Home

Katholieke feestdagen

Katholieke Feestdagen 2021. 1 januari - Hoogfeest Maria. 6 januari - Driekoningen. 10 januari - Doopsel van Jezus. 14 januari - Kindje Jezus van Praag. 2 februari - Maria Lichtmis. 14 februari - Valentijnsdag. 16 februari - Vastenavond Hieronder staan enkele katholieke feest- en gedenkdagen. Een vollediger overzicht vindt men bij de lemma's: heiligenkalender, hoogfeest en feest. Onbevlekte Ontvangenis ; Feest van de Moeder Gods - Octaafdag van Kerstmis ; Maria-Lichtmis ; Heilige Jozef ; Aankondiging van de Heer/Maria Boodscha

Heilige Filippus en Jakobus, apostelen ( 3 mei) Mattias, apostel ( 14 mei) Maria Bezoek ( 31 mei) Heilige Lidwina, maagd ( 14 juni) - In de Nederlandse kerkprovincie (feest) Heilige Thomas, apostel ( 3 juli) Martelaren van Gorcum ( 9 juli) - In Vlaanderen (gedachtenis) - In de Nederlandse kerkprovincie (feest) 9 jul. 2021 - Rooms-Katholieke feestdagen 2020: Heiligen Petrus en Paulus. Doopsel van Jezus. Allerzielen. Heilige Antonius van Padua (Sint Antonius). Sainte Dévote. Santiago Apóstol. Kadripäev (Sint Catharina). Driekoningenoptocht. Heilige Maria Magdalena. Sint Joris. Sint Maarten. Heilige Leo (Sint Leo). Corpus Christi (Sacramentsdag). Vastenavond Allerzielen, een gedenkdag uit de westerse Rooms Katholieke traditie, wordt gevierd op 2 november. Dat is de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen wordt er een mis opgedragen om te bidden voor de zielen die naar Rooms Katholiek inzicht nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur verblijven

27 jul. 2021 - Christelijke feestdagen 2021: Driekoningen. Kerstmis. Maria Boodschap (Annunciatie). Carnaval. Allerzielen. Palmzondag. Biddag voor Gewas en Arbeid. Reformatiedag. Paaszaterdag / Stille Zaterdag. Dankdag voor Gewas en Arbeid. Pasen. Maria Onbevlekte Ontvangenis. Vastenavond. Corpus Christi (Sacramentsdag). Maria Tenhemelopneming. Trinitatis Naast Kerstmis en Pasen zijn er natuurlijk ook nog andere christelijke feestdagen die minder bekend zijn, zoals Sacramentsdag en Allerzielen. Lees alles over deze christelijke feestdagen op deze pagina. Christelijke feestdagen betekenissen. Binnen het christendom bestaan er drie grote stromingen: protestant, orthodox en rooms-katholiek

Katholieke Feestdagen 2021 MaryPage

De meest bekende christelijke feestdagen zijn hieronder weergeven met daarbij een uitleg van de betekenis en oorsprong. Besproken zullen worden: Advent, Kerst, Driekoningen, Carnaval, de Vastentijd, Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Allerheiligen, en Allerzielen Hieronder een overzicht van de christelijke feestdagen in Nederland. Advent, de periode vier weken voor Kerst. Voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus worden verwacht. Kerstmis, 25 en 26 december. De geboorte van Jezus. Onnozele kinderen, 28 december In 1955 werd door paus Pius XII het feest van Maria Koningin ingesteld, te vieren op 31 mei. Tegenwoordig wordt het gevierd een week na Maria Tenhemelopneming. Volgens de geheimen van de rozenkrans volgt na het feest van 15 augustus de kroning van Maria in de hemel. Een logischer plaats dus op 22 augustus

Anglicaanse, katholieke en protestantse feestdagen De katholieke feestdagen zijn al vervat in de wettelijk vastgelegde schoolvakanties en vrije dagen. De protestantse en anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die daarvan afwijken Christelijke feestdagen Tegenwoordig vieren wij nog veel christelijke feestdagen die lang geleden zijn ontstaan. Vaak weten wij niet eens meer wat we nu eigenlijk vieren. Er zijn christelijke feestdagen, zoals carnaval, Pasen en Kerstmis, maar er zijn ook typische rooms-katholieke feestdagen en typische protestantse feestdagen Kerkelijke Feestdagen Advent Kerst Drie koningen / Epifanie Caraval Aswoensdag Biddag / Dankdag 40-dagentijd / Vastentijd Goede week Palm zondag Witte donderdag Goede vrijdag Stille zaterdag Pasen Hemelvaartsdag Pinksteren Hervormingsdag Allerheiligen Allerzielen We kennen binnen het christendom eigenlijk twee soorten feestdagen

Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Troost | MaryPages

6. Katholieke feestdagen. Er zijn 14 feestdagen voor de Katholieken. De belangrijkste is Kerstmis. Dan wordt gevierd dat Jezus toen geboren werd. Met Pasen vieren Katholieke mensen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Andere belangrijke feestdagen zijn Hemelvaartsdag; de dag dat Jezus naar de hemel ging en Pinksteren; de dag dat God liet merken aan. From 02-11-22 tot 03-11-22. Rooms-katholieke gedenkdag. Biddag voor de zielen van overleden gelovigen. Volgens het rooms-katholieke geloof verblijven deze zielen zich in het vagevuur en wachten op het moment dat ze in de hemel kunnen worden opgenomen Feesten en partijen. Als katholiek op een feestje zijn is niet altijd een feest. Het geloof is een veel besproken onderwerp tijdens feesten en partijen en daarbij neemt men geen blad voor de mond. Ik probeer goed naar verhalen van anderen te luisteren. Dan kom ik tot de conclusie dat zij vroeger (volgens mij) een andere kerk hebben meegemaakt. Christelijke feestdagen met hun betekenis Onze samenleving kent verschillende Christelijk feestdagen waarop wij niet werken. Wanneer vinden deze feestdagen plaats, maar wat betekenen deze feestdagen eigenlijk voor een Christen. Christenen vieren gedurende het jaar verschillende feestdagen waarop niet gewerkt mag worden Berichten over katholieke feestdagen geschreven door woutervanheiningen. Joseph von Eichendorff. Sommige bundeltjes lijken op het eerste oog niet heel aantrekkelijk of de moeite waard

Lijst van christelijke feest- en gedenkdagen - Wikipedi

Italia kent een aantal katholieke feestdagen (hoe kan het ook anders in een land waar het merendeel van de bewoners katholiek is). Naast de bekende feestdagen zoals Natale, kerst, en Capodanno, oud en nieuw, kennen diverse steden ook een eigen heiligendag waarop de patroonheilige wordt geëerd Spanje heeft vele Nationale feestdagen.Daar de Spaanse bevolking voor 96% Rooms-Katholiek is, en de rest kun je onderverdelen als Protestants, Islamitisch of Joods. Doordat 96% van de Spaanse bevolking Rooms-Katholiek is worden alle katholiekse feestdagen gevierd Zelfstudie: Katholieke feesten en rituelen. Advent - Kerstm is. De advent. Mensen ervaren deze tijd sterk de afname van het licht en de warmte. → De koude en duisternis lijken het te winnen v/d warmte en het licht. De Advent begint op de zondag die het dichts licht bij het feest van Sint-Andreas (30/11) Carnaval is van oorsprong een katholiek feest met mogelijk ook heidense wortels. Het wordt gevierd in de drie dagen die voorafgaan aan Aswoensdag. Het feest duurt van zondag tot dinsdagavond, Vastenavond. De vastentijd van 40 dagen vangt aan om middernacht. Deze duurt tot Pasen. Oorpsrong. De oorsprong van het woord is onbekend

Foto kerkhof - Afb 8347

Feest (Katholieke Kerk) - Wikipedi

De katholieke feestdagen worden uiteraard gevierd in Buenos Aires. De week voor Pasen is Semana Santa, een week waarin toegeleefd wordt naar het Paasfeest met vooral kerkdiensten en soms processies. Ook de dag van de Onbevlekte Ontvangenis, op 8 december, is een nationale feestdag in Argentinië De feesten in Argentinië hebben een bijzonder karakter door de verschillende culturen die het land kent. Waar valt wat te vieren? De katholieke feestdagen, zoals Driekoningen, Goede Vrijdag, Pasen en Kerstmis zijn erg belangrijk in Argentinië. Daarnaast is er een aantal nationale feestdagen, zoals Wettelijke feestdagen Nederland 2022. Nederland kent verscheidene officiële feestdagen. Benieuwd wanneer je dit jaar een dagje vrij hebt? Bekijk hier de data. Deze lijst is aangevuld met andere overige interessante data Italia kent een aantal katholieke feestdagen. Naast de bekende feestdagen zoals kerst en oud en nieuw, kennen diverse steden ook een eigen heiligendag waarop de patroonheilige wordt geëerd. Daarnaast zijn ook tal van bijzondere feestdagen om rekening mee te houden als je naar Italia gaat Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of en gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de Rozenkrans , de eeuwenoude oefening van het 150 maal herhalen van het Mariagebed Weesgegroet

Rooms-katholiek [bewerken | brontekst bewerken] De rooms-katholieke Kerk kent naast de gewone zondagen door het jaar, hoogfeesten, feesten, verplichte gedachtenissen en vrije gedachtenissen. Dit is in het protestantisme niet gebruikelijk, maar binnen de oosterse orthodoxie wel. Hieronder staan enkele katholieke feest- en gedenkdagen Het Sinterklaas feest wordt in Nederland gevierd door bijna iedereen, of je nu Katholiek bent of Protestant. Protestanten hebben geen heiligen, maar toch wordt het dus gevierd. Het is het feest van de cadeautjes. Sint Nicolaas staat bekend omdat hij zoveel aan arme mensen gaf Christelijke feestdagen. wo 6 jan. do 6 jan. wo 10 mrt. wo 9 mrt. zo 28 mrt. zo 10 apr. do 1 apr. do 14 apr Katholieke feestdagen in de 21ste eeuw. 15 augustus. Als u in de Kempen woont, betekent het vooral ons moeder eens goed in de bloemetjes zetten. Maar elders, en zeker hier in het katholieke West-Vlaanderen, is 15 augustus nen uogdag, een vrije dag waarop we de tenhemelopneming van de Heilige Maagd Maria 'vieren' Feestdagen van de Heilige Maagd Maria. 1 januari. Hoogfeest Maria. 2 februari. Maria Lichtmis. 11 februari. Lourdes en Bernadette Soubirous. 20 februari. Onze-Lieve-Vrouw van de Tranen

Rooms-Katholieke feesten 2020 - beleven

Een andere bekende religie is het Boeddhisme, ook deze religie viert haar eigen feestdagen. In Nederland is minder dan 1% van de bevolking boeddhistisch, tenminste zo lijkt het. Bij het boeddhisme is het niet mogelijk om je officieel in te schrijven als boeddhist, wat bijvoorbeeld bij het katholieke geloof wel kan Christelijke feestdagen met hun betekenis Onze samenleving kent verschillende Christelijk feestdagen waarop wij niet werken. Wanneer vinden deze feestdagen plaats, maar wat betekenen deze feestdagen eigenlijk voor een Christen. Christenen vieren gedurende het jaar verschillende feestdagen waarop niet gewerkt mag worden

Op Feestdagen mag er niet worden gewerkt in Duitsland Wilt u op een zon - of feestdag gaan werken met uw personeel in Duitsland, dan moet de werkgever een vergunnning aanvragen bij de Duitse overheid Overzicht van de feestdagenpagina's in verschillende landen van verschillende jaren Eerste Communie - Vensters op katholieke geloven. De 'eerste heilige communie' is de eerste keer, dat je als katholieke gelovige mag deelnemen aan de maaltijd van Jezus Christus. Je krijgt een hostie: een klein stukje brood dat in de heilige mis is veranderd in het 'Lichaam van Christus'. Zo komt Jezus zelf aanwezig Neem contact met ons op. De Stempelmaker Sint-Truiden Mentemansstraat 4 3800 Sint-Truiden Belgium Bel ons: 0483048782 Email ons: info@stempelmaker.b Italië is grotendeels katholiek en 15 augustus is dan ook een van de belangrijkste katholieke feestdagen in Italië. Op ferragosto wordt de dag gevierd waarop de Maagd Maria naar de hemel gaat en herenigd wordt met haar zoon Jezus (Maria Hemelvaart). Op deze dag zijn de winkels gesloten en zal er bijna geen openbaarvervoer rijden

Video: Christelijke feestdagen en hun betekenis - EO

Liturgisch (of kerkelijk) jaar: de indeling van het jaar, met de grote kerkelijke feesten als kernen (Kerstkring en Paaskring). Het kerkelijk (of liturgisch) jaar loopt niet gelijk op met het kalenderjaar, maar begint met de eerste Adventszondag (eind november, begin december) en eindigt op de laatste zondag voor Advent Katholiek.nl Abdijstraat 53 5473 AC Heeswijk info@katholiek.nl 0413-293480. Redactie De redactie van Katholiek.nl bestaat uit Simone Ooms (hoofdredacteur), Frank Bosman, Marieke Drent, Hans-Peter Bartels ofm. en Joost Jansen oPraem

Feestdagen Christendom 2021 - beleven

Het grootste gedeelte van de bewoners van Italië is Katholiek. Om deze reden kent Italië ook veel Katholieke feestdagen. Ze vieren bekende feestdagen zoals kerst en oud en nieuw, maar hebben ook een speciale dag waarop de patroonheilige wordt geëerd Pinksteren - Vensters op katholieke geloven. Met Pinksteren vieren we de neerdaling van de heilige Geest. Na zijn kruisdood is Jezus nog veertig dagen bij zijn leerlingen geweest voordat Hij met Hemelvaart naar zijn Vader in de hemel terugkeerde. Met Pinksteren daalt de heilige Geest neer over de leerlingen

Alle Christelijke feestdagen van 2021 Jaarkalende

De katholieke mensen gaan vaak op zondag naar de kerk. De paus is de baas van de Katholieke Kerk. Je hoeft niet persé bij je geboorte katholiek te zijn. Je kan ook gewoon je later laten dopen. Dat gebeurt, dat is niet gek. Katholieke mensen bidden. Dat is een soort praten met God. Dan bidden ze bijvoorbeeld voor hun opa, oma, moeder, vriend enz Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme. Het katholicisme heeft in de Lage Landen een unieke ontwikkeling door gemaakt ten opzichte van de rest van Europa. Waar zij eerst de positie van de facto staatsreligie genoot als onderdeel van de grote wereldkerk, werd zij als gevolg van de Reformatie en de Nederlandse Opstand een minderheidsreligie

Carnaval is van oorsprong een katholiek feest met mogelijk ook heidense wortels. Het wordt gevierd in de drie dagen die voorafgaan aan Aswoensdag. Het feest duurt van zondag tot dinsdagavond, Vastenavond. De vastentijd van 40 dagen vangt aan om middernacht Onze Katholieke feestdagen moeten blijven. 46 likes. Onze Katholieke feestdagen maken deel uit van onze westerse cultuur, ook wij westerlingen hebben recht op een eigen identiteit en cultuur ; Er zijn vele Nationale feestdagen in Spanje. Om te beginnen is bijna 96% van de Spaanse bevolking Rooms-Katholieks, de rest is Protestants, Islamitisch. Data van kerkelijke feestdagen 2021-2022 Dat kerstmis op 25 en 26 december valt weet vrijwel iedereen. De advent begint 4 zondagen voor kerstmis, maar omdat 25 december steeds op een andere dag valt verschilt ook de datum van de eerste advent per jaar Carnaval is een volksfeest dat een katholieke oorsprong heeft. Het feest duurt officieel 3 dagen (van zondag tot en met dinsdag), maar meestal beginnen de festiviteiten al eerder. Veel feesten beginnen namelijk al op vrijdag en in veel plaatsen is er op de zaterdag ervoor al een optocht. De dinsdagavond wordt ook wel vastenavond genoemd De katholieke feestdagen zijn al vervat in de wettelijk vastgelegde schoolvakanties en vrije dagen. De protestants-evangelische en anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die daarvan afwijken. Islamitische godsdienst. Het Suikerfeest (1 dag) heeft geen vaste datum

Eén puzzelwoord gevonden voor `Rooms-katholiek feest` 13 letters. MARIAGEBOORTE. Puzzelhulp Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp` CrosswordClues Voor wie ook wel eens in het Engels puzzelt is er nu Crossword Clues De Rooms-Katholieke Kerk kent vele soorten vieringen, die als volgt kunnen worden ingedeeld: - De Liturgie. - De Sacramenten. - De Sacramentalia. - Manifestaties. Pauselijke mis tijdens de Wereldgezinsontmoetingsdagen. in 2012 in Milaan (foto: lapresse/Oggi) Bij al deze vieringen van het katholieke geloof gaat het om de ontmoeting met Jezus.

Christelijke feestdagen en hun betekenis Kunst en

Terug naar vrolijke dingen zoals feestdagen! Er zijn een aantal algemene feestdagen, nieuwjaarsdag bijvoorbeeld. Andere dagen zijn eigen aan de lokale geschiedenis en cultuur. Denk maar aan nationale feestdagen, midzomerdag in Scandinavië, de dag van de grondwet in Spanje. Meer dan de helft van de feestdagen zijn gelinkt aan het katholieke geloof De Rooms-Katholieke Kerk noemt zichzelf geen organisatie, maar voor het gemak bekijken we haar toch even als een organisatie. De Rooms-Katholieke Kerk is dan de langst bestaande organisatie ter wereld. Ze bestaat al vanaf de 1e eeuw en is al die tijd ongeveer hetzelfde gebleven qua bestuur. Ze heeft ook langer bestaan dan welk land ook Nationale feestdagen. - Nieuwjaarsdag (1 januari), in heel Duitsland. - Driekoningen (6 januari), alleen in de deelstaten Baden-Würtemberg, Beieren en Sachsen-Anhalt. - Internationale vrouwendag, alleen in Berlijn. - Goede vrijdag (wisselend van data), in heel Duitsland. - Eerste paasdag (1e zondag na de 1e volle maan in de lente), in heel. Oud-Katholieke Kerk van Nederland Koningin Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort. T 033 - 462 08 75 E buro@okkn.nl IBAN NL06 ABNA 0214 1901 29. Onze websho De Sint-Petrusschool is een kleinschalige dorpsschool met een eigen gezicht in het centrum van Diemen. We zijn een moderne, kwalitatief goede, warme en positief ingestelde school waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich welkom voelen, gezien worden, en graag willen zijn. Kernwaarden Sint-Petrusschool De kernwaarden van de Sint-Petrusschool zijn respect, verantwoordelijkheid en plezier.

Christelijke feestdagen - Alles op een ri

Feesten van Maria Mens en Samenleving: Religi

Nog steeds domineert het Christelijke geloof de agenda van feestdagen terwijl het aantal actieve gelovigen drastisch is gedaald, tot ver onder de 50 procent, weet Cees Speklé Dit jaar is het precies 800 jaar gelden dat de heilige Antonius en Franciscus elkaar ontmoet hebben. Antonius die later vooral bekend zou worden als 'de heilige voor verloren zaken' was toen net een jaar toegetreden tot de broederschap (orde van minderbroeders) van onze heilige Franciscus

Kroatische katholieke parochie Sveti Nikola Tavelić. Naam van de geloofsgemeenschap. Hrvatske Katoličke župe sveti Nikola Tavelić. Secretariaat. Telefoon. 06-14444780. E-mail. info [at]tavelic.nl Photo about Katholieke kerk tijdens de epidemie van covid19. zondag. eucharistisch tabel. Image of epidemie, christendom, katholicisme - 22115260 Allerzielen (feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen.. Op Allerheiligen en Allerzielen wordt in de rooms-katholieke kerk gewezen op de thema's sterfelijkheid, dood en laatste oordeel Het feest wordt sinds de negende eeuw gevierd op 1 november. Allerheiligen en Allerzielen (2 november) zijn de dagen waarop in de rooms-katholieke kerk de onderwerpen dood en leven na de dood aan de orde komen. De voorbereidingen voor beide feesten vinden vaak plaats op allerheiligenavond. Allerheiligenavond wordt in het Engels Halloween genoemd Carnaval is het feest dat voorafgaat aan de Veertigdagentijd, met name gevierd in katholieke landen en streken. Vermommingen, optochten, de oprichting van een narrenrijk en uitbundige eetfestijnen en drinkgelagen tekenen het feest. Vastenavond. Aan de vooravond van de ingetogen veertigdaagse vasten wordt in veel rooms-katholieke landen en.

Religieuze feestdagen - Sociaal Domei

  1. Allerheiligen [feest van alle heiligen] is een christelijke feestdag, waarop alle heiligen van de Rooms-Katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht. Sinds de negende eeuw wordt het feest op 1 november gevierd. Bij de kerkelijke viering van Allerheiligen wordt het thema van het einde der tijden behandeld
  2. g als katholiek feest is nooit in Nederland officieel gevierd. De Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 is geen reden geweest om er een nationale feestdag van te maken; immers, zo beredeneert men,.
  3. Studenten bekeken ook 6841-10228-1-PB - kopie Kami Export - Yavuz Ozer - werkbundel Plinius punt 2 en 3 RKG A - samenvatting van de cursus Bijbelverhalen - Kinderbijbel Didactiek rooms-katholieke godsdienst 1.Inleiding tot management en organisatie
  4. Het restaurant is geopend van 8.00 - 20.00 uur, in het weekend en op feestdagen van 10.00 - 20.00 uur. Voor een warme maaltijd kunt u van 11.30 - 14.00 en 17.00 - 19.30 uur in het restaurant terecht. Slapen Wanneer bij een stervende gewaakt moet worden, kan vaak één bed op de ziekenkamer bijgezet worden
  5. Liturgische feesten. De Kerk kent diverse liturgische feesten gedurende het jaar. Zeker met betrekking tot enkele hebben Pausen regelmatig gesproken, anderen op een bijzondere manier in het daglicht gesteld. Data zijn vooral gebaseerd op de Gewone Vorm van de Romeinse Ritus volgens het Missaal van Paus Paulus VI uit 1970, tenzij anders aangegeven

Christelijke feestdagen Mens en Samenleving: Religi

Kerkelijke feestdagen - Kerkzoeke

Maria Boodschap | MaryPagesAartsengelen (Heilige) | MaryPagesRozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid | MaryPagesMexicaanse feestdag "Dia de los Muertos" (dag van de dodenAfbeelding - prent kruis - Afb 22146Afbeelding - prent meisje - Afb 22147Stevensweert • Toerisme Kinrooi

Carnaval 2022, zondag 27 t/m dinsdag 1 maart 2022. Bekijk hier wanneer het carnaval 2022 is en op welke datum en dag carnaval 2022 valt Voorwaarden eerste communie. De plechtige communie is niet verplicht, maar iets wat de ouders en het kind zelf beslissen. Met de eerste communie kiezen ze er actief voor om het kind te laten opgroeien in de traditie van de kerk. Een voorwaarde bij het doen van de eerste communie is dat het kind gedoopt is. Verder stellen de meeste parochies als. Het feest wordt vaak vergeleken met het katholieke feest carnaval omdat het heel vrolijk is, met veel liedjes en verkleedpartijen. Bij Poerim worden vaak hamansoren gemaakt, een soort envelopjes van deeg met een zoete vulling. Poerim lijkt wel wat op carnaval, want haast iedereen is verkleed 21-09-21: H. Matteüs, apostel en evangelist - feest di Schriftlezingen tijdens de Mis Overweging ter voorbereiding. 22-09-21: wo in week 25 dhj 1 Schriftlezingen tijdens de Mis Overweging ter voorbereiding. 23-09-21: H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio) do in week 25 dhj 1 Schriftlezingen tijdens de Mis (wordt nog aan gewerkt Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest voor Christenen (katholiek = algemeen christelijk). Het berust op een oudere Joodse traditie, eveneens 50 dagen naar Pasen, maar dan gaat het niet over de Heilige Geest