Home

Wie zijn er betrokken bij een rechtszaak

De advocaat verdedigt de belangen van zijn cliënt in juridische zaken. Dat doet hij in de rechtszaal, maar ook daarbuiten. Bij een aantal zaken is het verplicht om een advocaat in te schakelen, bij een groot aantal zaken ook niet. Advocaat strafzaak. In een strafzaak verdedigt de advocaat zo goed mogelijk de verdachte De rechtszitting waar een bepaalde rechtszaak wordt behandeld. Aanwezig zijn: rechter(s), griffier, strijdende partijen, officier, advoca(a)te(n), verdachte(n), getuigen, publiek. Iedereen zit behalve de officier en de advocaat als zij het woord voeren. Die gaan dan staan. Verdachte Iemand die ervan verdacht wordt een strafbaar feit te hebben gepleegd

U en de rechtspraak. Iedere Nederlander krijgt gemiddeld 1 keer in zijn leven te maken met rechtspraak. Misschien omdat u zelf een rechtszaak start, bijvoorbeeld bij een scheiding. Of omdat iemand u voor de rechter daagt. U kunt ook als slachtoffer, getuige of deskundige betrokken raken bij een rechtszaak. Naar de rechter het er aan toe gaat tijdens een rechtzaak. Tijdens een rechtzaak zijn verschillende mensen aanwezig, met allemaal een eigen rol. Sommige komen misschien bekend voor, zoals 'rechter', en 'advocaat', maar andere kennen ze waarschijnlijk niet: 'officier van justitie'bijvoorbeeld, of 'griffier'. 5 De rechter bepaalt in elke zaak wie de belanghebbenden zijn. Soms is dat een ingewikkelde juridische vraag. Bij uithuisplaatsing van een kind kunnen bijvoorbeeld het kind, de ouders, grootouders en voogd belanghebbende zijn. Van belanghebbende naar verweerde Iedere Nederlander krijgt gemiddeld 1 keer in zijn leven te maken met rechtspraak. Misschien omdat je zelf een rechtszaak start, bijvoorbeeld bij een scheiding. Of omdat iemand jou voor de rechter daagt. Je kunt ook als slachtoffer, getuige of deskundige betrokken raken bij een rechtszaak

Als een persoon, organisatie of bedrijf een conflict aan de rechter wil voorleggen of als het Openbaar Ministerie een verdachte voor de rechter wil brengen, begint de rechtsgang bij de rechtbank. Het procesrecht bepaalt bij welke rechtbank een zaak terechtkomt. De hoofdregel is dat een zaak wordt behandeld in het rechtsgebied (arrondissement) waar de gedaagde woont. Als een zaak bij een rechtbank binnen-komt, wordt gekeken bij welke afdeling die zaak thuishoort De verdachte heeft bepaalde rechten, waar de politie en het Openbaar Ministerie aan gebonden zijn. Een verdachte heeft bijvoorbeeld recht op een advocaat. Hij mag niet zomaar worden opgesloten. En hij heeft het recht te zwijgen. Want niemand kan gedwongen worden om mee te werken aan zijn eigen veroordeling De Rechtspraak is onafhankelijk. Daarom kunnen de medewerkers van de rechtbanken en gerechtshoven u geen inhoudelijk advies geven over de inhoud van het proces. Wel kunt u praktische vragen stellen, bijvoorbeeld over het verloop van het proces. De volgende organisaties en personen kunnen u ondersteunen

Bij een juridisch conflict beslist de rechter. Is 1 van de partijen het niet eens met het vonnis, dan kan deze in hoger beroep bij het gerechtshof of 1 van de bijzondere colleges van beroep of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Hoge Raad is de hoogste rechter. Organisatie Rechtspraak Wie is wie? De rechtspraak in ons land is een gecompliceerd geheel. Naast de verdachte en de rechter, zijn er een veel andere personen die iets te maken hebben met een rechtszaak. Wie zijn dit eigenlijk? De gedaagde is degene die voor de rechter moet verschijnen. De rechtszaak draait om deze persoon. Hiernaast is de getuige ook erg belangrijk Een strafrechtelijke procedure is een rechtszaak tussen een verdachte en het Openbaar Ministerie (OM). De officier van justitie vertegenwoordigt het OM. Meestal begint een strafzaak bij de politie. De officier van justitie besluit vervolgens wel of niet te vervolgen. Bij vervolging doet de rechter een uitspraak (vonnis) Van een rechtszaak, rechtsgeding of proces is sprake als twee of meer partijen een geschil met elkaar hebben en dit geschil door de eiser aan een rechtbank wordt voorgelegd (aanhangig gemaakt); de andere partij is de gedaagde of verweerder. Bij een strafzaak is het OM de eisende partij, en is de verdachte de andere partij

In de rechtszaal Hoe werkt het Recht - Rechtspraa

Allereerst is er natuurlijk een rechter betrokken bij de zaak. De civiele rechter wordt ook wel burgerlijke rechter genoemd. Bij eenvoudige zaken is slecht één rechter betrokken. Dat noemen we ook wel een enkelvoudige kamer. Als de zaak ingewikkeld of zwaar is kunnen er ook meerdere rechters bij betrokken zijn, een zogenaamde meervoudige kamer Bij besluiten van bestuursorganen zijn altijd belangen van burgers direct betrokken, soms ook die van overheden. Wie direct belanghebbende bij een besluit is, en het er niet mee eens is, kan doorgaans bezwaar maken tegen dat besluit. De procedure in het bestuursrecht in vogelvluch Of u een advocaat moet inschakelen, hangt af van de situatie. Dit verschilt per soort rechtszaak en per rechterlijke instantie..

Ten minste vier Marokkaanse Nederlanders zijn betrokken bij de rechtszaak tegen de uit Europa op om te getuigen, onder wie de dat er sprake is van een zwarte lijst met zo'n. De uitkomst zal van invloed zijn op iedere persoon op aarde, ongeacht of hij er nu wel of niet bij betrokken wenst te zijn. 2 De hoofdfiguur in deze zaak is de hoogste persoon in het universum, Jehovah God, de Schepper van de hemelen en de grootse Uitspanner ervan; die de aarde uitspreidde met al wat ze voortbrengt, die adem geeft aan het volk daarop ( Jesaja 42:5 ) Nadat het verzoekschrift en verweerschrift bij de rechtbank zijn ingediend zal de rechtbank beide partners (vaak via hun advocaten) uitnodigen voor een zogenaamde mondelinge behandeling. Dit is een hoorzitting bij de rechtbank waarbij beide partners de gelegenheid krijgen om hun standpunten mondeling toe te lichten

De rechtszaak - Rechters en Advocate

Het Yamasaki-effect – Lodewijk Brunt

Organisatie Rechtspraa

Als er een match wordt gevonden, betekent dat dat degene van wie het stukje is, de dader kan zijn. Maar bij een rechtszaak wordt gevraagd om meerdere kenmerkende stukjes, dus de kans dat de verkeerde persoon gestraft wordt is erg klein Gerechten publiceren uitspraken die belangrijk zijn voor de maatschappij of de rechtspraktijk. Er gelden anonimiseringsrichtlijnen. Deze richtlijnen schrijven voor welke gegevens geanonimiseerd moeten worden. Het algemene uitgangspunt is dat alle gegevens van natuurlijke personen worden geanonimiseerd. Anonimiseringsrichtlijnen Een groep studenten staat lijnrecht tegenover de medewerkers in de Universiteitsraad in het debat rond proctoring. Enkele studentleden proberen er via onderhandelingen nog uit te komen, maar overwegen een rechtszaak aan te spannen tegen het College van Bestuur (CvB) vanwege de inzet van een tweede camera bij online proctored tentamens Met het sturen van een 'conceptdagvaarding' lijkt het vaak net alsof incassobureaus gerechtsdeurwaarder zijn, of dat er al een deurwaarder betrokken is. Een conceptdagvaarding sturen is onderdeel van de strategie van een incassobureau om je alsnog te laten betalen, maar heeft niet dezelfde juridische status als een door een gerechtsdeurwaarder uitgebrachte dagvaarding

Voor AT5 volgt verslaggever Mark Schrader de zaak, die in totaal twee weken in beslag zal nemen. Hieronder lees je kort waar de zaak precies om draait en wie de hoofdrolspelers zijn. De zaak Ruim. Deze boegbeelden waren betrokken bij een seksschandaal. In 2016 sloeg de goeroe op de vlucht, omdat hij na een rechtszaak ruim 6,2 miljoen euro Tot op heden zijn er geen strafrechtelijke. Mensen en bedrijven die zogenoemde sjoemeldiesels hebben gekocht van Volkswagen hebben recht op in totaal honderden miljoenen euro's compensatie. Dat heeft de rechtbank Amsterdam vanmorgen beslist Een spermadonor die ondanks een eerdere belofte contact weigert met zijn donorkinderen, moet zich alsnog bekendmaken. De kliniek waar hij doneerde, moet zijn gegevens verstrekken. Dat heeft de.

Rechtbank van Peru zegt dat COVID-19 gemaakt werd door criminele elite. O p het Argentijnse journaal deed de journaliste Veronica Ressia verslag van een opmerkelijke uitspraak door een Peruaanse Strafkamer van Beroep. Zij oordeelden namelijk dat COVID-19 gemaakt werd door een criminele elite Spreekbeurt over Euthanasie voor het vak nederlands. Dit verslag is op 29 februari 2004 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (6e klas vwo Er zijn aanwijzingen dat er naast de 53-jarige Ronnie S. een andere persoon betrokken is geweest bij de zaak, aldus het gerechtshof in Den Bosch. Zeventien jaar Het Openbaar Ministerie had om uitstel gevraagd omdat nader onderzoek zal worden gedaan in de zaak van de moord of doodslag op Andy de Heus, op 18 december 2012 in Stevensweert Een gemiddelde arbeidsadvocaat kost al snel tussen de € 200,00 en € 400,00 per uur, daarbij komen dan nog kantoor- en andere kosten. Het aantal uren die een arbeidsadvocaat in rekening brengt, voordat het tot een rechtszaak komt, loopt snel op. Mailjes schrijven, overleg uren, kantoorkosten en dergelijke zorgen dan al voor een rekening van.

Belanghebbende Civiel recht Rechtspraa

Door het raadplegen van het boedelregister kan je achterhalen welke notaris betrokken is bij de afwikkeling van de erfenis. Hiervoor benader je het boedelregister van de rechtbank. Dat is de rechtbank van de laatste woonplaats van de erflater. Dat kan via een schriftelijk verzoek. Inzage in het boedelregister is kosteloos. Zie ook boedelnotaris De werknemers die 'mee overgaan' bij een overgang van onderneming. Als bedrijfsactiviteiten worden overgenomen of voortgezet door een ander bedrijf, dan kan het zijn dat het daarbij betrokken personeel automatisch in dienst treedt bij het overnemende bedrijf. Er is dan sprake van een zogenoemde ' overgang van onderneming' Gedupeerden die een nieuwe Volkswagen, Audi, Skoda of Seat kochten die voorzien was van sjoemelsoftware hebben recht op een schadevergoeding van 3.000 euro. Degene die een occasion kocht kan aanspraak maken op een vergoeding van 1.500 euro. Bij de rechtszaak zijn volgens stichting Car Claim circa 150 duizend consumenten betrokken Heeft u een dagvaarding ontvangen om voor de rechtbank te verschijnen? Dan is uw persoonlijke aanwezigheid op de dag van de zitting niet verplicht. De rechter zal dan uitspraak doen bij verstek. Hiernaast kan u zich ook laten vertegenwoordigen door je advocaat, het vonnis zal dan op tegenspraak worden uitgesproken Rechtszaak advocaat Wiersum: Het OM eiste de hoogst denkbare straf, want het ging om een advocaat die betrokken was bij een belangrijk proces tegen een

Juist voor deze bedrijven kan het aanbieden van een dwangakkoord effectief zijn. Wie kan er een beroep doen op de WHOA? De WHOA is een breed toegankelijke regeling, die niet alleen bruikbaar is voor grote bedrijven, maar ook voor het MKB. Daarnaast is de WHOA ook van toepassing op verenigingen en coöperaties De top van motorclub No Surrender staat morgen voor de rechtbank in Groningen. Het Openbaar Ministerie verdenkt vier verdachten van leiding geven aan een criminele organisatie, afpersing en.

De organisatie van de Rechtspraak - Werken bij de

Wie zijn de hoofdrolspelers en wat is er te hebben dat A. betrokken was bij de schietpartij, wil een dat een gerucht al voldoende lijkt te zijn voor een vlucht. Stichting Urgenda is een Nederlandse actiegroep die zich ten doel stelt om Nederland sneller duurzaam te maken. De stichting is een initiatief van Marjan Minnesma en hoogleraar Jan Rotmans.. Door de stichting werden in 2010 in Nederland 50.000 zonnepanelen verkocht. Door groot in te kopen wist de organisatie de prijs met een derde te drukken

Hoofdrolspelers bij een strafrechtzaak - Raad voor de

Slachtoffer Rechtspraa

 1. Werkstuk over Loverboys voor het vak maatschappijleer. Dit verslag is op 22 februari 2007 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie
 2. De milieuorganisatie dreigt met een rechtszaak. Beeld ANP. Greenpeace hoopt met juridische stappen druk te zetten op onderhandelingen over stikstof bij de formatie van een nieuw kabinet. De nieuwe.
 3. Voorbeschouwing Rechtszaak Wie drukte er op de strafrecht ook het internationaal oorlogsrecht betrekken. Er zijn drie een grote zaak is, zijn er twee reserverechters aangewezen die.
 4. Eigenaar glastuinbouwgrond wil er woningen op bouwen, maar zelfs zijn advocaat ziet weinig kansen. Het komt niet vaak voor dat een advocaat al bij het begin van een rechtszaak bij de Raad van.
 5. Ouders worden het meestal samen eens hoe ze na de scheiding voor hun kinderen gaan zorgen. Ouders zijn verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Hierin staan alle afspraken over de zorg en opvoeding, alimentatie en het delen van informatie. Ouders moeten hierin ook aangeven hoe zij de kinderen bij deze afspraken en eventuele veranderingen betrekken. Soms ontstaat er een conflict.
 6. Volgens het OM zijn er sterke aanwijzingen dat de verdachte de motoragent met opzet heeft aangereden. Het onderzoek naar de dodelijke aanrijding is nog in volle gang. De verdachte is ook betrokken geweest bij twee eerdere ongevallen, in 2015 en 2020, aldus het OM. Bij het eerste incident was ook een politieagent betrokken
 7. Kunstenbond daagde de Nationale Opera daarom in november 2019 voor de rechter. Naar aanleiding van de dagvaarding bewoog de werkgever stukje bij beetje richting eerlijke beloning. Maar er was nog anderhalf jaar onderhandeling voor nodig om te komen waar we nu zijn. Met deze nieuwe cao is de rechtszaak afgewend

Rechtspraak Nederland Hoe werkt het recht? Rechtspraak

Wat is er met hem gebeurd en waar is zijn lichaam? Dat zijn twee van de grote vragen die spelen bij de rechtszaak tegen de verdachten van de moord op Jamal Khashoggi. Vandaag gaat die zaak in. De Rechtbankmeneer. Maarten van der Tas (57) komt al 37 jaar lang elke dag op de Amsterdamse rechtbank. Hij is helemaal geen jurist, maar woonde vele duizenden rechtszaken bij. Een dag uit het. De advocaat van een van de verdachten van de dodelijke schoppartij op Mallorca, waarbij de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven kwam, wil dat de zaak in Nederland voor de rechter.

Hoe verloopt een strafrechtelijke procedure

 1. Prijzen van implantaten blijven een diep bewaard geheim. In april 2018 diende onderzoeksjournalist Ilona Dahl bij zes academische ziekenhuizen een Wob-verzoek in om op te vragen welke medische implantaten ze inkopen en tegen welke prijs. Het doel: achterhalen hoe de hazen lopen in Nederlandse ziekenhuizen bij de inkoop van onder meer.
 2. elen bij betrokken waren, leidden tot een inval. Vrachtwagen. De man zei twee weken geleden voor de rechtbank.
 3. Er kwam iemand naar me toe - nee, ik ga niet zeggen wie - die zei: 'ik zal er persoonlijk voor zorgen dat jij nergens in Nederland nog een baan krijgt'. Ja, dit is een grote-mensenspel
(Click above to go to the News Monitor) “The Manual”VJK advocaten - Wilma KoutersWat moet je weten over de motorbendes in Limburg

Rechtszaak - Wikipedi

 1. De in juni 2018 ontdekte hennepkwekerij aan de Avebe-Weg in Foxhol was goed voor een winst van ruim 3,7 miljoen euro. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Het is met ruim 4000 hennepplanten een van.
 2. En voor de verdachten, onder wie een aantal topbestuurders uit de olie-industrie, als een verlossing. Voor Nigeria is het een feit dat er met smeergeld is gestrooid toen olieveld OPL 245 van.
 3. Op dezelfde dag, 17 april, komt ASML echter met nóg een verklaring, hierin staat vermeld dat ASML het geheel eens is met Samsung's reactie. Dat is toch wel erg opmerkelijk. Zal er achter gesloten deuren tijdens de 'stevige gesprekken' zijn afgesproken dat ASML het woord 'Samsung' niet in de woord mag nemen als het om deze kwestie gaat
 4. We willen een andere toekomst: voor onze dochters en zonen, voor iedere andere persoon en voor de wereld waarin we leven. Een wereld waarin er wordt geluisterd naar wie de moed heeft te spreken. Met deze brief willen we de stilte doorbreken vanuit de sector en onze steun betuigen aan onze betrokken collega's
 5. Elke aankoopsessie bij WooCommerce bevat een unieke code voor elke klant, zodat er kan worden achterhaald waar de productgegevens voor elke klant te vinden zijn. Via deze cookiebalk krijgt u de mogelijkheid om de cookies te accepteren of de instellingen aan te passen
 6. De rechtszaak rondom de afpersing van het Hedelse fruitbedrijf De Groot gaat deze week verder. Vandaag en morgen zijn er twee voorbereidende zittingsdagen die veel aandacht zullen krijgen van.
 7. Wie een nieuwe Volkswagen, Audi, Seat of Skoda heeft gekocht met zogeheten sjoemelsoftware, heeft recht op een prijsverlaging van 3000 euro, voor een tweedehands auto is dat 1500 euro

Video: Hoe verloopt een civiele rechtzaak? Wij zetten het voor u

Bestuursprocesrecht - Wikipedi

De rechtbank Zeeland - West-Brabant geeft daar een antwoord op. Allereerst wijst de rechtbank er op dat een notaris zijn ambt in onafhankelijkheid dient uit te oefenen en de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid dient te behartigen Als er sprake is van franchise dienen zowel de franchisegever als de franchisenemer er volgens de rechtbank voor te zorgen dat het aansprakelijk kan worden gesteld en in rechte worden betrokken voor handelen c.q. nalaten van een franchisenemer. Hoewel voornoemde situatie in de praktijk weliswaar een uitzondering zal zijn,. Een ouder / kind / broer / zus = niet benoemd, vrijwillig; Deze opsomming is in volgorde. Bij beslissingen over zorg en behandelingen kijkt de zorgverlener dus eerst of er een mentor of curator is, dan of er een schriftelijke gemachtigde is. Zo niet, dan kunnen de partner of de genoemde familieleden vertegenwoordiger zijn

We willen vooruit. Hiemstra laat verder weten dat er in december met kandidaat-bestuurders in gesproken bij de Woodbrokers in Barchem. Daar zou volgens informatie uit betrouwbare bron ook zijn gepraat met mensen die eerder betrokken waren bij HVL. Wie dat zijn wordt wellicht duidelijk als potentiële bestuursleden worden gepresenteerd Medisch top expert: 'Dit is het verborgen plan achter de vaccins'. N a twintig jaar onderzoek en het bijwonen van medische conferenties over de hele wereld, heeft Dr Carrie Madej ontdekt wat het krankzinnige plan is voor de toekomst van de mensheid. De bedoeling is om de huidige mensheid te eindigen en een nieuw ras te doen ontstaan Terechtzittingen van rechtbanken zijn in principe openbaar. Dat betekent dat de deuren van de gerechtszaal openblijven en dat om het even wie de zaal mag betreden, niet alleen diegenen die betrokken zijn bij de rechtszaak maar ook het publiek, zoals een verslaggever van een krant

Wie betaalt de kosten van een rechtszaak? Rijksoverheid

 1. Doordat er altijd een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht, spreken wij over gesubsidieerde rechtsbijstand. Iedere burger loopt het risico om in een rechtszaak betrokken te raken. Het kan zijn als een claimer, maar u kunt ook juridische kosten moeten maken om u te verweren in een rechtszaak
 2. Er moet tevens zijn vastgesteld dat het gevaar op schending van het recht op een eerlijk proces ook bestaat in het concrete geval. Om de informatie te verkrijgen die nodig is voor de uitvoering van deze concrete toets, vereist het Hof dat de uitvoerende autoriteit middels het stellen van vragen in dialoog treedt met de uitvaardigende autoriteit
 3. Er moet sprake zijn van een pleeggezin, dat wil zeggen van een situatie waarin het kind door anderen (anderen dan de ouder(s) met het gezag) wordt verzorgd en opgevoed als een eigen kind. Rechtzaak Als de situatie in aanmerking komt voor het blokkaderecht, dan moeten de ouders via een advocaat bij de rechter verzoeken om de blokkade op te heffen
 4. Nu blijkt dus dat de politie afgelopen winter met G. in gesprek geweest is. Wat het heeft opgeleverd is de advocaat van G. niet bekend. G. heeft aan de rechtbank gezegd dat mensen van het fruitbedrijf langere tijd betrokken zijn geweest bij cocaïnehandel en dat personen bij het bedrijf op zeker moment cocaïne hebben verduisterd

Op een gegeven moment ging de deur open en duwde een journalist van Waarom zij niet door het bestuur zijn gedaagd, is Pronk een wie gaat de rechtszaak die door het bestuur tegen hen. De verantwoordelijken - er zijn er tienduizenden die rechtstreeks betrokken zijn bij deze gigantische samenzwering tegen de mensheid - moeten volgens Fuellmich worden berecht en veroordeeld in een gigantisch proces naar het voorbeeld van het oorlogstribunaal van Neurenberg

Marokkaanse Nederlanders betrokken bij rechtszaak

De universele rechtszaak waarbij u betrokken bent

Bij een eventuele uitbetaling zou er een andere, wel betrouwbare, instantie bij betrokken moeten zijn. Die onafhankelijk van facebook werkt en daar ook niet bij betrokken is WhatsApp beschuldigt het Israëlische spionagebedrijf NSO Group ervan nauw betrokken te zijn bij hacks op prominente gebruikers. NSO zou servers hebben beheerd waarmee journalisten, activisten en.

Echtscheidingsprocedure bij de rechtbank

 1. Een jacht die ook steeds succesvoller leek, toen de gemeente erin slaagde om in een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, getuigenverhoren te laten afnemen, waarin betrokken aannemers.
 2. John McAfee, oprichter van de gelijknamige antivirussoftware, heeft een rechtszaak over het gebruik van zijn naam met Intel geschikt. McAfee zal zijn naam niet gebruiken in relatie tot.
 3. eel Naoufal F. in Berlijn in 2015 noemt het maandag in de rechtbank van Amsterdam allemaal een spel. Volgens.

Drie complotdenkers die allerhande verzonnen theorieën verspreiden over seksueel misbruik in Bodegraven, moeten daarmee ophouden. Dat heeft de rechtbank Den Haag vrijdag bepaald. De complotdenkers beweren dat onder meer RIVM-directeur Jaap van Dissel en premier Mark Rutte onderdeel uitmaakten van een satanisch netwerk van pedoseksuelen. De rechtbank heeft de samenzweringsgelovigen nu verboden. De rechtszaak omtrent het sjoemelschandaal van VW wordt nu in Amsterdam behandeld. Ah, Dieselgate!Daar hebben we al een tijdje niets meer over gehoord. Voor wie het even gemist heeft, hebben we. Bij de rechtbank in Den Haag loopt momenteel een strafzaak tegen drie Russen en een Oekraïner, die betrokken zouden zijn geweest bij de beschieting van het toestel met een raket. Bij de ramp. Den B. staat vandaag, ruim een half jaar na zijn arrestatie, in de rechtbank in Assen terecht voor doodslag op zijn 3-jarige zoontje Sven. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft hij Sven in. Bij een inbreuk tegen de sociale strafwetten treedt het arbeidsauditoraat tegen de overtreder op als openbare aanklager. Dit gebeurt voor de correctionele rechtbank. Het arbeidsauditoraat staat onder leiding van de arbeidsauditeur, die wordt bijgestaan door zijn eerste substituten en substituten. In elke ressort is minstens één auditoraat