Home

Prenatale screening vergoeding

Vergoeding prenatale screening zorgverzekering 2021. Regelmatige zwangerschapsonderzoeken zijn belangrijk om de gezondheid van de baby en de (aanstaande) moeder te monitoren. De meeste onderzoeken worden vergoed vanuit de basisverzekering Wat krijgt u vergoed? counselinggesprek (uitleg over de prenatale screening) de 12 en de 20 wekenecho; Wat krijgt u soms vergoed? de combinatietest op o.a. downsyndroom, alleen bij medische indicatie; de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT), een bloedtest op het o.a. downsyndroom, alleen bij medische indicatie of positieve combinatietes Vergoeding voor prenatale screening. Bij een 20-weken echo komt u in aanmerking voor een volledige vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit geldt ook voor een counselinggesprek met uw verloskundige. Voor aanvullende onderzoeken zoals de combinatietest (168 euro) of de NIPT test (175 euro) hebt u een medische indicatie nodig van uw behandelaar

Prenatale screening kosten - vergoeding *update* 2021

1e controle - Verloskundigenpraktijk Voorhout

Deze test wordt alleen vergoed indien u een medische indicatie heeft. Behandelaar Prenatale screening wordt uitgevoerd door een medisch specialist, echoscopist, huisarts of verloskundige Bekijk de vergoeding voor Prenatale screening in 2021. Wat krijgt u vergoed, waar kunt u terecht en wat regelt u zelf De kosten voor de combinatietest worden niet meer standaard vergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw ziektekostenverzekering. Tarieven pretecho's. Prenatale Screening Koningin Emmalaan 12 3851 RJ Ermelo >> Contactformulier >> Route beschrijving (©) 2021. De basisverzekering vergoedt prenataal vervolgonderzoek bij een verhoogde kans op een aandoening, of als er een andere medische indicatie is. Prenatale screening rond de 20e week van de zwangerschap. In deze fase van de zwangerschap kunt u een 20-weken echo (structureel echoscopisch onderzoek, SEO) laten doen. De basisverzekering vergoedt die

Vergoeding prenatale screening 2021 - Zilveren Kruis

De basisverzekering vergoedt de counseling. Prenatale screening tussen de 9e en 14e week van de zwangerschap In deze periode kunt u een combinatietest of een NIPT laten doen. U betaalt de kosten zelf, behalve als de verloskundige, de huisarts of de gynaecoloog bepaalt dat er in uw geval een medische indicatie is Deze test wordt alleen vergoed wanneer u een medische indicatie heeft De overheid heeft een website met informatie over prenatale screening. Je kunt de NIPT ook krijgen zonder medische indicatie. Die wordt betaald uit een subsidieregeling van de overheid. Je moet dan wel meedoen aan onderzoek (de TRIDENT-2 studie) en je betaalt zelf € 175 De basisverzekering vergoedt: counseling; structureel echoscopisch onderzoek (SEO): de 20-weken echo; Als de verloskundige, huisarts of gynaecoloog een medische indicatie vaststelt, vergoedt de basisverzekering ook: de combinatietest; GUO (geavanceerd ultrageluidsonderzoek) NIPT. Deze vergoeden wij ook na een positieve combinatietes Prenatale screening rond de 20e week van de zwangerschap In deze fase van de zwangerschap kunt u een 20-weken echo (structureel echoscopisch onderzoek, SEO) laten doen. De basisverzekering vergoedt die

U bent zwanger en wilt een onderzoek laten uitvoeren naar aangeboren afwijkingen? Dan ontvangt u vanuit de basis- en/of aanvullende verzekeringen van Zorgzaam een vergoeding. Vergoeding 2021 Prenatale screening Vergoeding: Vanaf januari 2015 veranderd het een en ander aan de vergoeding voor prenatale screening: Alle vrouwen moeten de combinatietest zelf betalen, óók vrouwen boven de 36 jaar. In sommige gevallen wordt het vergoed uit de aanvullende verzekering. De combinatietest wordt wel vergoed bij een medische indicatie. NIP Vanaf april 2017 is er vanuit een subsidieregeling een vergoeding voor de NIPT zonder medische indicatie. Deze subsidieregeling geldt ook in 2021. Er geldt een eigen bijdrage van € 175,-De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt door de basisverzekering vergoed als er sprake is van een medische indicatie Vergoeding prenatale screening SEO: doe de AGB-check. 30 juni 2021. Eerder dit jaar vroegen we samen met BEN en de Regionale Centra bij Vektis en zorgverleners aandacht voor de vergoeding van SEO's aan zorgverleners. Dit liep toen nog niet goed. Afgelopen tijd is hier veelvuldig overleg over geweest tussen partijen

Prenatale screening

Vergoeding prenatale screening - Vergoeding

 1. 2021 2020. Tijdens een prenatale screening wordt uw ongeboren baby onderzocht op verschillende aangeboren afwijkingen. Het bestaat uit de volgende onderdelen: Counseling: voorlichting en advies over prenatale screening door uw verloskundige. Combinatietest: onderzoek naar de kans op het syndroom van Down of het syndroom van Edwards of Patau
 2. Vergoeding 2021. U heeft recht op prenatale screening (onderzoek tijdens de zwangerschap om te beoordelen of het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking) en op verloskundige zorg. Bekijk de vergoedingen van 202
 3. Vergoedingen prenatale screening en diagnostiek. Het precieze verhaal rondom de vergoedingen van prenatale screening en diagnostiek is best ingewikkeld en gedetailleerd. Als je niet voor verrassingen wilt komen te staan, kan je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar
 4. Eigen risico Prenatale screening. Jouw eigen risico is het bedrag dat je zelf moet betalen in het geval je kosten maakt voor zorg uit de basisverzekering. In 2020 ligt dit op €385. Gaan de vergoedingen van Prenatale screening van het eigen risico af? Dit zijn vrij kenmerkende thema's / ingrepen
 5. Vergoedingen­overzicht Prenatale screening. Op zoek naar een aanvullende zorgverzekering die Prenatale screening vergoedt in 2021? Poliswijzer.nl heeft hieronder voor je op een rijtje gezet hoeveel de vergoeding per polis bedraagt en welke bijzonderheden er van toepassing zijn
 6. Prenatale screening. Als je overweegt een prenatale screening te laten doen, dan heb je hierover eerst een uitgebreid gesprek met je verloskundige of gynaecoloog. Zij geven voorlichting en advies over prenatale screening. Dit adviesgesprek wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor deze zorg geldt geen eigen risico
Zorgvergoedingen - ZorgverzekeringWijzer

Vergoeding . Declaratie van het counselinggesprek, de combinatietest of het SEO is alleen mogelijk indien de zorgaanbieder een samenwerkingsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die door de Coördinatiecommissie Prenatale Screening zijn vastgesteld als bedoeld in de WBO-vergunningen prenatale screening . 2020-2021. 2 . Inhoud. vergoeding, betaling of ander voordeel te krijgen waarop de Verzekerde dan wel de Zorgaanbieder geen recht heeft of recht kan hebben; e. Materiële controle een onderzoek waarbij de Zorgverzekeraar nagaat of de door de Zorgaanbieder in rekening gebracht Als u prenatale screening overweegt, dan krijgt u een uitgebreid gesprek met uw gynaecoloog of verloskundige. Dit noemen we een counselingsgesprek. Hiervoor wordt een aparte afspraak gemaakt na ca. 11 weken zwangerschap. Vergoeding van prenataal onderzoek. Prenatale screening kan gevolgen hebben voor uw eigen risico

Vergoeding; Counseling door verloskundige: een informatief gesprek tussen de zwangere vrouw en de zorgaanbieder. Hierin wordt aan de zwangere vrouw uitgelegd wat de prenatale screening inhoudt en wat de consequenties of handelingsopties zijn. Vervolgens kan de zwangere vrouw besluiten of zij wel of niet deelneemt aan de prenatale screening Screening op down-, edwards- en patausyndroom met de combinatietest of de NIPT niet-invasieve prenatale test. 2. Een structureel echoscopisch onderzoek (SEO) ofwel 20 wekenecho, waarmee de zwangere informatie krijgt of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke structurele afwijkingen bij de foetus

Prenatale screening valt onder de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO). Deze wet stelt kwaliteitseisen aan de aanbieders van prenatale screening. Ethische vragen centreren zich bij prenatale screening vooral rond keuzevrijheid van de vrouw, de beschermwaardigheid van een foetus en de mogelijke stigmatisering van kinderen met een afwijking Prenatale screening wordt als minder ingrijpend ervaren dan diagnostiek. Dit komt doordat er bij prenatale diagnostiek een naald aan te pas komt. De meeste vrouwen voelen voor korte tijd pijn tijdens het prikken. De vergoeding per onderzoek verschilt per situatie Prenatale screening Prenatale screening. Gezondheidsraad Prenatale screening. Gezondheidsraad H ealth C ouncil of the N etherl ands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B ezoekadres P ostadres P arnassuspl ein 5 P ostbus 160 52 2511 VX Den H aag 25 00 BB D en H aa

Vergoedingen voor Prenatale screening. Zorgverzekering vergelijken? Op zoek naar een zorgverzekering die Prenatale screening vergoedt? Zorgwatch laat zien wat de basisverzekering vergoedt voor Prenatale screening De prenatale screening op down-, De combinatietest wordt, indien je hier niet voor in aanmerking komt, door de meeste zorgverzekeraars (nog) niet vergoed. Dit kun je navragen bij je eigen verzekeraar. De prijs bedraagt ongeveer €177,-. NiPT

Vergoeding prenatale screening 2021 - Pro Lif

 1. Vergoeding prenatale screening Onder prenatale screening valt een aantal onderzoeken die bedoeld zijn om naar de gezondheid van je ongeboren kind te kijken. Dit zijn de 20-weken echo en de NIPT- en combinatietest. De 20-wekenecho wordt vergoed vanuit de basisverzekering
 2. Vergoeding voor verloskundige zorg. Bijvoorbeeld: controles, echo, kinderwensconsult, prenatale screening, combinatietest, vlokkentest, vruchtwaterpunctie, verloskundige zorg van de gynaecoloog en de NIPT. U bent succesvol ingelogd. Verzekerd bij ons
 3. Het SEO wordt vergoed door de zorgverzekeraar van de zwangere. Wil je meer informatie over de kosten en vergoedingen voor prenatale screening? Bekijk de actuele tarieven. Heeft deze informatie geholpen? 0 mensen vonden dit nuttig. Ja Nee. Bedankt voor je input
 4. Zorgverzekering bij zwangerschap en bevalling. Bij een zwangerschap is het raadzaam om goed naar de dekking van de zorgverzekering te kijken. Veel wordt gedekt door de basisverzekering, maar soms maak je toch kosten, bijvoorbeeld omdat je gebruik maakt van zorg die niet (volledig) in het basispakket is opgenomen
 5. Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering? Voor de bevalling zorg van uw verloskundige of medisch specialist. prenatale screening inclusief voorlichting en advies, de termijnecho om de zwangerschapsduur te bepalen en de '20 weken-echo' (het structureel echoscopisch onderzoek).andere echo's, als dat medisch gezien nodig is
 6. Vergoeding prenatale screening en diagnostiek Het precieze verhaal rondom de vergoedingen van prenatale screening en diagnostiek is best ingewikkeld en gedetailleerd. Als je niet voor verrassingen wilt komen te staan, kan je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar
 7. Op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl vind je een keuzehulp voor prenatale screening. Vergoeding. Het voorlichtingsgesprek over prenatale screening wordt vergoed vanuit je basisverzekering. Verder is het precieze verhaal rondom de vergoedingen van prenatale screening en diagnostiek best ingewikkeld en gedetailleerd

Prenatale screening. Het uitgebreide gesprek (counseling) over de mogelijkheden van prenatale screening valt onder verloskundige zorg en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De SEO (20-weken echo) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de NIPT test geldt een eigen bijdrage van €175,- De screeningsecho (of SEO/ 20-weken echo) is één van de methoden van prenatale screening, waarbij specifiek naar afwijkingen bij het kindje wordt gekeken. Alle zwangeren hebben recht op deze echo, maar je kunt er ook voor kiezen om deze echo niet te laten maken. Deze echo wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar Prenatale screening; Centering Pregnancy De 20 weken echo wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de 20 weken echo verwijzen wij jullie naar het Prenataal Screeningscentrum. In sommige gevallen verwijzen wij jullie naar het ziekenhuis voor een geavanceerde 20 weken echo Wat is prenatale screening? En welke vergoeding hoort daarbij? Als zwangere vrouw heeft u in Nederland de mogelijkheid om uw ongeboren baby te laten onderzoeken op verschillende aangeboren afwijkingen. Deze zogenoemde prenatale screening bestaat uit: 1. Counseling: voorlichting en advies over prenatale screening door uw verloskundig Prenatale screening Verloskundigenpraktijk Valkenburg a/d Geul 2021-05-01T13:18:37+02:00 De meeste zwangerschappen verlopen zonder problemen en er komen veel kinderen gezond ter wereld. In Nederland bestaat de mogelijkheid om jullie kindje te laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen

Cursussen - Viamama Verloskunde

Prenatale screening vergoeding in 2020 Jij kiest

 1. Prenatale Screening. Aan alle zwangeren wordt bij de eerste controle de mogelijkheid tot prenatale screening aangeboden. Deze screening bestaat uit onderzoek naar Down-, Edwards- en Patausyndroom (de combinatietest of NIPT) en/of structureel echoscopisch onderzoek (de 20 weken echo). Nadat we daar op het spreekuur, indien je dat wenst, met je.
 2. Onder prenatale screening vallen de onderzoeken die verricht kunnen worden naar de gezondheid van de baby. Deze onderzoeken zijn optioneel en niet verplicht. Onder de prenatale screening vallen de testen naar baby's met het syndroom van down, edwards en patau en het structureel echoscopisch onderzoek bij 19 weken zwangerschapsduur (de 20-weken echo)
 3. Soms zijn er extra vitaliteitsecho's noodzakelijk om bijvoorbeeld de groei van je baby te monitoren. Deze krijg je vergoed. Ook de 13-weken echo wordt vanaf medio 2021 vergoed. Prenatale screening Elke zwangere vrouw krijgt een aantal chromosoomtests aangeboden om te kijken of er aangeboren afwijkingen zijn, zoals het Syndroom van Down

Niet alle vormen van prenatale screening wordt vergoed. NIPT: €175,-Combinatietest: €176,96. Structureel echoscopisch onderzoek (SEO of20 weken echo): Deze echo wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Ben je niet verzekerd dan zijn de kosten €164,9 Prenatale screening omvat drie verschillende onderzoeken: de combinatietest, de NIPT (beide op eigen kosten) en de 20-weken echo (vergoed door de verzekering). Je kunt ervoor kiezen één of meerdere onderzoeken uit te laten voeren. Dit is echter geen verplichting. Vanaf september 2021 is er ook een mogelijkheid om kosteloos te kiezen voor een.

Vergoeding zwangerschapsonderzoek - C

 1. over prenatale screening. Haar man doet het woord en zegt u niet te begrijpen. U geeft hen een korte uitleg over verschillende onderzoeken en de eventuele consequenties van afwijkingen. Hij zegt: 'ik wil geen onderzoek dat kwaad kan voor de baby' en geeft aan geen verdere informatie te willen
 2. Screening tijdens de zwangerschap en net na de geboorte sporen eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen vroegtijdig op. Als jullie willen testen of jullie kindje meer kans heeft op down-, edwards- en patausyndroom kun je naast de combinatietest ook kiezen voor de NIPT (niet-invasieve prenatale test). De NIPT wordt in studieverband.
 3. Onder prenatale screening vallen de volgende onderzoeken: 20 weken echo. In sommige gevallen wordt de combinatietest vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Een uitzondering is als er sprake is van een medische indicatie, dan wordt de combinatietest altijd vergoed
 4. Prenatale controle, screening en counseling. vraag 1: wat is de frequenie van de prenatale controles? De frequenie van de consulten hangt af van het termijn van de zwangerschap. Hoe verder in de zwangerschap je bent des te hoger de frequenie van de prenatale controles. In het eerste trimester, 1-13 weken, komt de zwangere 1 tot 2 keer op consult
 5. Vergoeding. Adviesgesprek door de verloskundige een informatief gesprek tussen jou en de verloskundige. Hierin wordt er aan je uitgelegd wat de prenatale screening inhoudt en wat de consequenties of handelingsopties zijn. Vervolgens kan je zelf besluiten of je wel of niet deelneemt aan de prenatale screening. Vergoed vanuit het basispakke

de NIPT binnen het proefimplementatieprogramma voor prenatale screening onderdeel uitmaakt van het basispakket. Ook concludeert het CVZ dat vrouwen van 36 jaar en ouder, die een combinatietest hebben ondergaan waarvan de uitslag 'positief' was, en vrouwen met een medische indicatie aanspraak hebben op vergoeding van de NIPT Dit noemen we een prenatale screening. Er zijn twee soorten: NIPT of combinatietest. SEO/20-weken echo. Deze onderzoeken zijn ook mogelijk als u in verwachting bent van een tweeling. Uw gynaecoloog zal u uitleg geven over deze onderzoeken, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen of u deze onderzoeken wel of niet wilt laten uitvoeren Vergoeding NIPT. Per 1 januari 2015 zijn een aantal zaken ten aanzien van de vergoeding en toegang Het Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuidoost Nederland is één van de acht regionale centra in Nederland dat van het Ministerie van VWS een vergunning heeft gekregen voor het voeren van de regie over de uitvoering van de prenatale.

Pakketadvies 'Prenatale screening en de

 1. Alle andere behandelingen die onder prenatale screening vallen leggen wij ook uit op de pagina. Handig voor jezelf om die even door te nemen. Over je bezoek aan de diëtist: de basisverzekering vergoedt maximaal 3 uur per kalenderjaar als je voor een medische reden dieetadvies nodig hebt
 2. Veel vergoedingen die u nodig heeft tijdens uw zwangerschap, worden vergoed vanuit de basisverzekering. Veranderen van zorgverzekering kan jaarlijks van 12 november tot en met 31 december. Advies over prenatale screening (onderzoek naar aangeboren afwijking). Kraamzorg
 3. Kosten en vergoedingen prenatale screening Vergoeding vervolgonderzoek 7. Meer informatie 18 Internet Folders en brochures Organisaties en adressen 8. Gebruik van uw gegevens 21. 4 Zwanger! Informatie en adviezen van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen Informatie over de 20 wekenecho Het Structureel Echoscopisch Onderzoek 1 4
 4. Op zoek naar een zorgverzekering die Prenatale screening vergoed? Vergelijk zorgververzekeringen voor 2018 op Prenatale screening

Prenatale Screening Breda . Naast de standaard onderzoeken die tijdens je zwangerschap plaatsvinden, kun je bij Verloskundigenpraktijk Nintu in Breda ook terecht voor informatie over prenatale screening. Dit zijn onderzoeken die aan iedere zwangere vrouw in Nederland worden aangeboden Bij prenatale screening wordt onderzocht of het ongeboren kindje een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking. Counseling. De combinatietest kost 168 euro (meestal geen vergoeding zorgverzekeraar) De uitslag van de combinatietest is een kansbepaling. De uitslag duurt +/- 1 week Informatie over de screening op downsyndroom Prenatale screening maart 2015 Screening op downsyndroom in het kort Uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog geeft uitleg over de screening. Na het gespre

Kosten van NIPT, combinatietest en vervolgonderzoek

Goud echo en prenatale screening January 1, 2015 · Per 01-01-2015 zijn er enkele veranderingen omtrent de vergoedingen voor de verloskundige echo onderzoeken Prenatale screening. Prenatale screening is het onderzoek naar chromosomale en structurele aangeboren afwijkingen tijdens de zwangerschap. We bespreken met alle zwangeren de mogelijkheid voor een prenataal onderzoek. Pas na dit gesprek beslist u of u wel of niet een screening wilt laten doen

Bereikbaarheid en Adresgegevens – Het Verloskundig Huys

Prenatale diagnostiek is het opsporen van aangeboren of erfelijke afwijkingen bij het ongeboren kind.. Dit onderzoek kan worden aangevraagd als er sprake is van een verhoogde kans op een erfelijke afwijking, die met prenatale diagnostiek aangetoond kan worden Vergoeding. Declaratie van het counselinggesprek, NIPT, combinatietest of SEO is alleen mogelijk indien de zorgaanbieder een beschikt over een AGB code en een samenwerkingsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die door de Coördinatiecommissie Prenatale Screening zijn vastgesteld als bedoeld in de WBO-vergunningen Vergoeding en toegang tot prenatale screening op Down in 2015. Voorlezen Print E-mail Vrouwen kunnen vroeg in de zwangerschap laten onderzoeken of ze een verhoogde kans hebben op een kind met het Downsyndroom. Bij een verhoogde kans is vervolgonderzoek mogelijk om zekerheid hierover te geven

Carola van Beveren - Verloskundigenpraktijk VoorhoutVergoedingen | Zorgverzekering Zorgzaam

Vergoeding prenatale screening? Voor het onderzoek naar Down-, Edwards-, en Patausyndroom moet je een eigen bijdrage betalen. De 13 en 20 weken echo wordt vergoed vanuit je basisverzekering. Counselingsgesprek. Bij aanmelding van je zwangerschap zal onze praktijkassistente vragen of je meer wilt weten over deze onderzoeken Daarnaast kunnen alle zwangeren gebruik maken van de prenatale screening: screening naar aangeboren afwijkingen bij het kind. Onder de prenatale screening vallen de combinatietest, de NIPT en de 20-weken echo. Aan de combinatietest en NIPT zitten kosten verbonden, de overige echo's worden volledig vergoed door de verzekering. Termijnech OPINIE. Prenatale screening was altijd al het buitenbeentje. Met de invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en het afschaffen van de vergoeding voor de combinatietest is voor zwangere vrouwen een onduidelijke situatie ontstaan Een niet gecontracteerde verloskundige moet een overeenkomst hebben met één van de 'Regionale Centra voor Prenatale screening'. Zorg Gemak Polis Vergoeding van maximaal 75% van het in de markt gebruikelijke tarief Het Zorginstituut stelt 'dat het voor de hand ligt om alle onderdelen van prenatale screening op eenzelfde wijze te financieren.' Vorige week werd bekend dat een Kamermeerderheid het advies van het Zorginstituut steunt. Vooralsnog betekent dit dat de NIPT als screeningstest na 2020 niet meer door de overheid vergoed zal worden

Screeningen tijdens de zwangerschap Prenatale en

Prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap om te beoordelen of het ongeboren kind een aangeboren afwijking heeft of een verhoogde kans daarop. Als uit de test blijkt dat de kans verhoogd is, of er worden bij de echo afwijkingen gezien, komt u in aanmerking voor verder onderzoek Screening of diagnostiek Prenatale screening is dus niet hetzelfde als prenatale diagnostiek. Bij prenatale screening berekent men alleen hoe groot de kans op een bepaalde aangeboren aandoening is. Bij prenatale diagnostiek bepaalt men of het ongeboren kind een aandoening wel of niet heeft. Vergoeding Prenatale screening is een kansberekening, je laat onderzoeken hoe groot de kans is dat je kind het syndroom van Down of een open ruggetje heeft. Er is een aantal vormen van prenatale screening: de combinatietest, tripletest, structureel echoscopisch onderzoek (SEO) en de 20-wekenecho

Prenatale screening tijdens de zwangerschap. Tijdens je zwangerschap mag je zelf beslissen of je gebruik wilt maken van prenatale screening: dit is het onderzoeken van je ongeboren kind op afwijkingen.Er wordt gescreend op de meest voorkomende chromosoomafwijkingen, zoals trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom) Bij prenatale screening is daarvan geen sprake: het is een (ongevraagd) aanbod van zorg aan een deel van de Nederlandse bevolking, namelijk aan alle zwangere vrouwen. Als onderdeel van de prenatale screening is er bij de NIPT dus ook geen sprake van een individuele zorgvraag; hierdoor kan deze test niet uit de basisverzekering worden vergoed De niet-invasieve prenatale test (NIPT) kan niet uit de basisverzekering worden vergoed. Voor de NIPT geldt dat die test alleen met een medische indicatie kan worden vergoed. Zorg kan alleen uit de basisverzekering worden vergoed als een verzekerde een individuele zorgvraag heeft, bij de prenatale screening is daarvan geen sprake. Dat meldt Zorginstituut Nederland Wij zullen tijdens een van je eerste afspraken vragen of je informatie wilt over prenatale screening. Als je dat wilt, zullen we met je praten en nadenken over de keuze om prenatale screening wel of niet te laten uitvoeren. In sommige gevallen kan het zijn dat je niet in aanmerking komt voor prenatale screening, maar wel voor andere onderzoeken

prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening. In deze nieuwsbrief: SPN regionale bijeenkomst 8 oktober 2019 Counseling - Kwaliteitseisen counseling Counseling - TrainTool-ervaringen NIPT - Kosten en vergoeding Bij vergoeding door de zorgverzekeraar dient de uitvoerende zorgverlener een contract te hebben met een regionaal centrum. Het is de verantwoordelijkheid van de zwangere om na te gaan of haar zorgverlener gecertificeerd is voor het verrichten van prenatale screening. Zij kan hiervoor gebruik maken van de informatie op de landelijke.

Prenatale screening - DSW Zorgverzekeraa

Prenatale screening mag alleen worden verleend als de hiervoor genoemde zorgaanbieder: een vergunning heeft op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek; of; een samenwerkingsafspraak heeft met een regionaal centrum dat beschikt over een vergunning op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening zit niet in het basispakket van de ziektekostenverzekering, soms wordt het vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Check dus even bij je verzekering of het vergoed wordt. Moet je het onderzoek zelf moeten betalen, dan kost het ongeveer € 168. NIPT (Niet invasieve prenatale test Vergoedingen 2021 Zorgverzekering. Op deze pagina vind je alle vergoedingen van de Zorgverzekering in 2021. De vergoedingen staan op alfabetische volgorde. Voor vrijwel alle behandelingen in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum geldt een eigen risico. Dat is het bedrag dat je zelf betaalt voor de zorg die je krijgt Prenatale screening De meeste kinderen worden gezond geboren. Soms echter worden kinderen geboren met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap. Als zwangere vrouw heb je in Nederland, als je dat wilt, de mogelijkheid om je ongeboren kind te laten onderzoeken op bepaalde afwijkingen. Deze onderzoeken vallen onder prenatale screening. Er zijn 2 soorten onderzoek: screening op Down. Vergoedingen voor kraamzorg. U komt in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding van de kraamzorg vanuit de basisverzekering. Hierbij kunt u minimaal 24 uur en maximaal 80 uur vergoed krijgen vanaf de dag dat u bent bevallen. Deze uren zijn in totaal verdeeld over 10 dagen. Wel is het zo dat de dagen die u in het ziekenhuis of kliniek.

Vergoeding 2021 ZorgCompact: Prenatale screening

Per 2015 wijziging in vergoedingen prenatale screening. 24 november 2014. Per 1 januari 2015 moeten alle vrouwen de combinatietest zelf betalen, dat geldt ook voor vrouwen ouder dan 36 jaar. In sommige gevallen wordt het vergoed uit de aanvullende verzekering. De combinatietest wordt wel vergoed bij een medische indicatie Belangrijkste wijziginge Goud echo en prenatale screening is een handelsnaam van Prenataal screeningcentrum Noord-West Veluwe KvK 81435223, BTW NL862090301B01 Adres: Koningin Emmalaan 12, 3851 RJ Ermelo. Telefoon: 0341 700208 (op werkdagen van 9 tot 12. Telefoon actief vanaf medio augustus '21 De 20 weken echo wordt volledig vergoed vanuit je basisverzekering en heeft geen gevolgen voor je eigen risico. Meer informatie over de 20 weken echo geven wij je tijdens het spreekuur of kun je lezen in de folder 'informatie over de 20 weken echo'. Wil je meer informatie over prenatale screening, dat kan hier Prenatale Screening. Bij de eerste controle zullen we je vragen of je informatie wil over de mogelijkheden van prenatale screening. Deze screening bestaat uit een kansberekening op down-, edwards- en patausyndroom en/of structureel echoscopisch onderzoek (de 20 weken echo). Als je hier graag informatie over wil plannen we bij de tweede controle. Zwangerschap. Prenatale screening. Je kunt je ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen. Dit onderzoek heet prenatale screening. Er zijn twee soorten onderzoek: Screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom. Een andere naam voor deze syndromen is trisomie 21,18 en 13

Prenatale Screening Tarieve

Prenatale screening en diagnostiek. Er zijn twee soorten onderzoeken die berekenen hoe groot de kans is dat uw kind een afwijking heeft. Deze onderzoeken heten samen: kansbepalend onderzoek. We noemen ze ook wel: prenatale screening. Elke zwangere in Nederland kan deze onderzoeken laten doen Prenatale screening tijdens je zwangerschap. In Nederland heb je als zwangere vrouw de keuze om prenatale screening te laten doen. De kosten voor dit uitgebreide voorlichtingsgesprek worden vergoed door de zorgverzekeraar. Voor de prenatale screening zelf moet je soms wel zelf betalen Prenatale screening Graag informeren en counselen we jullie over de mogelijkheden van prenatale screening tijdens een persoonlijk gesprek.Om je alvast voor te bereiden kun je alvast lezen wat de mogelijkheden zijn. De NIPT kost 175 euro (geen vergoeding door de zorgverzekeraar) De uitslag van de NIPT kan afwijkend of niet-afwijkend zijn

Prenatale screening - VvA

NIPT Vanaf 1 april 2017 kunnen zwangeren in het kader van TRIDENT-2 kiezen tussen de combinatietest en de NIPT als eerste screeningstest als zij hun kind willen laten screenen op down-, edwards- en patausyndroom. Per 3 juni 2020 kan de NIPT ook bij alle meerlingzwangerschappen worden aangeboden. Dit betekent dat de NIPT ook kan worden aangebode Sommige vormen van prenatale screening wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit je basisverzekering, maar het kan zijn dat er voor een bepaald onderzoek een eigen bijdrage wordt gevraagd. Tevens kan het zijn dat een test uitsluitend kan worden aangeboden binnen een wetenschappelijke studie. Hierover word je geïnformeerd

Zwangerschapsonderzoek prenatale screening 2021 : N

De prenatale screening kan plaatsvinden bij uw verloskundige, uw verloskundig actieve huisarts of prena-taal screeningscentrum bij u in de buurt. De counseling en het structureel echoscopisch onderzoek worden volledig door ons vergoed. Voor een combinatietest, de NIPT en invasieve diagnostiek geldt een volledige vergoeding als er een medisch ZSO prenatale screening 10-09-Downsyndroom Het syndroom van down is een aandoening waarmee iemand wordt geboren. Een andere naam hiervoor is trisomie 21. Mensen met het syndroom hebben een verstandelijke beperking. Bij de een is het ernstiger dan bij de ander financiering van prenatale screening • vergoeding van kunstmatige inseminatie met donorzaad, en • het adviestraject van het Zorginstituut Nederland (hierna: Zorginsti-tuut) over mobiele diagnostiek. 1. Wijzigingen in het basispakket per 2020. a. Ziekenvervoer

Prenatale screening: onderzoek bij je baby Ouders van N

Prenatale screening omvat twee verschillende onderzoeken: de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20-weken echo. Je kunt ervoor kiezen één of beide onderzoeken uit te laten voeren. Dit is echter geen verplichting. Wanneer je kiest voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom is er de keuze uit twee. Prenatale diagnostiek is iets anders dan prenatale screening. Bij screening wordt er alleen gekeken of er mogelijk sprake is van een afwijking bij de baby. Met prenatale diagnostiek kan je met zekerheid zeggen of de baby een chromosoomafwijking heeft. Je kan alleen gebruik maken van prenatale diagnostiek als er een medische reden voor is Wil je weten wat de zorgverzekering vergoedt? Bekijk hier de zorgverzekering vergoeding in 2021. Ontdek snel waar je op kunt rekenen bij FBTO 1610 Prenatale screening: counseling € 30,94 € 33,15 1612 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), bij Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg verleend door niet-gecontracteerde zorgverleners. Een volledige omschrijving van het recht (o Prenatale screening - counseling (maximaal 1 keer per zwangerschap) 1610 € 43,62 . Omschrijving Declaratie code Maximale vergoeding 2017 Prenatale screening NT-meting (maximaal 1 keer per zwangerschap) − Prenatale screening: NT meting met medische indicatie

Prenatale screening - PNO - pnozorgverzekering

Vergoeding verloskundige zorg in 2021. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van de kosten van verloskundige zorg. Vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top heeft u recht op vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor een bevalling zonder medische indicatie in het ziekenhuis of in een door ons gecontracteerd. Vanuit je zorgverzekering wordt veel zorg vergoed. Zo heb je onder meer recht op verloskundige zorg en prenatale screening. Wij zetten alles graag voor je op een rij. Vóór de bevalling. voorlichting en advies; prenatale screening, de termijnecho voor het bepalen van de zwangerschapsduur en de '20 weken echo Als wij over prenatale screening spreken dan hebben wij het over een vroege screening in de zwangerschap, de combinatietest of de NIPT test en de 20 weken echo. Je kunt ook kijken op de Prenatale Screening: keuzehulp (van het Erfocentrum). De kosten voor de combinatietest en de NIPT worden niet vergoed Telefoon- en faxnummers. Op het nummer van ons hoofdkantoor kunt u GEEN afspraak voor een coronatest maken! Telefoonnummers Algemeen: 030-608 60 86 (werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur) Vragen over corona, testen of vaccinatie: 030-630 54 00 (7 dagen per week van 08.00 tot 20.00 uur