Home

Salarisschaal 2022

(bedragen per 1 juli 2019) 4 Schaal 13 Schaal 14 Schaal 15 Schaal 16 Nr Bedrag Nr Bedrag Nr Bedrag Nr Bedrag 1 4086 1 4682 1 4916 1 5332 2 4209 2 4802 2 5036 2 5481 3 4326 3 5036 3 5183 3 5629 4 4446 4 5183 4 5481 4 5938 5 4559 5 5332 5 5629 5 6097 6 4802 6 5481 6 5779 6 626 Salarissen Cao Sociaal Werk 2019-2021 2 van 4 Salaristabel per 1 september 2019 Salarisbedragen (bruto) per maand met ingang van 1 september 2019 in euro's (+ 3,25%) 1 2 3 4 5 6 7 8 Start 1.729 1.771 1.814 1.946 1.996 2.219 2.422 2.627 0 1 .769 811 855 989 2038 264 470 676 1 1 .811 855 901 2038 089 327 544 72

Schaalindelingen en tabellen CAR-UW

 1. Per 1-1-2019: Per 1-1-2020: Per 1-7-2020: Per 1-1-2021: Per 1-7-2021 A: A: A: A: A 0: 1.524,60: 1.551,60: 1.578,00: 1.615,80: 1.653,60: 1.680,00: 1.684,80: 1.701,00: 1 1.552,32: 1.579,81: 1.606,69: 1.645,18: 1.683,67: 1.710,55: 1.715,43: 1.731,93: 2: 1.580,04: 1.608,02: 1.635,38: 1.674,56: 1.713,73: 1.741,09: 1.746,07: 1.762,85: 3: 1.607,76: 1.636,23: 1.664,07: 1.703,93: 1.743,80: 1.771,64: 1.776,70: 1.793,78: 4: 1.635,4
 2. salarisschalen per 1 maart 2019 apothekers advies voor VZA leden 2019 Salarissen per 1 maart 2019 apothekers in loondienst.pdf — PDF-bestand, 388 KB (398015 bytes
 3. Salarisschalen Cao Ziekenhuizen (7.1.1) Inpassingstabel 2019-2021 Salaristabellen 1 januari 2021 Salaristabellen 1 januari 2020 Inpassingstabel 2017-2019 Salaristabellen 1 juli 2018 Salaristabellen 1 juli 2017 Salaristabellen 1 januari 201
 4. Hier vind je de salaristabellen voor leraren, onderwijsondersteunend personeel en (adjunct)directeuren in het primair onderwijs behorend bij het cao-akkoord CAO PO 2019-2020: Salaristabellen per 1 juli 2021; Salaristabellen per 1 januari 2021. Historie Hieronder zijn ook oudere salaristabellen te downloaden
 5. Informatie over de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor rijksambtenaren vindt u hieronder. Per 1 januari 2020 is de Wnra van kracht en valt u onder het private arbeidsrecht. In plaats van een eenzijdige aanstelling heeft u voortaan een tweezijdige arbeidsovereenkomst

Deze zijn het gevolg van de afspraken in de cao voor de Rechterlijke Macht. Tegelijkertijd worden eerdere verhogingen met terugwerkende kracht deze maand uitgekeerd. Dit resulteert in nieuwe salaristabellen. Deze tabellen zijn hieronder in te zien. Salaristabellen rechterlijke macht 2018-2020. Salaristabellen voor rio's en oio's 2018-2020 Cao Apotheken 2019-2021. In de Cao Apotheken staan afspraken over je salaris, je werktijdenregeling, toeslagen, vakantie en verlof en scholing. Ook vind je hierin functiebeschrijvingen en arbeidsovereenkomsten. De Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken vult deze cao aan en bevat afspraken over arbeidsomstandigheden en het veilig werken in de apotheek De in de volgende tabel* vermelde bruto-maandsalarissen gelden vanaf 1 juli 2019 bij een 40-urige werkweek en zijn inclusief 1,4 % salaris -verhoging per 1 juli 2019. januari 2020 januari 2020 bij een 40-urige werkweek en zijn inclusief een vast bedrag ter waarde van 1% (gelijk bedrag voor alle medewerkers van € 31,-). juli 202 7 januari 2020 - De tekst en salarisschalen voor de cao VVT 2019 - 2021 zijn beschikbaar. Dit jaar en komend jaar gaan de salarissen in totaal met 6,5 procent omhoog: 3,5 procent per 1 juni 2020 en 3 procent per 1 juli 2021. Daarnaast werd eind 2019 de eindejaarsuitkering met 0,93 procent verhoogd naar een volledige dertiende maand

salarisschalen per 1 maart 2019 apothekers — Vereniging

Salarisschalen waterschappen per 1 april 2019 schaal m inim u m m axim u m 1 1860 2191 2 1928 2299 3 1997 2411 4 2070 2529 5 2144 2656 6 2228 2829 7 2339 3057 8 2540 3390 9 2817 3839 10 3145 4347 11 3511 4922 12 3920 5574 13 4376 6314 14 4808 6941 15 5285 7631 16.

Salarisschalen, premies & vergoedingen - Cao Ziekenhuizen 201

 1. schaalbedrag behorende bij de salarisschaal volgens welke hij wordt gesalarieerd; • jaarsalaris: het maandsalaris maal 12; • uursalaris: het maandsalaris gedeeld door 165 bij een brutoarbeidsduur van gemiddeld 38 uur; • maximum van de het bedrag dat hoort bij het hoogste functiejaar salarisschaal: binnen een functiegroep
 2. Kunsteducatie 2019 - 2021 Nieuws. 30-06-2021 Nieuwe tekst CAO Kunsteducatie 2021; 11-12-2020 Nieuwe versie CAO Kunsteducatie 2019-2021; 13-07-2020 Voorstel CAO Kunsteducatie en Bibliotheken 2020-2021; 01-06-2020 AVV CAO Kunsteducatie 2020-2021; 08-04-2020 Wijziging tekst CAO Kunsteducatie 2019-2021; 06-04-2020 Nieuwe tekst CAO Kunsteducatie 2019-2021; 04-07-2019 Wijziging tekst CAO.
 3. Het akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek legt wederzijdse verplichtingen vast met betrekking tot de medewerkers die bij instellingen in dienst treden voor door NWO gefinancierd onderzoek. U vindt hier de salaristabellen voor personeel van universitaire instellingen en universitair medische centra. Deze salaristabellen bepalen de hoogte van de bij NWO aan te vragen personele kosten.

Loontabellen per 1 januari 2020. Download de cao-loontabellen, wettelijke minimumloon en lonen van leerlingen per 1 januari 2020. Bekijk hier In juni 2019 is een akkoord bereikt over de Cao SW 2019. Dit akkoord is in september door Cao-partijen bekrachtigd. De afspraken over de loonsverhoging uit de Cao zijn hieronder opgenomen. Per 1 juli 2019 is het wettelijk minimumloon (WML) verhoogd met 1,23%.Uit het Cao-akkoord volgt dat de lonen voor iedereen met 1,23% worden verhoogd Salarisschalen. De cao komt tot stand door inzet van de KNS als werkgeversorganisatie enerzijds en FNV en CNV Vakmensen als werknemersorganisaties anderzijds. De salarisschalen behorend bij de Cao voor het Slagersbedrijf (1januari 2019 tot en met 31 december 2019) kun je hieronder downloaden

In de cao 2018 - 2019 hebben Achmea en de vakorganisaties afspraken gemaakt over een gezamenlijke Agenda voor de toekomst. Doel hiervan is om de komende jaren gemeenschappelijke onderwerpen rondom de thema's werken, leren en zorgen breder met elkaar op te pakken. Ook in deze cao-periode zullen we de gesprekken hierover blijven voeren Title: Salarisschaal per maand per 1 januari 2019-2020.pdf Author: Jasmijn_2 Created Date: 4/1/2019 9:55:33 A De belangrijkste afspraken in de Cao Huisartsenzorg: Looptijd: 1 januari t/m 31 december 2021. Structurele salarisverhoging van 2% per 1 juni 2021. Thuiswerkregeling cao huisartsenzorg 2021. Verhoging van de eindejaarsuitkering in 2021 met 1%, waarvan 0,5% structureel en 0,5% incidenteel Download. CAO Bedrijven Branchevereniging Tandtechniek 2021-2023 (19-07-21) CAO Bedrijven Branchevereniging Tandtechniek 2021-2023 (17-06-21) CAO Bedrijven Branchevereniging Tandtechniek 2019-2021 (02-07-19 Download hier de salarisschalen van de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021. PDF-Document. 285 KB. Download document

Salaristabellen primair onderwijs PO-Raa

 1. 9. Het verschil tussen twee opeenvolgende bedragen in een salarisschaal. Relatiepartner 10. a. Echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner of b. Degene met wie je duurzaam samenleeft , een gemeenschappelijke huishouding voert; dit laatste blijkt uit een notariële akte die je (desgevraagd) aan je werkgever geeft. Salaris 11
 2. BIJLAGE 1 BIJ HET PRINCIPEAKKOORD NN GROUP CAO 2019-2020 Hay Level Minimum Maximum Hay Level Minimum Maximum Hay Level Minimum Maximum 8 1.569,99 2.242,84 8 1.657,21 2.367,44 8 1.744,43 2.492,0
 3. Bruto/netto overzicht schalen BBRA 1984 per 1 januari 2019 SCHAALNr. Bruto Netto Nr. 1-1-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1-1-201
 4. cao umc 2018-2020 per 1 januari 2019 nr Bruto Salarisschaal nr Netto Schaal 12345678a8(b)9a9(b)1011a1112131415161718Schaal 1 1.693 0 1 1.478 2 1.730 0 2 1.510 3 1.767 10 3 1.541 4 1.806 110 4 1.573 5 1.842 21 5 1.599 6 1.879 322 0 6 1.617 7 1.916 42 7 1.638 8 1.958 533 1 8 1.659 9 2.014 6430 9 1.689 10 2.074 54 21 10 1.719 11 2.146 654 11 1.75
 5. imumloon en eindigt op maximaal 120% wettelijk
 6. Salarisschaal I Leeftijd Brutosalaris in € KNMT-AVR 2018 + 1,8% Brutosalaris in € KNMT-AVR 2019 + 2,7% Baliemedewerker/ 16 1105,36 1135,20 Junior tandartsassistent/ 17 1238,50 1271,94 Tandartsassistent 18 1372,22 1409,27 19 1506,55 1547,23 20 1637,24 1681,44 Salarisschaal I Vanaf 21 jaar Periodiek Brutosalaris in € KNMT-AVR 2018 + 1,8
 7. Salarisschalen per 1 oktober 2019 (inclusief de verhoging van 2,50%) Eindejaarsuitkering 3,40%. Loonschalen per 1 oktober 2019 (+ 2,50%) groep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.

Definitieve salaristabellen cao-akkoord 2019-2021 inclusief de adviestabel voor de schalen 16 en 17. Bijlagen. DefinitieveSalaristabellen_CaoSociaalWerk1921(290719).pdf. 251616 keer gedownload . AdviestabelSchaal16en17_caoSociaalWerk(20192021)def.pdf. 18468 keer gedownload . 30. 0. 168994. Delen. 168994. 0. 30. Om. Salaristabellen Medisch Specialisten 2017-2019 Salarisbedragen per uur en per maand. (In euro) 1 januari 2017 1 juli 2017 1 juli 2018 trede per uur per maand per uur per maand per uur per maand 0 32,79 6.394 33,36 6.506 34,03 6.636 1 36,95 7.205 37,60 7.331 38,35 7.478 2 41,35 8.063 42,07 8.204 42,91 8.36 Nieuwe salarisschalen per 1 januari 2020. Omdat de cao-onderhandelingen nog niet zijn afgerond, zijn de lonen t/m 31 december 2019 nog steeds van toepassing. Uitzondering hierop zijn de uurlonen in salarisschaal 1 en enkele uurlonen in de salarisschalen 2 t/m 4. Deze zijn gewijzigd als gevolg van het wijzigen van het wettelijk minimumloon per 1. Voor het vaststellen van uw salaris wordt gebruikgemaakt van een schalensysteem. De zwaarte van uw functie bepaalt welke salarisschaal erbij hoort. In totaal zijn er 19 schalen. U start in de regel in de laagste trede van de schaal. Tenzij u daar andere afspraken over heeft gemaakt. Naast uw salaris ontvangt u IKB-budget en eventuele toelagen

Via onze website kunt u heel simpel de nu geldende cao voor het beroepsgoederenvervoer van TLN/KNV nalezen. U kunt het gehele boekje van 2017-2019 als Pdf-bestand hieronder downloaden. Overigens. Salarisschalen cao Verzekeringsbedrijf Binnendienst 2019. Conform de afspraak met cao-partijen worden per 1 januari 2019 de salarisschalen cao Verzekeringsbedrijf Binnendienst verhoogd met 2%. Daarnaast zijn de bedragen van het wettelijk minimumloon gewijzigd. De aangepaste salarisschalen cao Verzekeringsbedrijf Binnendienst zijn hier te vinden CAO SW. De collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening (CAO SW) loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. In deze cao hebben de werknemersorganisaties (FNV Overheid en CNV Overheid) en werkgever (VNG) afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden, zoals loon, werktijden, vakantie en scholing. Op deze site vindt u.

Cao en salarisschalen rijksoverheid voor 202

2019 - 2020 Tabel 3: Salarisschaal Garantiebanen, salarisbedragen met ingang van 1 januari 2019, 1 juli 2019 en 1 januari 2020 in euro's, afgerond op eurocenten Garantiebanen Salarisschaal per 1 januari 2020 Salarisschaal per 1 juli 2019 Salarisschaal per 1 januari 2019 Periodiek 0 1.653,60 1.635,60 1.615,80 1 1.702,81 1.684,28 1.663,8 Salarisschalen Kerkelijk Werkers 2019 December 2018 2 Zelfstandig werkend Kerkelijk Werker Een zelfstandig werkend Kerkelijk Werker heeft minimaal 5 jaar ervaring als Kerkelijk Werker (voor tenminste 3 dagen/week), krijgt taken gedelegeerd en is zelfstandig en volledig verantwoordelijk hiervoor

Nieuwe salaristabellen rechterlijke macht NVv

 1. Cao Jeugdzorg 2019-2020. Alle informatie over de Cao Jeugdzorg 2019-2020 vind je op deze website: de afspraken uit het cao-akkoord, de salaristabellen, teksten en bijlagen. De cao geldt van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020. Op 8 december 2020 is de looptijd van de cao verlengd tot 31 december 2021. Over de cao
 2. Cao voortgezet onderwijs. Bij de cao 2020-2021 lag de focus, vanwege de corona-crisis, vooral op een loonsverhoging. Alle medewerkers krijgen een salarisverhoging van 2,75 procent. In deze ingewikkelde tijd is het geen polonaise geworden, vertelt AOb-bestuurder Henrik de Moel. ALLES OVER CAO VOORTGEZET ONDERWIJS
 3. Op 1 juli 2019 worden de salarisschalen 2 tot en met 5 een periodiek korter en anders vernummerd. Eveneens wordt dan voor de personenchauffeurs salarisnummer 11 van salarisschaal 4 vervangen door salarisnummer 10 van salarisschaal 4

De hoogte van de tegemoetkoming is, ongeacht de omvang van het dienstverband: €296,- voor de werknemer met een salaris lager dan of gelijk aan het maximum van salarisschaal 6; €168,-­ voor de werknemer met een hoger salaris dan in sub a. De maand december is hiervoor de peildatum Salarisschaal I Leeftijd Brutosalaris in € KNMT-AVR 2019 + 2,7% Brutosalaris in € KNMT-AVR 2020 + 2,3% Baliemedewerker/ 16 1135,20 1161,31 Junior tandartsassistent/ 17 1271,94 1301,19 Tandartsassistent 18 1409,27 1441,68 19 1547,23 1582,82 20 1681,44 1720,11 Salarisschaal I Vanaf 21 jaar Periodiek Brutosalaris in € KNMT-AVR 2019 + 2,7 Cao's. Cao Stichting BibliotheekWerk verlengd - dec 2018 De Fondsen-cao SBW is per 1 januari 2019 met één jaar verlengd. Tijdens onze alv van 7 december 2017 is besloten de werkgeversbijdrage vast te leggen voor 2018 én 2019, omdat het Sociaal Contract loopt tot 1 juli 2019 Salarisschalen. Op deze pagina zijn de salarisschalen zoals die gelden binnen de CAO Sport te downloaden, alsmede de salarisschalen die gelden voor de KNVB

ING. Bent u werkzaam bij ING, dan vindt u hier informatie over de geldende cao, salarisschalen en arbeidsvoorwaarden. Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening. Meer informatie Loontabellen Metaal en Techniek per 01-07-2020. Hieronder vindt u de loontabellen per 1 juli 2020. In deze tabellen is de loonsverhoging van 3,5% verwerkt. Metaal en Techniek lonen per 1 juli 2020 per 4-weken. Metaal en Techniek lonen per 1 juli 2020 per maand. Metaal lonen BBL leerlingen per 1 juli 2020 per 4-weken april 2019 NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Cao universitair medische centra 2018-2020 salarisschaal: een als zodanig in een van de bijlagen van deze cao vermelde reeks van genummerde salarissen; umc: een openbaar of bijzonder academisch ziekenhuis,.

CAO voor het Uitgeverijbedrijf – Deel I Algemeen

Cao Apotheken 2019-2021 - SB

Salaristabel cao MvT per 1 februari 2019. In de cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf is een loonsverhoging van 81 euro per 1 februari 2019 afgesproken. De verhoging wordt berekend over het voor de werknemer geldende salaris en is verwerkt in onderstaande loontabel die geldt vanaf 1 februari 2019. Let op: de verhoging van 81 euro is. per 1 april 2019 Maandag tot en met vrijdag Zaterdag - zondag Volle week € 17,39 € 43,41 € 173,75 . Author: Charlot Jongerius Created Date: 9/5/2019 2:29:23 PM. CAO APOTHEKEN 2019-2021 - SALARISSEN EN UITKERINGEN 10 Hoofdstuk 3 Salarissen en uitkeringen Artikel 6 Salarissen 1. B ehoudens afwij ki n g, d e eld rs in dze o vreen oms t worden v sch en of t elat , b a het salaris per maand op basis van een werkweek van 36 arbeidsuren voor een werknemer per 1 april 2019: Salarisschalen per 1 april 2019. De cao loopt van 1 juli 2019 tot 1 januari 2021. De cao eindigt automatisch op deze datum, partijen hoeven de cao niet op te zeggen. Doelgroep Deze cao geldt voor jou: - als je in dienst bent bij ProRail B.V. en - als je bent ingedeeld in een van de salarisgroepen 1 t/m 11 die in Bijlage 1 van deze ca van de salarisschaal D5 voor ploegbazen en een aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden. En ook in de toekomst blij- 0 14.200 1980,19 2019,83 2060,18 1 14.350 2001,11 2041,17 2081,95 2 14.350 2001,11 2041,17 2081,95 3 14.500 2022,03 2062,50 2103,7

Uurlonen cao Open Teelten per 1 januari 2019 Bij de berekening is over de loontabellen per 1 januari 2018 een initiële verhoging berekend van 3% Salarisschaal 10A 11 11A 12 13; Salaristabel per 1 oktober 2020 (NB. Lid 4 is van toepassing) Periodiek: 0: 3277: 3561: 3920: 4279: 4777: 1: 3419: 3708: 4067: 4426. CAO VVT 2019-2021 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. CAO VVT, CAO Verpleeg-, verzorgingshuizen en Thuiszorg met nieuws, downloads van CAO-tekst, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en vergoedingen salarisschaal: een als zodanig in de bijlage A vermelde reeks van genummerde salarissen; h. salarisnummer: een aanduiding, bestaande uit een getal of uit een letter en een getal, dat in een salarisschaal voor een salaris is vermeld; i. maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal; j

CAO en salarisschalen VVT 2019 - 2021 beschikbaar

Salarisschalen per 1-1-2019 - Werken bij Kinderopvan

1 Voor de aspirant geldt een salarisschaal die is opgenomen in bijlage II van dit besluit.. 2 Bij aanstelling wordt het salaris vastgesteld:. a. op het minimumbedrag van schaal 2a, voor de aspirant die een opleiding volgt op niveau 2; b. op het minimumbedrag van schaal 3a, voor de aspirant die een opleiding volgt op niveau 3 andleiding Overheidstarieven 2019 3. Inhoud. 1. Inleiding 4. 1.1 Doel van de handleiding 4 1.2oepassing T 4 1.3 Systematiek uurtarief 4 1.4pb-plicht bij overheidsondernemingen V 4 1.5eeswijzer L 4. 2. arieven 2019 en toelichting T 5. 2.1emiddelde directe loonkosten per salarisschaal BBRA in 2019 G CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 Preambule Eenmalige uitkeringen • In december 2019 wordt een eenmalige uitkering verstrekt aan alle op 1 december 2019 in dienst zijnde werknemers. De hoogte van deze uitkering bedraagt 1,25% van het bij de werkgever feitelijk verdiende salaris (artikel 1:1 sub d van deze CAO) in 2019 CAO APOTHEKEN 2019-2021 4 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST APOTHEKEN 2019-2021 Tussen de ondergetekenden: 1. Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA Nieuwe Cao Huisartsenzorg 2019-2020. Een toekomstbestendige cao. Dat is het doel van de Cao Huisartsenzorg 2019-2020 die de leden van InEen op 28 mei hebben goedgekeurd. Belangrijk is dat de huisartsenzorg een aantrekkelijke sector blijft om in te werken. Daarom is een loonsverhoging van twee keer 3% afgesproken en is er volop aandacht voor.

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie 2019 - 2021

Onze contracten geven u de keuze uit de verschillende wettelijke opties en leggen u geen (goudgerande) arbeidsvoorwaarden op. Ontzorgen maar dan wel op de manier van de ANT met u zelf aan het roer. De ANT adviessalarissen tandartsassistent en mondhygiënist staan aan de rechterzijde vermeld onder downloads (die van 2021 volgen z.s.m.). Downloads Title: Microsoft Word - U201900565_7055 CARopm JJ 20190901 aangepast LOGA EY.docx Author: Thako_c Created Date: 10/11/2019 1:43:29 P

Salaristabellen NW

Salarisschaal 158 geldig vanaf 01/01/2021 ; vastbenoemd; tijdelijk ; Omschrijving STUDIEMEESTER-OPVOEDER / SECRETARIS-BIBL Minimum leeftijd 22 Minimumsalaris 16597,75 Maximumsalaris 30544,66. Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard Standplaats FOP VGZ Werkbonus Belastbaar; 0: 16597,75: 2408,06: 52,22 26,11 Aanpassing CAO-loonschaal per 1 januari 2019. dinsdag 01 januari 2019. Per 1 januari 2019 is het minimumloon aangepast. Daardoor is de CAO-salarisschaal van 1 oktober 2018 op enkele punten aangepast. Op onze website kunt u de nieuwe salarisschaal downloaden . Terug Welke salarisschaal dat is, is voor alle functies in het Functiegebouw Rijk vastgesteld. Een salarisschaal heeft een minimum- en een maximum salaris en bestaat uit een aantal periodieken. Een periodiek is een extra bedrag boven het minimum van de salarisschaal. Bij goed functioneren, krijgt een ambtenaar elk jaar een periodiek erbij Loonschalen A t/m H Bruto 2018-2019 en verblijfskosten 2018 TLN +KNV - CAO Boekje 2018. CAO-beroepsgoederenvervoer-2017-2019. TLN_Beroepsgoederenvervoer_-OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS_2017-2022. Eendaagse vergoeding TLN 2017. TLN-meerdaagse_ritten_onkosten_per_1_juli_2017

Uitwerking in CAR-UWO In de eerste brief staat de uitwerking van het akkoord in de CAR-UWO. Gemeenten moeten de wijzigingen vaststellen die in 2019 ingaan. Dat zijn de verandering in de voorwaarden in de tegemoetkoming in de ziektekosten (1 januari 2019) en de salarisverhoging per 1 oktober 2019. Hiernaast is er de eenmalige uitkering in 2019 Titel: Salaristabel Natuurmonumenten 2019 . Datum uitgave: 2019. Samenvatting: Hier leest u meer over de salarissen bij Natuurmonumenten in 2019. Verkrijgbaar: Download de salaristabel Natuurmonumenten per 01-01-2019. Download de salaristabel Natuurmonumenten per 01-07-2019. Download de salaristabel Natuurmonumenten per 01-10-2019 Er zijn 18 algemene salarisschalen. Daarnaast is er voor bepaalde functies een aparte salarisschaal en zijn er speciale jeugdsalarisschalen. Elke salarisschaal heeft een minimum- en een maximumbedrag, met daartussen een aantal stapsgewijze verhogingen (treden of periodieken). Salarisschalen vanaf 2015 tot en met heden op de Engelstalige pagina CAO UITGAVE 2017/2019 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019 Sociale Eenheid IJmuiden Collectieve Arbeidsovereenkomst Bijlagen Werkgelegenheidspac De werkgever zal aan de werknemer van 21 jaar of ouder een salaris betalen dat ligt tussen het minimum en maximum van de salarisschaal behorend bij diens functieniveau. De salarissen voor uta-werknemers van 21 jaar of ouder, zijn opgenomen in tabel 4.9 van de CAO

Loontabellen - Koninklijke Horeca Nederlan

Loonsverhoging cao SW per 1 juli 2019 bekend - CAO S

Salaristabellen 2018-2020. Op grond van de politie-CAO 2018/2020 worden met ingang van 1 juli 2018, 1 juli 2019 en 1 juli 2020 drie structurele loonsverhogingen procent doorgevoerd - de eerste uiteraard met terugwerkende kracht. Hieronder tabellen waarin je de gevolgen van deze procentuele verhogingen (3 procent, 2 procent en 2,7 procent) kunt. 1 CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 1 - 1 - 2020 tot 1 - 1 - 2021 Disclaimer De òWSGO in 22-11-2019: Deze cao is formeel nog niet tot stand gekomen. oprichting ó en de vakbonden FNV, CNV Overheid en FDO-MHA hebben same Salaris 1-1-2019. Salarisschalen waterschappen (cao-akkoord 2017 - 2019) Author: aguijt Created Date: 10/30/2018 11:14:21 AM. De cao-tekst wordt in 2019 door cao-partijen herschreven naar een integrale cao-tekst die voldoet aan de voorwaarden van de Wnra en het Burgerlijk Wetboek en voor alle umc-medewerkers gelijkluidend is. Het doel is om op de datum van inwerkingtreding van de Wnra een nieuwe uitgave van de Cao umc uit te brengen

Salarisschalen - KN

Geldend van 25-10-2019 t/m 31-12-2019. 2 De salarisschaal welke voor de ambtenaar geldt wordt, tenzij zijn wijze van functioneren zich nog daartegen verzet, bepaald met inachtneming van de zwaarte van zijn functie en van bijzondere regelingen,. Staatsbegroting 2019 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer Afdeling Pag.Wet M.v.T Afdeling 1. Het Ministerie van Justitie en Politie 2 52 Afdeling 2. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken 4 135 Afdeling 3. Het Ministerie. CAO Arbo Unie met nieuws en downloads van CAO-teksten. Nieuws. 30-10-2018 Onderhandelaarsakkoord CAO Arbo Unie 2018-2019. 05-05-2017 Onderhandelaarsakkoord CAO Arbo Unie 2017. 31-03-2015 Onderhandelingsresultaat CAO Arbo Unie 2015. 01-12-2010 Principeakkoord CAO Arbo Unie 2008-2011. Formele naam

Dit stappenplan helpt je daarbij. 1. Stel de beloningsgrondslag vast. Het salaris van je werknemers hangt af van meerdere factoren, zoals leeftijd, ervaring, opleiding en functie-inhoud. Stel eerst per werknemer een profiel op waarin je alle relevante factoren verwerkt, zodat je zijn positie in een salarisschaal ook goed kunt motiveren Cao Paraveterinairen 2018-2019. Vanwege de ongelijke looptijd van de cao voor dierenartsen en paraveterinairen, is de cao gescheiden opgesteld (dierenartsen t/m 31 december 2018, paraveterinairen t/m 31 december 2019). Bijlage. Grootte. Bijlage. Grootte. cao-dierenartspraktijken-dierenartsassistenten-2018-2019-zwart.pdf. (externe link) 1.16 MB

Loongebouw A cao Glastuinbouw per 1 juli 2019 (werknemers in dienst voor 1 juli 2005) Bij de berekening is over de loontabellen per 1 januari 2018 een initiële verhoging berekend van 3,35%. Leeftijd Groep B-1 Groep B-2 Groep C Groep D Groep E Groep F Groep G Groep H 15 jaar. KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2019 verschenen. De KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2019 is gereed. De regeling voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving die vanaf 1 januari 2019 geldt. Sommige onderdelen zijn met input van leden verduidelijkt. Tandarts-praktijkhouders ontvangen in de week van 26 tot en met 30 november een gedrukt exemplaar Partijen en de achterbannen hebben de Cao Huisartsenzorg 2021 goedgekeurd. Voor de medewerkers in de huisartsenzorg komt er 3% bij. Er is een looptijd van 12 maanden overeengekomen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Per 1 juni 2021 is een structurele salarisverhoging afgesproken van 2%. De eindejaarsuitkering wordt in 2021 met [ Cao VVT salarisschalen 1 juli 2020: Cao VVT lonen per FWG (functiegroep). Inclusief uitleg van functies en loonstijgingen. Lees hoe het werkt BNO-salarisadvies 2019. De BNO adviseert om de salarissen met ingang van 1 januari 2019 met 2% te indexeren. 07 dec. 2018. Rekening houdend met de ontwikkelingen en vooruitzichten zoals onder in de toelichting geschetst, luidt het advies van de BNO de salarissen voor 2019 te verhogen met 2,0%. Deze verhoging wordt tevens doorberekend in de norm.

Cao Huisartsenzorg - LH

Deze maand tweede salarisverhoging gemeenten

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Bedrijven Branchevereniging

Cao Ziekenhuizen 2021 SalarisschalenVacatures Ouderenzorg - Care TalentAandachtspunt percentages bijzonder tarief in 2015Top 10 best betaalde banen 2019 - BesuredwettenStarnieuws - Nieuwe salarisreeksen onderwijsgevenden afgerond

Cao Apotheken 2019-2021 De cao Apotheken 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard. Het besluit daartoe is op 23 april 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. De cao Apotheken 2019-2021 is aangemerkt als een 'tussen-cao' en heeft een looptijd van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2021 CAO VVT 2018-2019. Publicaties. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 2018 - 2019. De cao is ook als app gratis beschikbaar voor Android en iPhone. Bezoek met uw mobiele telefoon of tablet de Google Playstore of de Apple Store om de app 'CAO VVT' te downloaden Cao 2019-2021 De volledige cao 20219-2021 vind je onder het menu links evenals de Engelse versie. Gebruik je het cao-boekje 2019-2021? Download hier dan het inlegvel wijzigingen cao 2019-2021 (grotendeels wetsopvolging Wet Werk en Zekerheid door Wet Arbeidsmarkt in balans). Aparte, aanvullende ca Sindsdien is het aandeel leraren in deze salarisschaal afgenomen tot 86,0% in oktober 2017. Het aandeel leraren in schaal LC nam juist toe tot 13,3% in oktober 2017. In het kader van de functiemix heeft de overheid hier extra middelen voor beschikbaar gesteld. Met ingang van september 2018 zijn de schalen in het primair onderwijs veranderd