Home

Bezitsvorm oefeningen

Oefenen met de Engelse bezitsvorm: 's of s' oefening 1: invuloefening met alleen de 's oefening 2: invuloefening met 's of s' oefening 3: invuloefening met 's of s' oefening 4: multiple choice oefening met 's of s' oefening 5: invuloefening met 's oefening 6: invuloefening met 's en s' oefening 7:. spelling: bezits-s personen 2. In deze opdracht ga je aan de slag met de bezits-s. Bij de bezits-s kun je kiezen uit de -s aan de naam vast, een -'s of alleen een -s of soms alleen een apostrof (-'). Lees eerst de uitleg over de bezits-s . Schrijf de naam met de bezits-s

Oefenen met de Engelse bezitsvorm: 's / s' / '/ o

 1. Bezitsvormen : Oefeningen - Downloadbaar lesmateriaal - KlasCement. Zoek in alle leermiddelen
 2. De regels voor de bezits-s zijn eenvoudig: je schrijft de -s er aanvast, behalve als je de bezitsvorm niet meer goed uit kunt spreken. Dat gebeurt bij de volgende laatste letters: Als de naam al op een -s (of een sisklank) eindigt, komt er alleen een apostrof achter en géén extra -s
 3. Engels genitive oefenen (bezit 's) Apostrophe s ('s) genitive : bezit aanduiden in het Engels. gratis online oefeningen. Multiple choice oefeningen: Oefening 1 welke zin is correct? Invuloefeningen (gap-fill exercises) Oefening 1 maak hele zinnen
 4. Bezitsvorm: de paraplu van opa -> opa's paraplu, Leo's fiets. Deze regel geldt dus niet voor woorden die op ee, é, een doffe e of meerdere klinkers eindigen. Bijv. cafés, cadeaus, Belgiës provincies, tantes. Een naam die eindigt op een sisklank krijgt een weglatingsteken in de bezitsvorm
 5. Oefening trema's en apostrof - CambiumNed. Oefenen Spelling Oefening trema's en apostrof
 6. Officiële regel. De officiële regel is dat de bezits-s aan een naam vast geschreven wordt: Ook als de naam eindigt op een combinatie van twee klinkers die als één klank wordt uitgesproken, komt er geen apostrof: Coetzees roman, Lidewijs gedicht, Leonies huis, Milous hond. Als een naam op een e met accent aigu eindigt, is de apostrof.

Spellingtests. Met deze spellingsoefeningen kun je snel nagaan hoe goed je de Nederlandse spelling beheerst. Aan het eind krijg je je score en een korte heldere uitleg bij de goede antwoorden. Kies een spellingtest en ga meteen aan de slag Nederlands oefenen | Cambiumned. Grammatica. Spelling. Stijl. Woordenschat Een spellingtestje over de apostrof en de bezits-s. Is de apostrof nodig of niet Bezitsvorm van zelfstandige naamwoorden. Een bezitsvorm of genitief * maken we doorgaans door een s toe te voegen aan een zelfstandig naamwoord. Dat kunnen we doen bij bepaalde soortnamen die naar personen verwijzen ( mijn broers fiets) en bij eigennamen ( Annie M.G. Schmidts verhalenbundel ). regelmatige vorm

Deze opgave behandelt voorzetsels in de bezitsvorm, ofwel de tweede naamval. Deze voorzetsels komen meestal voor in zinnen die in de datief staan. Voorbeelden van voorzetsels in de bezitsvorm zijn außerhalb, innerhalb, statt, trotz, während, wegen en jenseits. Kies het juiste voorzetsel uit de lijst Maak hieronder de oefening. Apostrof Druk op de onderstaande knop als je de spellingsregels nog eens wilt bekijken in een duidelijk overzicht met veel voorbeelden Bezitsvorm: de paraplu van opa --> opa's paraplu, Leo's fiets Deze regel geldt dus niet voor woorden die op ee, é, een doffe e of meerdere klinkers eindigen. Bijv. cafés, cadeaus, Belgiës provincies, tantes. Een naam die eindigt op een sisklank krijgt een weglatingsteken in de bezitsvorm Tegenwoordig kun je bijna altijd de -'s laten staan. Voor uitzonderingen zie de PowerPoint. Betreft de bezitsvorm een ding dan gebruik je. of Zoals in the wheels of the car, the top of the mountain. Start de cursus door op de groene START knop te drukken. Bestudeer daar de uitleg, maak de oefeningen en sluit de cursus af met een exam. Veel succes Duitse voornaamwoorden in de tweede naamval. Deze opgave gaat over de juiste uitgang van het voornaamwoord in de tweede naamval. De tweede naamval wordt ook wel de bezitsvorm of de genitief genoemd. Opnieuw gaat het om persoonlijke voornaamwoorden, wederkerende voornaamwoorden, betrekkelijke voornaamwoorden en bezittelijke voornaamwoorden

Oefenen met de Engelse bezitsvorm: 's / s' / '/ o Leenwoorden die ook een meervoud op -s hebben in de oorspronkelijke taal Namen van letters en letterwoorden 1. Zelfstandige naamwoorden die eindigen op een enkele klinker (zie lange klinkers) Voeg een apostrof ('s) toe aan zelfstandige naamwoorden die eindigen op een enkele a, i, o, u of Hier kan je alle uitleg uit veters 's middags radio's naslaan.. Meervoud s eraan vast: veters. Meervoud met 's auto's, 's vooraan 's avonds. Verschil Jans auto of Jans' auto. Leer alles over veters 's middags radio's. Wil je alles leren over veters 's middags radio's?Ga dan naar de leermodule van veters 's middags radio's en leer alles stap voor stap met veel oefeningen oefening 1: invuloefening met lidwoorden: a / an, the of geen lidwoord; oefening 2: invuloefening met lidwoorden: a / an, the of geen lidwoord; oefening 3: multiple choice oefening met lidwoorden: a / an, the of geen lidwoord; oefening 4: multiple choice oefening met lidwoorden: a / an, the of geen lidwoor Bezitsvormen : Oefeningen Dit document bevat extra oefeningen op possessive pronouns, possessive adjectives en the genitive . Downloadbaar lesmateriaal 01-10-2018 (41

Oefening: bezits-s personen 2 - jufmelis

 1. De bezitsvorm (possessive) ken je wel uit het Nederlands. Denk maar aan combinaties als: Tims auto, Olivia's huis, James' olifant of de trui van Maarten. In het Engels kennen we ook de bezitsvorm. In het Engels zijn er drie manieren waarop je bezit kunt aangeven. Hoe dat precies werkt leggen we je uit in dit onderwerp. Method
 2. Spelling in beeld - 5 bezitsvormen - regelspoor - fleur woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen
 3. In deze module vind je daarvoor extra uitleg en oefeningen. In Plot26 heb je bij de cursus schrijven 1 de zelftest spelling gemaakt. Op het scoreformulier kun je zien welke onderdelen je al goed beheerst en aan welke onderdelen je nog wat meer aandacht moet besteden. Voor je begint met de oefeningen in deze module bestudeer je eerst de theorie.
 4. Wil je op je gemak de prezi doorkijken? Klik dan hier: http://prezi.com/kvpa22y42gmc/?utm_campaign=share&utm_medium=copyOefening 1: http://users.telenet.be/j..
 5. De bezitsvorm in het Engels bij zelfstandig naamwoorden in het meervoud eindigend op -s maak je door alleen een apostrof (') toe te voegen aan het einde van het woord. Bijvoorbeeld: The students' books - de boeken van de studenten Those girls' friends - die vrienden van die meisjes Onregelmatige vormen van het meervou
 6. In het Engels zijn er drie manieren waarop je bezit aan kunt geven: Je gebruikt bijna altijd 's : Kate's books. Mother's bike. The children's bikes. Maar, als een woord (meervoud) al eindigt op een -s. Gebruik je alleen een apostrof ' : The students' books. My parent's house
 7. Taaladvies.ne

Oefeningen; Zoeken. 20. Hoe gebruik je de apostrof in 'twee oma's', 'oma's hoed' en 'omaatje'? Zoals aangegeven in de titel: oma's en omaatje. De apostrof wordt gebruikt om verkeerde uitspraak te voorkomen. Normaal gesproken komt de -s van het meervoud of de bezitsvorm aan het woord vast: tafels, Jans jas Bezitsvorm Je schrijft de -s vast aan het zelfstandig naamwoord, tenzij dat eindigt op een lange klinker of een sisklank: Judiths huis, Mohammeds telefoon en Eriks fiets. Als het zelfstandig naamwoord eindigt op een lange klinker die je met één letterteken zonder accent schrijft, gebruik je een apostrof: Anna's computer, Ali's winkel en Eva's pen Gemengd (17) Oefen de werkwoordspelling met deze werkbladen. De spellingregels worden door elkaar gevraagd. Kijk goed naar het hele werkwoord en vul de juiste vorm in. De werkbladen bevatten ook antwoordbladen, zodat je zelf kunt controleren hoe je de oefeningen hebt gemaakt. Vind je bepaalde oefeningen nog moeilijk i taxi's Kiki's kiwi bikini - bikinietje. o foto's Otto's broek auto - autootje. u haiku's Tutu's plan haiku - haiku'tje. y pony's Cindy's boek pony - pony'tje. Omdat de u en de y niet verlengd worden, wordt bij verkleinwoorden op de u en y wel een apostrof gebruikt. Lees de toelichting in Schrijfwijzer online. Lange klanken. aa, ee, oo of uu, dan gebruik ik daar maar één letter voor. Je schrijft a, e, o of u. Lange klanken hebben pech, ik haal gewoon een letter weg! aa, oo of uu, dan gebruik ik daar maar één letter voor. Behalve de ee, die doet niet mee. In plaats van één letter, schrijf je er toch twee. Je schrijft a, o of u

Bezitsvormen : Oefeningen - Downloadbaar lesmateriaal

Bezitsvorm (genitief) zelfstandige naamwoorden. Een bezitsvorm of genitief maken we door een -s toe te voegen aan een zelfstandig naamwoord: -Piets fiets. -Moeders receptenboek. Eindigt het woord op een sis-klank dan schrijven enkel de apostrof: -Hans' boek. -Max' vriendin Nee, me zusje is niet goed. Wie mijn zusje informeler of met minder nadruk wil opschrijven, kan wel voor m'n zusje kiezen. Voor veel mensen zijn formuleringen als 'Me zusje kan goed zingen' en 'Ik ga dit weekend naar me vader' een grote taalergernis Muiswerk Oefenprogramma's zijn vooral geschikt voor groepen waarin niveauverschillen be- In een van de productieve oefeningen (H5) moet de bezitsvorm worden ingetypt. Lesstof Leestekens op maat 11 RUBRIEK I: ACCENTTEKENS Rubriek I gaat over het gebruik van de accent aigu,. Vaak wordt woordvolgorde (wordorder) gezien als iets dat erg lastig is, omdat een zin zo veel verschillende onderdelen bevat. In de onderstaande uitleg vindt je meer informatie over hoe je een gewone 'simpele' zin maakt, maar ook hoe je grotere zinnen kunt bouwen

Uitleg bezits-s - jufmelis

Figuur 5: In een van de productieve oefeningen (p) moet de bezitsvorm worden ingetypt. o Accenttekens Rubriek I gaat over het gebruik van de accent aigu, accent grave en accent circonflexe en ook over het gebruik van accenttekens om iets te benadrukken (Ik wil graag één klontje.) of een verkeerde uitspraak te voorkomen (vóórkomen). o. Summary English 3: Lecture (s) - All grammar. Vak: Engels 3 (BTC-ENG3A) Engels 3. Week 1. Wanneer een vraag met When begint, komt er bijna altijd past simple en future simple voor. Klinker Y plays/enjoys. Medeklinker Y fly-flies try-tries. Niet uitgesproken e valt weg to type, to typing Onderstaande oefeningen gaan over de Genitiv, maar ook over de andere naamvallen. In deze oefeningen vind je geen bijvoeglijke naamwoorden. Als je echt alles over de naamvallen en voorzetsels wilt oefenen, ga dan naar het bijvoeglijk naamwoord. Daar vind je behalve de uitleg ook een groot aantal oefeningen. Oefeningen

Les 6 oefeningen: spelling aaneenschrijven de rechter vleugel van het ziekenhuis wordt afgebroken. de hoge snelheidstrein raasde voorbij tegen ee OEFENINGEN OM TE CONTROLEREN OF DIT ONDERDEEL BEGREPEN IS . DE FRANSE BEZITTELIJK VOORNAAMWOORDEN: LES ADJECTIFS POSSESSIFS : In het Nederlands zeggen we mijn, jouw, zijn, haar, ons, jullie, uw, hun, afhankelijk van wie het bezit is. In het Frans is dit iets anders: de bezitter wordt wel aangeduid, maar het bezittelijk voornaamwoord kijkt naar wat het bezit is, en als dit bezit mannelijk.

Welkom bij deze online les over de Turkse grammatica. In deze les behandelen we de Turkse grammatica in zijn ruime zin. We besteden voldoende aandacht aan elk aspect. Volg aandachtig de volgende hoofdstukken en los nadien de oefeningen op! Voor extra uitleg over de uitspraak en de Turkse letters bekijk onze les over het Turkse alfabet, letters en uitspraak! De les is als volgt opgebouwd De oefeningen bestrijken een breed scala aan onderwerpen. Bezitsvorm. 2.8( 6 REVIEWS ) 1244 STUDENTEN. Met deze cursus leer je de regels en het toepassen van de bezitsvorm. Heb je dit onder de knie dan. Extra oefeningen hoofdstuk 11-13 (lijdende vorm) H14 Kunnen. H15 Mogen. H16 Moeten / Niet hoeven. Extra oefeningen hoofdstuk 14-16 (kunnen / mogen / moeten) H17 -ing vorm. H18 Lijdend voorwerp + to-werkwoord. H19 Laten. H20 Meervoud (1) H21 Meervoud (2) H22 Bezitsvorm. H23 Het bijwoord. H24 Trappen van vergelijking. H25 Onbepaald lidwoord (a / an Volgende oefening. De accenten: schrijf je de volgende woorden met of zonder accent? Gatenvuloefening. Vul de gaten in. Druk dan op Antwoord controleren om uw antwoorden te controleren. 1. Een groot caf naast een klein caf tje. 2. Daar is het bagaged p t. 3. Is dat de lite van de stad? 4 Apostrof bij de bezitsvorm. Een woord dat in het enkelvoud eindigt op een (enkele) a, i, o, u of y, krijgt een apostrof vóór de s van de bezitsvorm: Anna's kat, Kiki's vis, Coby's broer . Spelling: 's meervoud Dit is een instructiefilm van Mijn Superkracht, online remedial teaching

Engels genitive bezit 's oefenen - Talenwijze

bezitsvorm leerling (met sleutel) 4 Meervoud met apostrof leerling (met sleutel) 5 Schrijf apostrof waar nodig leerling (met sleutel) je werkte enthousiast aan de opdracht / je had er niet veel zin in moet moet moet mag mag = onvoldoende (1) = voldoende (2) = goed (3) Evaluatie Opmerkingen en tips Je vond deze oefeningen eenvoudig In oefening J4 moet het woord gekozen worden dat verkeerd is afgebroken. Bij het aanwijzen van een correct afgebroken woord volgt gerichte feedback en volgt een nieuwe kans. RUBRIEK K: AFKORTINGEN In rubriek K wordt geleerd welke soorten afkortingen er zijn. Er zijn vijf oefeningen met verschillende oefenvormen. Lesstof Spelling 3F 1 eerste hulp bij ontleden A - taalkundig: wat is dat voor woord ????? lidwoord de, het, een zelfst. naamwoord man, koe, huizen, bijvoegelijk naamwoor Een bezitsrelatie kan ook met van de (Engels: of the) beschreven worden. Dit gebeurt in het Engels bij voorwerpen en bij langere zinsdelen: The foundation of the house i.p.v. *the house's foundation.. The eldest son of my husband's young aunt, his father's youngest sister, is almost as old as the youngest son of my best friend.. Het spellen van de genitief -s kan problemen opleveren

Online toetsportaal. Engelse grammatica oefeningen en quizzen in het Engels. Fukuoka Japan. Oefenen met de Engelse bezitsvorm s s of Online toetsportaal June 23rd, 2018 - In dit onderdeel vind je alle toetsen die er voor jouw leerjaar beschikbaar zijn Hier kun je net zo vaak oefenen als je wilt Er staan hier duizende Bezitsvorm meervoud. In het Engels maak je meervoud door een -s aan het woord vast te schrijven. Je gebruikt niet zoals in het Nederlands 's voor het maken van meervoud. Veel woorden in het meervoud eindigen in het Engels dus op -s. De bezitsvorm in het Engels bij zelfstandig naamwoorden in het meervoud eindigend op -s maak je door. Oefeningen tav om zelf te maken pav: taalvaardigheid oefeningen oefening zijn de volgende werkwoorden een zelfstandig werkwoord (zww), een koppelwerkwoord (kw

Extra oefeningen hoofdstuk 11-13 (lijdende vorm) 89 14 Kunnen 92 15 Mogen 97 16 Moeten/niet hoeven 101 Extra oefeningen hoofdstuk 14-16 (kunnen/mogen/moeten) 105 17 -ing vorm 109 18 Lijdend voorwerp + to-werkwoord 115 19 Laten 119 20 Meervoud (1) 123 21 Meervoud (2) 129 22 Bezitsvorm 135 23 Het bijwoord 139 24 Trappen van vergelijking 14

Overzicht toetsen en oefeningen Leestekens op maat Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven Z Toets A t/m F 1 Leestekens Meerkeuze 1 24 Z Toets G t/m K 2 Spellingtekens Meerkeuze 1 26 Z Toets A t/m K 3 Lees- en spellingtekens Meerkeuze 1 44 A zinnen indelen 1 Zinnen splitsen Wijs aan in zin 1 10 2 Compleet of niet Rijen 1 2 De bezitsvorm: de apostrof.   Waarover gaat deze video over spelling? In deze video bespreekt Frances de bezitsvorm. Ze vertelt wanneer je een apostrof, afkappingsteken of weglatingsteken gebruikt.   Wanneer schrijf je een weglatingsteken bij de bezitsvorm? Wil je weten wanneer je een apostrof schrijft in de bezitsvorm, check dan zeker deze video en download hier het schema.  . Als bij een bezitsvorm de naam eindigt op een sisklank, wordt de apostrof gebruikt in plaats van de tweedenaamvals-s. De notatie van die sisklank is daarbij van geen belang. Sisklanken zijn: /s/, /z/, /sj/, /zj/, /tsj/, /dzj/. Smits' gelijk (van Smits, niet van Smit) Strijbosch' huis; Alex' buren; Strauss' voorouders; Bush' presidentscha Woordtekens - gemengde oefening - Klik het correcte woord aan. Spelling oefenen kan ook heel leuk zijn. Hier oefen je je woordpakket met leuke spelletjes! Geschikt voor groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep. Oefening: Persoonlijk voornaamwoord 1. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n Hiërogliefen, het schrift ontcijferd. In dit boek laat egyptoloog Huub Pragt de liefhebber van het Oude Egypte de geheimen van het hiërogliefenschrift ontdekken. De gedrukte versie van dit boek is niet meer verkrijgbaar. De inhoud van het boek komt echter volledig overeen met de syllabus bij de cursus Hiërogliefenschrift

Woordtekens - Kevin Vermasse

 1. g. Uw browser ondersteunt niet de html5 video tag Oefenen met een onderdeel uit de Engelse grammatica: much, many en a lot of. Uitleg en oefeningen
 2. Engels Hogeschool taal en andere samenvattingen voor Hogeschool taal toets, Alle opleidingen. Een samenvatting voor hogeschool taal toets waar je 80% voor moet halen. Met deze samenvatting alleen haalde ik ineens de toets met 85%
 3. Snel en vlot grammatica Engels (1) 15,95. Longman Dictionary of Contemporary English 6 Paper and online (10. Gratis online spelling en grammatica controle in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans Taalhulp Engels is een gratis website waar je online Engels kan leren. Op deze pagina vind je een overzicht van elke oefening die je hier kan.

Oefening trema's en apostrof - CambiumNe

Grammatica Toets. Grammatica woordbenoeming .Verbeter je Nederlands. Wil je beter worden in de onderdelen van de Nederlandse taal die je op deze site kunt testen Oefeningen taalkundig (woordbenoeming) en redekundig ontleden (het benoemen van zinsdelen) voor de onderbouw van de middelbare schoo . Test je kennis van spelling, grammatica en interpunctie door de volgende taaltesten te maken Apostrof groep 7 Taal Actief 4 groep 7 thema 5 les 9 apostrof herkennen . Taal Actief 4 groep 7 thema 5 les 9 apostrof herkenne ; 10. Regel 1: De apostrof wordt gebruikt bij de meervouds-s van woorden die eindigen op a, e, i, o, u of y, voorafgegaan door een medeklinkerletter of lettergreepgrens Ga naar alle verschillende soorten oefeningen over dit grammatica-onderwerp: A1. Wanneer het zelfstandig naamwoord vooraf wordt gegaan door a of an krijg je de zogenaamde Double Possessive (dubbele bezitsvorm). Er wordt dan op twee manieren bezit aangegeven. He is a friend of my brother' Slimleren - Oefening baart kunst. Meer dan 25.000 leerlingen oefenen met Slimleren. 98% van de klanten beveelt Slimleren aan. Aangeraden door meer dan 500 docenten Apostrohpe, Genitive, Possessive, English Online Exercise. Task No. 3451. Write the correct form of the possessives into the gaps (apostrophe 's)

bezits-s (genitief-s): algemene regels Genootschap Onze

 1. Extra oefeningen hoofdstuk 11-13 (lijdende vorm) H14 Kunnen. H15 Mogen. H16 Moeten / Niet hoeven. Extra oefeningen hoofdstuk 14-16 (kunnen / mogen / moeten) H17 -ing vorm. H18 Lijdend voorwerp + to-werkwoord. H19 Laten. H20 Meervoud (1) H 21 Meervoud (2) H22 Bezitsvorm. H23 Het bijwoord. H24 Trappen van vergelijking. H25 Onbepaald lidwoord (a / an
 2. Werkwoordspelling: met onze werkwoordspellingmaker kun je zelf kiezen met welke werkwoordvorm je wilt oefenen
 3. Oefening 1 Oefening 2 Oefening 3 (Zonder uitleg) 6 Over een ander Oefening 1 Oefening 2 Oefening 3 Oefening 4 (Zonder uitleg) 7 Over ik en een ander Oefening 1 Oefening 2 (Zonder uitleg) 8 Jij/je er achter Oefening 1 Oefening 2 (Zonder uitleg) 9 Alles door elkaar Oefening 1 Oefening 2 Oefening 3 Oefening 4 (Zonder uitleg

spellingtests en spellingsoefeningen - Vlaamse overhei

 1. Oefening 4 luister en geef antwoord [ Samenwerken, feedback geven, het belang van instructies boven de oefening de opdracht [ en het belang van herhaling: de ervaring leert dat lang niet alle cursisten de instructies boven een oefening goed lezen of goed tot zich door laten dringen. Veel laagopgeleid
 2. Deze oefentoets geeft aan hoe je scoort op de verschillende onderdelen. Daardoor weet je vooraf of je een onderdeel nog goed moet oefenen of dat je het misschien wel over kan slaan. Elke onderdeel heeft eigen hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft een korte inleiding, waarna de theorie wordt beschreven
 3. -Gebruik online uitleg en oefeningen:-www.meestergijs.nl www.digischool.nl www.bastrimbos.com Wat moet je leren: 3 t/m 86 TB en stones blz 76 en 80 Tb *Oefen de opdrachten waar we tijdens de les een kruisje bij hebben gezet -maak de opdracht opnieuw en kijk ze daarna na met de antwoorden uit de les *Lees de aantekeningen in j
 4. Oefenen. Maak je keuze door te klikken op de plaatjes hieronder of gebruik het snelmenu aan de rechterkant. Lezen. Kijken en luisteren. Schrijven. Spreken
 5. Je schrijft hier dus een apostrof om te laten zien dat het om een bezitsvorm gaat. Let op: dit geldt enkel als het woord eindigt op een <s> die je niet uitspreekt. 3. Oefeningen. Bij de spellingtests vind je onder het kopje 'zelfstandig naamwoord' zes tests op de genitief-s: bezitsvormen met of zonder apostrof (1) > bezitsvormen met of zonder.
 6. Apostrophe s, of-phrase - Exercise - English Online. Task No. 3443. Write apostrophe 's or the of-phrase into the gaps.. Show exampl

Nederlands oefenen Cambiumne

Genitief - Bezitsvorm. Datief - Vorm voor richting bepaling of meewerkend voorwerp.. Accusatief - Vorm die het lijdend voorwerp aangeeft. Locatief - Vorm van het woord waarmee locatie of tijdstip wordt aangegeven. Ablatief - Vorm van het woord die de oorsprongsplaats of vertrekplaats aangeeft 2 Table of contents Item Page Unit 1 Duurvorm (continuous) 3 Unit 2 Present simple (OTT) 7 Unit 3 Simple past (OVT) 13 Unit 4 Present perfect (VTT) 21 Unit 5 Past perfect (VVT) 27 Unit 6 Use of to do (gebruik van to do) 29 Unit 7 Future forms (toekomende tijd) 35 Unit 8 Wordorder (woordvolgorde) 37 Unit 9 The plural (meervoud) 43 Unit 10 The genitive (bezitsvorm met s of of) 4 20. Hoe gebruik je de apostrof in 'twee oma's', 'oma's hoed' en 'omaatje'? Zoals aangegeven in de titel: oma's en omaatje. De apostrof wordt gebruikt om verkeerde uitspraak te voorkomen. Normaal gesproken komt de -s van het meervoud of de bezitsvorm aan het woord vast: tafels, Jans jas. Maar zonder apostrof rijmt auto's op los en accu's op kus De leerlingen leveren de oefeningen in. - Wanneer schrijf je zowel een apostrof als een extra s in de bezitsvorm? Stap 3: De leerlingen die het antwoord op een of meerdere vragen kennen, krijgen de tijd om uitleg te geven aan de leerlingen die vragen hebben. FEEDBACK DOOR MEDELEERLINGE

Voorzetsels oefenen - voorzetsels

Sluit je aan bij Beter Spellen, maak de dagelijkse korte test en spel elke dag een beetje beter oefeningen uitleg mijn actieplan H2 Politiek H2 politiek H4 Mijjn persoonlijke groei buiten Nederland H2 Buiten Nederland H4 Netwerk Netwerken H4 actieplan relfectie van H4 Uitleg van de spellingoefeningen Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bezitsvorm zoals Theo's auto 1 Oefenen Engels per hoofdstuk 1 THV Stepping stones Blz 83 t/m 8 Theme 5: stones blz 76 en 8House and home. Ontkenningen met *Oefen de opdrachten waar have (hebben Alleen de genitief (bezitsvorm) komt men nogal eens tegen. vb.: Vaders fiets. De fiets van vader. Jos' brommer. De brommer van Jos. 's morgens. In de morgen . 1.3. Het lidwoord. Er zijn drie lidwoorden: een of 'n = onbepaald de, het = bepaald vb.: de kar, het paard, een (of 'n) deur (niet verwarren met een(1) als aantal) 1.4. Bijvoeglijke. staan oefeningen bij die regels. Zo leer je de regels begrijpen en toepassen. De ant-woorden achterin maken duidelijk of het goed gaat. Aan het einde weet je dan echt hoe het Engels in elkaar zit. Grammatica 9 Prisma Basisgrammatica Engels 4e DEF.indd 8 14-09-10 08:5

lidwoorden. Het Engels maakt geen onderscheid tussen mannelijke, vrouwelijke of onzijdige woorden. Het bepaalde lidwoord (in het Nederlands het of de) is in het Engels altijd the. Het onbepaald lidwoord een is in het Engels altijd a, tenzij het volgende woord met een klinker begint. Dan is an het onbepaald lidwoord Oefening: zelfstandig naamwoord in woordenboek 10. Nederlands is niet moeilijk, Bezitsvorm van zelfstandige naamwoorden . Een bezitsvorm of genitief * maken we doorgaans door een s toe te voegen aan een zelfstandig naamwoord. Dat kunnen we doen bij bepaalde soortnamen die naar personen verwijzen (mijn broers fiets). Oefening G4 is van het type Open vraag, in dit geval de invulvorm. De gegeven naam, al dan niet met vaste S of apostrof-S moet worden ingevuld. 4 Bezitsvorm maken Open vraag 2 16 5 Trema en apostrof Meerkeuze 4 18 H accenten 1 Klank en nadruk Meerkeuze 2 15 2 Twee.

ClassicalLatin - 2 first declension nouns, preposition - Lisa01 woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen In de spotlight MOOC Beter schrijven in het hoger onderwijs. Wil je je schrijfvaardigheid verbeteren? Schrijf je dan in voor de gratis online schrijfcursus van de Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam. Je kunt de cursus op ieder moment volgen.. Moocbeterschrijven.n Als student secundair onderwijs ontdek je in het lestraject 'Spelling - Meervouden (Uitbreiding)' alles wat je maar moet weten over dit thema, gebracht op een toffe en duidelijke manier! Bekijk ook zeker onze andere lestrajecten uit de rubriek Nederlands - in- en uitvoer, vlieglessen en -oefeningen. Weggelaten woorddelen - bas-aria, , - Geen weglatingsteken want er is geen fout in de uitspraak mogelijk - de -s die de bezitsvorm aanduidt

Bijles Nederlands Online: De tussen -n

bezitsvormen met of zonder apostrof (1) - Vlaamse overhei

Omdat er geen vaste regels zijn voor het gebruik van voorzetsels, is het een lastig onderdeel. Problemen met voorzetsels doen zich vooral voor. wanneer er in het Engels wel een voorzetsel qebruikt en in het Nederlands niet, of omgekeerd: I came here to learn English. - Ik kwam hier om Engels te leren. bij de keuze van het te gebruiken voorzetsel Bezitsvorm van zelfstandige naamwoorden Woordenlijst Nederlandse Taal - Officiële Spelling U bent hier: taalunieversum » woordenlijst » leidraad » bezitsvorm van zelfstandige naamwoorden Zoek naar in de woordenlijst leidraad Zoekgereedschap 14. Bezitsvorm van zelfstandige naamwoorden Een be.. Oefening: Zelfstandig naamwoord 2 - jufmeli

66% - 80%. Je hebt een goede kennis van de spelling, maar er zijn nog wel een aantal lastige kwesties die je beter kunt naslaan. Gebruik hiervoor het Groene Boekje (de leidraad) of een spellingchecker. Kijk voor meer informatie ook op Spelling van zelfstandige naamwoorden. 81% - 100% De oefeningen bij elk grammaticaonderwerp staan ook in het boek, Theory De bezitsvorm gebruiken we om aan te geven van wie iets is. Voorbeelden: Het huis van mijn vader Overzicht toetsen en oefeningen Leestekens Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven Z Toets A t/m E 1 Leestekens 1 Meerkeuze 1 25 Z Toets F 5 Bezitsvorm maken Open vraag 1 12 6 Apostrof Meerkeuze 2 18 M accentteken 1 Welk accent Rijen 1 20 2 Accentwoorden Stenen 3 10 3 Nadruk. Engelse woorden in het Nederlands. 12.1 Engelse samenstellingen en woordgroepen aaneen of los. 12.2 Vervoeging van Engelse werkwoorden. 13. Speciale meervouden van zelfstandige naamwoorden. 13.1 Regelmatige meervoudsvormen. 13.2 Woorden die eindigen op een lange klinker. 14. Bezitsvorm van zelfstandige naamwoorden

Nederlands 1ste graad secundair onderwijs: leuker online

14. Bezitsvorm van zelfstandige naamwoorden woordenlijs

eines. Het lidwoord dat bij het zelfstandig naamwoord hoort krijgt bij de mannelijke en onzijdige genitiefvormen een - (e)s op het einde. De -es wordt gebruikt bij woorden van maar één lettergreep. Grammatica - Der Nominativ (1e) - Der Genitiv (2e) - Der Dativ (3e) - Der Akkusativ (4e) - Tabel van de lidwoorden Grappig voorbeeldje van het gebruik van voorzetsels: The old farmhouse stood for years, after the revolution, by the fork in the road, beyond the orange grove, over the wooden bridge, at the farthest edge of the family's land, toward the great basin, down in the valley, under the old mining town, outside the city's limits, and past the end of the county maintained road In deze uitgebreide bundel komen volgende onderdelen aan bod : hoofdletters bezitsvorm meervouden verkleinwoorden koppelteken en deelteken. Eerst wordt de theorie van ; meervouden reeks 1. de bijvoegelijke Persoonlijke voornaamwoorden Signaalwoorden. niet /geen: Theorie niet/geen. oefeningen of niet/geen. oefeningen op niet/geen reeks 2

Duitse Voorzetsels met genitief: Oefeninge

Het inspiratiemagazine voor leerkrachten in het basisonderwijs. Juf & Meester home. Leerkracht van de maand. Kaartjes. Columns. Kinderpraatjes. Liedje Video: Oefening: verkleinwoorden 2 - jufmelis (de; m; meevoud: studio's; verkleinwoord: studiootje) ruimte waarin films, radio- of tv-programma's worden opgenome Verkleinwoorden . Van veel woorden kun je een verkleinwoord maken door -tje, -je, -etje of -pje aan het grondwoord te plakken oefening baart kunst (=door veel te oefenen leer je iets) - practice makes the world go around 2) bepaalde opdracht om iets te doen - exercise, project, requiremen De oefeningen in dit boek behandelen op een eenvoudige manier de basisleerstof Engels. Door ze te maken oefen je de kennis die nodig is om vlot Engels te kunnen spreken A-Propos Fashion Alfons Pieterslaan 67 & 80 8400 Oostende Tel. +32 (0)59 273 373 Tel. +32 (0)59 506.07 Life meervoud Engels wanneer is het live en wanneer life? (engels) - GoeieVraa . Het beste antwoord. live is een werkwoord en een woord dat aangeeft dat een voorstelling, muziekstuk e.d. niet vanaf een medium plaatsvindt (niet van CD e.d.). life is een zelfstandig naamwoord, een woord waar je the, of a ( lidwoord) voor kan zetten

Apostrof - Woordteken

Grammatica overzicht engels prisma taalbeheersing basisgrammatica engels begrijpelijk voor iedereen johan zonnenberg prisma basisgrammatica engels 4e def.ind