachtspunten de slaap niet verbetert, dan kan de cliënt via de gedragskundige of arts aangemeld worden voor nader slaaponderzoek bij het consultatieteam Slaap. Een slaaponderzoek gebeurt met behulp van een Actiwatch. De Actiwatch heeft het uiterlijk en het formaa